KL og affaldsforening: Affaldsplan bliver dyrere end lovet

Danskerne skal til at sortere mere affald, men mange af landets 98 kommuner er ikke klar til at gennemføre affaldsplan, som Folketinget aftalte sidste år. (Arkivfoto)
Mange kommuner når ikke at blive klar til 1. juli med at gennemføre affaldsplan, Folketinget lavede sidste år.
KLs plan på handicapområdet til 5 milliarder kroner bliver ikke en del af den kommende kommuneaftale ifølge finansminister Nicolai Wammen.

Wammen: Handicapudspil er “ikke indenfor skiven”

Finansminister Nicolai Wammen afviser, at Regeringen kan levere finansieringen til det milliardudspil på handicapområdet, som KL præsenterede mandag.
"De midler regeringen tillader os at bruge, matcher ikke de løfter, regeringen giver befolkningen," siger KL-formand Jacob Bundsgaard med henvisning til socialområdet.

KL kræver fem milliarder kroner til handicappede

KL vil have tilført så meget som fem mia. kr. til det specialiserede socialområde. Kommunerne er trætte af at være skydeskive for kritik fra handicappede, organisationer og regeringen.
KL-formand Jacob Bundsgaard afviser at forholde sig til, om det er realistisk at bruge fem milliarder ekstra på specialiserede socialområde. Han fokuserer istedet på, at det er prisen på de forbedringer, som en bred vifte af partier i Folketinget og regeringen har stillet borgerne i udsigt.

KL-formand vil ikke forholde sig til, om plan til fem mia. er realistisk

KL-plan vil stort set tømme det økonomiske råderum. Men KL-formand ser alene på, at planen indeholder det, som regeringen og Folketinget har stillet borgerne i udsigt.
Det er historisk, at KL's formandskab går i direkte overbudskapløb med regeringen på socialområdet. Læs en analyse om baggrunden her, og få et bud på, hvordan en truende konflikt mellem regeringen og KL kan løses.

Analyse: KL udfordrer regeringen i overbudspolitik på socialområdet

KL's top har med ny handicapplan reelt givet regeringen et ultimatum. Enten skal velfærdsløfterne matche bevillingerne, eller også vil KL højlydt undsige regeringens velfærdsløfter på det specialiserede socialområde. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse af KL's social plan til fem mia. kr.
Formanden og næstformanden for Danske Regioner, Stephanie Lose og Ulla Astman, var optimistiske på vej ind til mandagens sættemøde forud for økonomiforhandlingerne med Regeringen. Her ses de begge ved præsentationen af økonomiaftalen for 2021, som faldt på plads for knap et år siden.

Regioner kræver stort økonomiløft

Regionerne tropper op til økonomiforhandlingerne med store krav til både service og anlæg. Regionernes formand "forventer bestemt", at man ikke nøjes med blot at dække demografien.
"Vi vil bruge økonomiforhandlingerne til at sætte en fælles retning for, hvad vi vil med socialområdet,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg.

KL har 13 forslag til forbedringer af socialområdet

KL har før økonomiforhandlingerne 13 forslag til, hvordan fysisk og psykisk handicappede kan få bedre hjælp. Sagsbehandlingen skal styrkes, kvaliteten skal højnes, og der skal opsamles mere viden. Blandt forslagene er ansættelse af flere socialrådgivere og bedre efterværn.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) præsenterede i går aftalen om Børnene Først sammen med socialordførere på tværs af næsten alle Folketingets partier. Et dyk ned i tallene viser, at aftalen giver en gennemsnitskommune mulighed for at gennemføre én ekstra anbringelse om året.

Ministerens hemmelige tal: En ekstra anbringelse om året pr. kommune

Socialministeren har både over for offentligheden og forhandlerne afvist at oplyse antallet af ekstra anbringelser som følge af ny aftale. Tal fra ministeriet viser, at det maksimalt er 600 anbringelser - svarende til en om året pr. gennemsnitskommune.
Flere og tidligere anbringelser var det centrale punkt, da social- og ældreminister Astrid Krag (S) i januar præsenterede udspillet til 'Børnene Først'. Et simpelt regnestykke viser, at den endelige aftale kan give gennemsnitskommunen en ekstra anbringelse om året over seks år.

Fakta om børneaftale: Her er regnestykket

Selvom man ved præsentationen af den nye aftale om 'Børnene Først' kunne få et indtryk af, at markant flere børn bliver fjernet, så viser tallene noget helt andet. Se regnestykket her.

Store forskelle i andel af børn med sen skolestart

I nogle kommuner er det hver 50. barn, som starter sent i skole - i andre er det hvert tiende. Se tallene for alle kommuner her.
Samarbejde med andre politikere og politikudvikling nedefra. Det er noget af opskriften på succes som lokalpolitiker, mener afgående borgmester Hans Toft (K).

