Ulige fest når staten tilbagebetaler 15 milliarder i ejendomsskat

Borgerne i særligt 11 kommuner får i gennemsnit over 5.000 i tilbagebetaling af ejendomsskat i 2022 og 2023. I 20 kommuner får de under 500 kroner.
Over halvdelen af de 17 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet fra NB-Økonomi mener ikke, at regeringen har udvist ansvarlighed, når de ikke vil hæve servicerammen. Flere borgmestre vil nu anbefale kommunalbestyrelserne at indføre delvis ansættelsesstop i 2022.

6 ud af 17 kommuner vil indføre delvis ansættelsesstop allerede i 2022

Delvis ansættelsesstop kan blive konsekvensen i 6 ud af 17 kommuner i resten af 2022. Det er i hvert fald, hvad seks borgmestre vil anbefale kommunalbestyrelsen ifølge en ny rundspørge fra NB-Økonomi.
Socialdemokratiet lovede i valgkampen 2019 at sikre tre milliarder kroner ekstra til velfærd ved at spare på konsulenter. Nye tal viser, at staten i bedste fald har sparet en brøkdel af de 803 millioner kroner, som skulle være sparet på det statslige område, som regeringen direkte kontrollerer,

Staten brugte del af konsulentbesparelser på ansatte og ikke mere velfærd

Socialdemokratiets store løfte fra valkampen om at sikre tre milliarder ekstra til velfærd ved at skære i udgiften til konsulenter falder yderligere fra hinanden, viser nyt svar til Folketinget.
Michael Ziegler (K), der er borgmester i Høje Taastrup, har tordnet mod regeringens politik, som ifølge ham vil føre til en minusvækst i kommunerne på 0,05 procent. Kommunerne har fra første til andet kvartal 2022 oplevet en minusvækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede på 0,07 procent. Dog har kommunerne stadigvæk flere ansatte i 2022, sammenlignet med før coronaen.

Antallet af kommunalt ansatte er faldet i 2. kvartal, mens det er steget i staten

Nye tal viser, at antallet af offentlige fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er faldet svagt i andet kvartal 2022. I samme periode er antallet af ansatte steget i staten. Regionerne har været hårdest ramt.
Tidligst i 2028 mener regeringen, at den har et godt nok overblik til at vurdere, om kommunerne skal beholde handicapområdet.

Socialminister mener, at kommuner skal beholde handicapområdet til minimum 2028

Kommunerne kan godt indstille sig på at beholde handicapområdet de næste mange år. Social- og ældreminister Astrid Krag vil tidligst se på opgavefordelingen i 2028. Det afføder kritik.
KL's formand Martin Damm retter et usædvanligt skarp kritik mod finansministeren i sagen om den manglende prisregulering af kommunernes økonomiske rammer.

Martin Damm til finansministeren: “Det er ikke ordentligt”

"At sidde og kommunikere udadtil at der kommer flere penge, når der kommer flere børn og ældre, og man så teknisk trækker tæppet væk under kommuner sådan under radaren, det er ikke ordentligt," siger KL-formand i en usædvanlig skarp kritik af finansministeren.
Den manglende prisregulering af kommunernes og regionernes budgetter var en afgørende faktor for, at finansminister Nicolai Wammen ved offentliggørelsen af finansloven både kunne love stram finanspolitik, inflationshjælp og mindre velfærdsforbedringer.

Finansminister har brugt kommunernes manglende prisregulering til finansloven

De manglende 1,4 mia. kroner i prisregulering af kommunernes serviceramme i 2023 er brugt til regeringens finanslov. Derfor kan finansministeren ikke give pengene til kommunerne uden at lempe finanspolitikken og forringe overskuddet på de offentlige finanser.
Det er en fejlvurdering af Ukrainekrigens betydning for inflationen fra maj måned, som nu tvinger danske kommuner til at spare 1,4 milliard kroner,

Baggrund: Optimistisk skøn for Ukrainekrigen i maj rammer nu kommunerne hårdt

Når kommunerne de kommende måneder skal finde ekstra besparelser for 1,4 milliard kroner, så skyldes det en uheldig timing, som fik Finansministeriet til at vælge et for optimistisk skøn for krigen i Ukraine og de afledte prisstigninger. Læs om den særegne historie her.
Wammen står i et af de valg, som gør finansministerposten til en af de hårdeste i en regering: Skal han gå på kompromis med regeringens velfærdsløfter eller slække på den økonomiske anvarlighed?

Kommentar: Wammen er fanget i krydspres mellem velfærd og økonomisk ansvarlighed

Finansministeren er fanget i et ubehageligt valg mellem at få kritik for at svigte velfærden eller føre en uansvarlig finanspolitik, der sætter yderligere skub i inflationen. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.

Færre kommuner oplever større stigning i indkomstskatterne

Fra 2020 til 2021 oplevede færre kommuner en markant stigning i indkomstskatten, end de gjorde året før. Det viser nye tal.
Kortet er fra analysen og viser udviklingen i befolkningstallet i 2021 fordelt på sogne. Rød er lig med tilbagegang, mens grøn er fremgang.

