Martin Damm overtager formandsposten i KL

Martin Damm (V) og Jacob Bundsgaard (S) vil efter alt at dømme bytte roller i KL, så Martin Damm bliver den nye formand og Bundsgaard bliver næstformand. Det sker efter det afgørende mandat i KLs bestyrelse hos Radikale har valgt at pege på Damm.
Radikale Venstre vælger at pege på den nuværende næstformand i KL Martin Damm (V) til den kommende formandspost næste år. Nu får han ros af både Radikale og Socialdemokratiet.

Få kommuner har særlig stor stigning i tidlig tilbagetrækning

Ni kommuner har over det seneste år haft en stigning i andelen på førtidspension og seniorpension, der er over dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

S-borgmester kritiserer udligningsreform i brev til statsministeren

I et personligt brev til statsministeren opfordrer borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt (S) til at få set på uligheden i kommunerne. Udligningsreformen vil bryde sammen, lyder advarslen.
En glad forligskreds blev for halvandet år enige om en reform af den den kommunale udligning. Men i systemet er der ikke taget højde for den skæve fordeling af førtidspensionister og seniorpensionister.

Forstå på fem minutter: Derfor kompenserer udligning ikke for tidlig tilbagetrækning

Udligningssystemet er en ringe trøst for de kommuner, der har en høj vækst i antallet af førtidspensionister og seniorpensionister. Forstå her hvorfor.
Lolland Kommune er i særklasse hårdt ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister. Andre kommuner er også presset på økonomien eller i fare for at blive det som følge af udviklingen.

Her er de hårdest ramte kommuner af stigning i senior- og førtidspensionister

Flere af de kommuner, der er hårdest ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister, har i forvejen økonomiske udfordringer. Dermed kan kommunerne blive alvorligt klemt af udviklingen.
Ny politisk aftale vil sikre flere og billigere boliger i de store byer.

Ny aftale om billigere boliger til 10 mia.

Aftale om billige boliger er på plads. Tanken er at sikre flere boliger i store byer til en billigere pris. Man vil både bygge mere og sænke huslejen i almene boligbyggerier.

Folkeskole: Forældre er mest tilfredse i yderkommuner

Ny benchmark på skoleområdet viser, at forældre i yderkommuner er dem, der er mest tilfredse med skolerne, når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget.
Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.
Der er store forskelle på, om forældre er tilfredse med folkeskolen. Både blandt kommuner, skoler og på tværs af klasser i en skole.

Stor forskel i tilfredshed internt på folkeskolerne

Der er store variationer i forældres tilfredshed mellem klasser internt på skoler, viser ny benchmarkanalyse fra Indenrigs- og Boligministeriet.
Regeringen har hidtil bastant afvist at ændre omstridt incitament i udligningssystemet til at vælge institutionspladser indenfor egen kommunegrænse. Men nu åbner socialminister Astrid Krag (S) en dør på klem for, at hun vil se på det i forbindelse med den store evaluering af det specialiserede socialområde.

Krag vil se på skæve udligningsincitamenter for specialiserede tilbud

Astrid Krag åbner i svar til Folketinget en dør på klem for at se på skæve incitamenter i udligningssystemet ved anbringelse af borgere på specialiserede tilbud.

Kommunerne hyrer kommunikationsfolk på stribe

Kommunerne har med tiden ansat mange nye presse- og kommunikationsfolk. Det viser NB-Kommunes aktindsigter.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Ny bog med spændende analyser af offentlig styring

Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler har udgivet en bog med en spændende analyse af den offentlige styring og en harsk kritik af new public management.

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.
Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.

Markant skævhed i sundhedsbyrden på tværs af kommuner

I nogle kommuner er forekomsten af alvorlige sygdomme 2,5 gange så høj som i andre. Dermed bliver udgifterne til ny sundhedsreform skævt fordelt på tværs af landet.