Afgående borgmester Hans Toft: Demokrati dur kun nedefra

Man skal som borgmester konsekvent insistere på at inddrage borgerne og fremme samarbejde i byrådet på tværs af partiskel. Det er opskriften på succes, mener Hans Toft (K), som nu takker af efter 28 år som borgmester. Han har været pioner i forhold til konceptet opgaveudvalg, som inspirerer over hele landet.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Ny bog med spændende analyser af offentlig styring

Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler har udgivet en bog med en spændende analyse af den offentlige styring og en harsk kritik af new public management.

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.
Flere og tidligere anbringelser var det centrale punkt, da social- og ældreminister Astrid Krag (S) i januar præsenterede udspillet til 'Børnene Først'. Et simpelt regnestykke viser, at den endelige aftale kan give gennemsnitskommunen en ekstra anbringelse om året over seks år.

Fakta om børneaftale: Her er regnestykket

Selvom man ved præsentationen af den nye aftale om 'Børnene Først' kunne få et indtryk af, at markant flere børn bliver fjernet, så viser tallene noget helt andet. Se regnestykket her.

Indvandringen er faldet dramatisk under corona

Indvandring fra ikke-vestlige lande er faldet med 39 procent under corona, mens indvandringen fra vestlige lande også er faldet. Se tal for alle kommuner her.

Se kommunernes folkeskoleudgifter korrigeret for socioøkonomi

Flere kommuners folkeskoleudgifter i forhold til landsgennemsnittet flyttes væsentligt, når man korrigerer for kommunernes socioøkonomiske indeks. Se tal for alle kommuner her.

Kommunernes likviditet slår rekord igen

Med nye udligningskroner slår kommunernes likviditet rekord igen. I alt har kommunerne ni milliarder kroner mere i kassen end for blot et år siden.

Kommunernes gæld falder kun lidt trods rekordhøj likviditet

Kommunernes langfristede gæld er kun faldet lidt trods rekordstore kassebeholdninger. Se her, hvor stor gæld de enkelte kommuner har og hvor meget gælden er nedbragt siden 2017.
Det giver mange penge i udligning at have flere ældre borgere, men på tværs af systemet vil det næsten altid være en fordel at have flere borgere, uanset deres alder. Forstå her hvorfor.

Forstå på tre minutter: Derfor er folketallet afgørende for tilskud og udligning

Folketallet er et af de vigtigste parametre i kommunernes tilskud og udligning. Forstå her, hvorfor man skal holde særligt øje med udviklingen i kommunens folketal.

Sådan fordeles fem milliarder i udligningskritrie

På baggrund af nye tal har vi udregnet hver kommunes udgiftsbehov i udligningskriteriet lønmodtagere med færdigheder på grundniveau i 2022-udligningen. Se her, om din kommune får mere eller mindre end i 2021.
Langeland Kommune er den eneste kommune, der har et negativt resultat på nettodriften i 2020. Den kan til gengæld glæde sig over, at der er hjælp på vej fra udligningsreformen.

Udligningsreform redder de fleste kommuner med lavt driftsoverskud

Ud af de 21 kommuner, der har et driftsoverskud på under 2.500 kroner per indbygger i 2020, får 17 af dem hjælp af udligningsreformen i de kommende regnskabsår.
"Vi tilbyder nu vores kunder, at de kan få en garanti mod at blive mødt med kæmperegninger for brud på vores ophavsret," oplyser chefredaktør for NB-Medier, Arne Ullum.

Kæmperegning for brud på nichemedies ophavsret

En kæmpe regning til Forsvarsministeriet for ulovligt at videresende et nichemedies artikler har skabt frygt for lignende opsigtsvækkende regninger i kommuner, regioner og ministerier. NB-Medier tilbyder nu kunderne garanti mod lignende sager.

Musikskolernes mange elever må se langt efter genåbning

Musik- og kulturskoler ved endnu ikke, hvornår de må genåbne. Det frustrerer, da talent risikerer at gå tabt.
Tønder Kommune støtter kultur- og fritidslivet med forskellige tiltag, så der også er aktive tilbage efter coronakrisen.

Tønder vil bevare kulturliv til efter corona

Hvordan kan kommunerne bedst hjælpe kultur- og fritidslivet rundt omkring i landet under coronakrisen? I Tønder Kommune kompenseres for aflyste timer og gebyrer. Og samtidig skal behovene for støtte undersøges mere grundigt.
Sidste år besøgte 30.000 gæster Kulturmødet på Mors og i år håber arrangørerne, at også venner og familie til de mange besøgende, møder op i Nykøbing Mors.

Kulturmødet bliver i cyberspace i år

Kulturmødet Mors udkommer i år i et digitalt format fra den 20. - 22. august, og åbningsdebatten udsendes som en online konference allerede i juni.
Kulturminister Joy Mogensen og Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen kom på besøg, da børnene fra Martha Hjemmet havde første dag på SMK.

Midlertidig børnehave i museum

Statens Museum for Kunst åbner nu dørene for en gruppe børnehavebørn fra Københavns Kommune. Det sker for at afhjælpe pladsproblemer på grund af Covid-19.