Borgmestre: Vi sænker kun skatten, hvis vi får tilskud

Del artiklen:
Kalundborg Kommune vil kun nedsætte skatten med det beløb, som man kan få støtte fra staten til, siger borgmester Martin Damm (V).
Kalundborg Kommune vil kun nedsætte skatten med det beløb, som man kan få støtte fra staten til, siger borgmester Martin Damm (V).

Uden støtte – ingen skattenedsættelser, er logikken i mange kommuner. Minister kan sikre størst mulige skattenedsættelser ved at køre ekstra ansøgningsrunde, lyder opfodringen fra flere borgmestre.

Af Arne Ullum, [email protected]

Borgerne i en række kommuner vil gå glip af skattelettelser i 2021, fordi en særlig pulje til skattelettelser er mindre end kommunernes ønsker om at sætte skatten ned. Dermed vil mange borgere gå glip af nogle af de skattelettelser, som kommunerne har annonceret.

“Vi har søgt om at sætte skatten ned med 0,4 procent, men får vi kun støtte til at sætte den ned med 0,2, så sætter vi den kun ned med 0,2, og så prøver vi at søge igen næste år,” siger Kalundborgs borgmester Martin Damm (V).

Billedet er det samme hos de andre borgmestre, som NB-Økonomi har talt med. Dermed tegner det til, at skattenedsættelserne i kommunerne bliver begrænset af puljens størrelse. Den manglende appetit på at sætte skatten ned uden tilskud betyder samtidig, at der er mindre rum til at sætte skatten op, hos de kommuner, som ønsker det.

Kommunerne kan få tilskud til at dække provenutabet med 90 procent det første år faldende til 75 procent det femte år. Herefter bortfalder støtten.

Som du læse i en særskilt analyse af skatteansøgningerne, så kan kommuner med ønske om at sætte skatten ned kun forvente at få støtte til knapt 53 procent af de ønskede skattenedsættelser, hvis man ser bort fra en særlig støtte til at sænke skatten til 26,3 procent for de kommuner, der i dag har en højere skatteprocent.

“Det er godt nok ærgreligt,” siger Guldborgssunds borgmester John Brædder (lokalliste) om udsigten til, at kommunen muligvis ikke får støtte til at sætte skatten med med 0,5 procent, som den har søgt om.

Prioriterer kommuner med høj skat

Ifølge kriterierne for ansøgningen kan ministeriet blandet andet prioritere kommuner med en høj skat, og det mener John Brædder bør ske.

“Hvis ikke vi gør noget, så kommer vi til at have den højeste skat sammen med en række andre kommuner. Vi har en betydelig tilflytning fra Københavnsområdet, og her har man typisk en skat, som er et par procent under vores nuværende – så derfor er der også et spørgsmål om bosætning i det her,” siger John Brædder.

Der er måske kommuner, som slet ikke vil bruge tilladelse til skattenedsættelse

Spillet om skatten kompliceres af, at der muligvis er en række kommuner, som slet ikke vil sætte skatten ned med den procentsats, som de har søgt om.

“Der gøres opmærksom på, at såfremt Ballerup Kommune bevilges et varigt tilskud, forbeholder Ballerup Kommune sig ret til ikke at anvende tilskuddet,” hedder det meget eksplicit i ansøgningen fra Ballerup. Andre kommuner tager blot forbehold for byrådets godkendelse.

Usikkerheden om skattenedsættelserne skærpes af, at der er usikkerhed i nogle kommuner om, hvorvidt en skattenedsættelser udløser frit lejde – altså om en kommune frit kan hæve skatten tilsvarende igen på et senere tidspunkt uden af blive ramt af en sanktion fra staten.

Det står direkte i aftalen om udligning, at der ikke er nogen form for frit lejde for de kommuner, som får 100 procent kompensation for at sænke skatten til 26,3 procent – og der står også, at man i givet fald mister hele tilskuddet med tilbagevirkende kraft ved en skatteforhøjelse.

Spørgsmålet er imidlertid om øvrige skattenedsættelser er underlagt de normale regler for frit lejde, hvor kommunen senere har ret til at hæve skatten igen uden, at det udløser individuel sanktion senere.

Norddjurs Kommune har søgt om dels at sænke skatten fra 26,7 procent til 26,3 og derudover med yderligere 0,2 procent.

“Når vi har søgt, så er det fordi vi stadig har ubekendte. Det er ikke udtryk for, at vi gør det – det er ikke politisk afgjort. Vi skal have afklaret om der er frit lejde, og der er ikke enighed i byrådet om vi skal sænke skatten med de ekstra 0,2 procent,” siger Norddjurs’ borgmester Jan Petersen (S).

Minister opfordres til at køre anden runde for at sikre puljen udnyttes

Hvis nogen af de kommuner, som får bevilget støtte til skattenedsættelser alligevel ender med ikke at udnytte muligheden, så kan man ende i den situation, at de samlede skattelettelser bliver mindre end de 430 millioner kroner, som der er afsat penge til.

Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), der også er næstformand i KL, opfordrer derfor ministeren til at køre en anden runde, hvis det senere står klart, at hele puljen ikke bliver brugt. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har tidligere her på NB-Økonomi sagt, at hun er åben overfor at køre en anden runde på puljen for sanktionsfrie skattestigninger.

“Det vil sikre, at man lever op til intentionen i udligningsaftalen, at kommuneskatterne bliver holdt i ro,” siger Martin Damm.

Den opfordring deler John Brædder, der mener det vil være ærgreligt, hvis puljen ikke udnyttes fuldt ud, samtidig med at der er kommuner, som reducerer deres ønsker om skattenedsættelser.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her