Markant geografisk skævhed i boligbyggeri

Antallet af nye boliger i forhold til indbyggertallet varierer bredt på tværs af kommunerne. I og omkring de store byer bliver der bygget markant flest boliger.

Private virksomheder bygger mest i midtjyske kommuner

Nye tal viser, at der over de seneste år bliver bygget mest erhvervsbyggeri i midtjyske kommuner, men også et par enkelte hovedstadskommuner ligger i top. Se her, hvor de private virksomheder bygger mest.
Københavns Kommune har aktuelt omkring 17 mia. kr. i opsparet likviditet. Det gør dem til den kommune, der har den højeste likviditet både pr. indbygger og i alt.

Kommunerne kunne have brugt 13,5 milliarder kroner mere de seneste to år

Hvis ikke det var for service- og anlægslofterne, kunne kommunerne have brugt hele 13,5 milliarder kroner mere over de seneste to år uden hverken at justere på kommuneskatten eller tage penge fra andre områder.
En glad forligskreds blev for halvandet år enige om en reform af den den kommunale udligning. Men i systemet er der ikke taget højde for den skæve fordeling af førtidspensionister og seniorpensionister.

Forstå på fem minutter: Derfor kompenserer udligning ikke for tidlig tilbagetrækning

Udligningssystemet er en ringe trøst for de kommuner, der har en høj vækst i antallet af førtidspensionister og seniorpensionister. Forstå her hvorfor.
Lolland Kommune er i særklasse hårdt ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister. Andre kommuner er også presset på økonomien eller i fare for at blive det som følge af udviklingen.

Her er de hårdest ramte kommuner af stigning i senior- og førtidspensionister

Flere af de kommuner, der er hårdest ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister, har i forvejen økonomiske udfordringer. Dermed kan kommunerne blive alvorligt klemt af udviklingen.
Regeringen har hidtil bastant afvist at ændre omstridt incitament i udligningssystemet til at vælge institutionspladser indenfor egen kommunegrænse. Men nu åbner socialminister Astrid Krag (S) en dør på klem for, at hun vil se på det i forbindelse med den store evaluering af det specialiserede socialområde.

Krag vil se på skæve udligningsincitamenter for specialiserede tilbud

Astrid Krag åbner i svar til Folketinget en dør på klem for at se på skæve incitamenter i udligningssystemet ved anbringelse af borgere på specialiserede tilbud.

Se Kulturministeriets udbetalinger på tværs af kommunerne

Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange penge Kulturministeriet udbetalte til institutionerne i 2020. Institutionerne i København fik 42 procent af de områdefordelte midler. Se hvor mange penge din kommune forholdsvis har fået.

Giv sagsbehandlerne et solidt fundament

Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
Danskerne er samlet set et aktivt folk rent fysisk. Men der er dog stadig grupper som pensionister og socialt udsatte, der halter bagefter. (Arkivfoto)

Danskerne er verdensmestre i bevægelse

Danmark får ikke mange OL-medaljer, men vi er med helt i front, når det gælder om at bevæge os, og det hele tælles med. Men der er store kommunale forskelle, viser nyt studie.
Fire ministre var på plads i Hafnia-Hallen i København onsdag for at præsentere regeringens udspil "Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling". En del af udspillet er, at København og Frederiksberg kommuner skal have en milliard kroner frem mod 2030 til at bygge flere idrætsfaciliteter.

Regeringen vil give én mia. til flere idrætsfaciliteter i København og Frederiksberg

Som en del af et nyt udspil vil regeringen afsætte én milliard kroner til at København og Frederiksberg kommuner kan bygge nye idrætsfaciliteter fra 2022 til 2030.
Kulturminister Joy Mogensen (S) mener sammen med regeringen, at der skal gives mulighed for at bygge flere idrætsfaciliteter i Region Hovedstaden.

Regeringen vil lade hovedstaden bygge flere idrætsanlæg

Kommuner i Region Hovedstaden kan bruge en milliard mere på at bygge idrætsanlæg, mener regeringen i nyt udspil.