Forsker bag ny analyse: ‘Vi ser vækst i landsbyer og landdistrikter i hver en krog’

Det går faktisk meget godt med befolkningsudviklingen i mange landsbyer i Danmark. Især på Fyn går det godt, fremgår det af ny analyse.
Det var på et bagtæppe af stigende inflation, krig i Europa og et meget stort pres på arbejdsmarkedet, at Nationalbankdirektør Lars Rohde i dag præsenterede bankens udsigter for dansk økonomi. Risikoen for en pris-løn spiral er den største aktuelle bekymring.

Nationalbanken: Finanspolitikken bør strammes markant

Ifølge Nationalbankdirektør Lars Rohde bør finanspolitikken dæmpe kapacitetspresset med hele 1 procent af BNP udover det, der ligger i regeringens finanslovsforslag. Det svarer til omtrent 27 milliarder kroner. Finansministeren afviser forslaget.
Borgmester Christina Krzyrosiak (S) fra Holbæk har sammen med et flertal i byrådet aftalt at afsætte 10 mio. kr. til uforudsete udgifter i 2023 til blandt andet stigende energipriser.

Flere kommuner reserverer millioner til usikre energipriser i 23-budget

I takt med at budgetterne for 2023 tikker ind fra kommunerne, bliver det tydeligt, at flere afsætter en buffer til stigende energipriser og andre uforudsete udgifter i forbindelse med en eventuel recession.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Her rammer de stigende energipriser hårdest

Der er markante forskelle på, hvor sårbare kommunerne er over for stigende energipriser. Nogle kommuner har tre gange så høje energiudgifter pr. indbygger som andre.
Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) kan ikke sige i den forestående valgkamp, at regeringen har løftet kommunernes økonomi udover demografien i de årlige økonomiaftaler. Facit er, at man kun netop har dækket demografien.

Facit for fire år med S-regering: Kun penge til uændret kommunal service

En gennemgang af de seneste fire års økonomiaftaler viser, at de 5,9 milliarder kroner, som regeringen har løftet kommunernes økonomi med, kun akkurat dækker demografien og prisstigningerne i 2022.

Færre kommuner oplever større stigning i indkomstskatterne

Fra 2020 til 2021 oplevede færre kommuner en markant stigning i indkomstskatten, end de gjorde året før. Det viser nye tal.
Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) kan ikke sige i den forestående valgkamp, at regeringen har løftet kommunernes økonomi udover demografien i de årlige økonomiaftaler. Facit er, at man kun netop har dækket demografien.

Facit for fire år med S-regering: Kun penge til uændret kommunal service

En gennemgang af de seneste fire års økonomiaftaler viser, at de 5,9 milliarder kroner, som regeringen har løftet kommunernes økonomi med, kun akkurat dækker demografien og prisstigningerne i 2022.
Jens-Kristian Lütken (V), Jakob Næsager (K) og Ole Birk Olesen (LA) kunne med glæde præsentere en skattenedsættelse i Københavns Kommune på 0,1 procentpoint i 2023 ved offentliggørelsen af kommunens budget. Det rammer hverken service eller anlæg i kommunen.

Fakta: Derfor har skattelettelser i København ingen betydning for velfærden

Beslutningen om skattenedsættelse i Københavns Kommune har medført anklager om velfærdsforringelser. Forstå her, hvorfor det er forkert.

Konservative kommuner slår Venstre på konkurrenceudsættelse

De konservative borgmestre har øget konkurrenceudsættelsen mere end både S og V fra 2017 til 2021.

36 kommuner kan ikke tilbyde ejerboliger til velfærdspersonale

Det er blevet sværere for sosu'er, pædagoger og lærere at komme ind på boligmarkedet. Det kan forværre rekrutteringsudfordringerne i kommunerne med høje boligpriser. Det kan ikke løses politisk, mener flere borgmestre.

Seniorpension neutraliserer en femtedel af udligningsreformens effekt

Allerede med den nuværende fordeling af seniorpensionister sender ydelsen 290 millioner kroner fra bykommuner til yderkommuner. Det neutraliserer dermed omtrent 20% af udligningsreformen.
Rudersdal Kommune og fem andre kommuner har fået garanteret en ramme af Indenrigsministeriet til at kunne hæve skatten i budget 2023. Inden den endelige budgetlægning i midten af oktober, skal de derfor bestemme, hvilken vej kommunen vil køre på skatteområdet.

Seks kommuner kan med garanti hæve skatten

Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, er nu blevet sikret en ramme, så de kan hæve skatten. Garantien er blevet givet til fire sjællandske kommuner og to jyske, skriver Indenrigs- og Boligministeriet.
Det er helt rigtigt set af statsministeren, at der er behov for ændringer i udligningsreform fra 2020. Det vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikter efter statsminister-udmelding: Ændring af udligningen er en bunden opgave

Statsministeren har meldt ud, at hun er parat til at ændre på udlignings-systemet efter valget. Det er i høj grad nødvendigt, for lige nu 'lapper man huller med budding', lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.