Flere kommuner med de højeste anlægsudgifter har lavt demografisk pres

Selvom det demografiske udgiftspres i Københavns Kommune er væsentligt under landsgennemsnittet har politikerne på rådhuset for nyligt vedtaget et anlægsbudget for 2022, hvor man planlægger at bruge 23 procent af kommunernes samlede anlægsramme.
Flere af de kommuner, der har de højeste anlægsudgifter pr. indbygger har ingen særlig vækst i antallet af børn eller ældre. De nye tal skaber tvivl om det faktuelle grundlag for centralt argument for store anlægsudgifter.

Ingen sammenhæng mellem anlægsudgifter og demografisk pres

Der er ingen sammenhæng mellem kommunernes demografiske udgiftspres og de seneste års anlægsudgifter. Dermed har nogle kommuner bygget markant mere end demografien tilskriver dem, mens andre har bygget markant mindre.
De seneste tal fra KL viser ifølge NB-Økonomis oplysninger, at det er cirka 45 kommuner, som overskrider den tekniske serviceramme. Skal de kommuner levere de cirka 150 millioner kroner, der pt. mangler i besparelser, så er det kun få kommuner, som skal spare mere end 5-10 mio. kroner.

Cirka 45 kommuner skal skære en fjerdedel af ekstra vækst ud af serviceramme

Hvis alle kommuner, som sprænger KL's tekniske serviceramme, skærer ligeligt af deres overskridelse, så skal den hårdest ramte kommune spare 20 millioner kroner, men langt de fleste skal blot spare 5-10 millioner.
KL's næstformand Martin Damm (t.h.) førte i går taktstokken, mens formanden Jacob Bundsgaard havde travlt med at få sit eget budget i Aarhus på plads.

Budgetkrisen: KL indkalder borgmestre til nyt møde næste fredag

KL's næstformand Martin Damm valgte på KL's vegne i går, torsdag, at indkalde borgmestrene til et nyt ekstraordinært borgmestermøde fredag i næste uge for at presse yderligere budgetreduktioner igennem i kommunerne.
Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune, oplever en stigning i børn og ældre, som ligger over landsgennemsnittet. Derfor mener han også, at Silkeborg skal have mulighed for at få en højere stigning i service og anlæg end den gennemsnitlige kommune på landsplan.

Silkeborg overstiger anlægsramme: Rom bygges på én dag i Silkeborg

Silkeborg har valgt at selvbudgettere i budgetåret 2022, fordi befolkningstilvæksten stiger kraftigt i kommunen, men det betyder også, at de går over både service- og anlægsrammen.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) understreger over for NB-Økonomi, at det først er i 2024 de godt og vel 1.000 nye medarbejdere er fuldt indfaset i ældreplejen.

Venstre beskylder Astrid Krag for falsk varebetegnelse på ældreområdet

Venstres ældreordfører kritiserer minister Astrid Krag (S) for falsk varebetegnelse, fordi Krag flere gange udtaler, at der kommer 1.000 nye ansatte i ældreplejen uden at nævne, at det først er fuldt indfaset i 2024. Uenigheden mellem V og S stikker dybere end som så.
Borgmestrene fik i dag skåret den forventede overskridelse af service- og anlægsrammerne ned til cirka 1,4 milliard kroner. Dermed stiger tiltroen til, at det vil lykkes kommunene at overholde økonomiaftalen med regeirngen.

Budgetkrise tæt på løsning men anlæg volder fortsat problemer

Den samlede overskridelse af service- og anlægsbudgetter er nu nede på omkring 1,4 milliard kroner. Dermed er budgetkrisen på vej til at være løst.

Her har borgerne fået mest service for ekstra skattebetalinger siden KV17

Der er ringe sammenhæng mellem udviklingen i kommuneskat og serviceudgifter, og derfor kan borgerne ikke regne med, at mere kommuneskat resulterer i bedre service. Se her, om serviceudgifterne eller kommuneskatten er steget mest i den indeværende valgperiode i din kommune.
Venstreborgmester Martin Damm (T.h.) er næstformand for KL, her ses han sammen med formanden fra KL Jacob Bundsgaard (A), der er borgmester i Aarhus. Begge kommuner overholder servicerammen.

Kalundborg: Kommuner skal nøjes med én kage i servicebuffeten

Serviceudgifterne for 2022 nedbringes fortsat i kommunerne i takt med, at flere og flere budgetter tikker ind. Dermed kommer kommunerne stadigt tættere på at overholde den samlede serviceramme.

Stor forskel i udviklingen i kommunernes skatteindtægter

Der stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget indtægterne fra kommuneskatten er steget i indeværende valgperiode. Se udviklingen i din kommune her.
Thomas Enghausen, næstformand hos fagforbundet FOA mener, at kommunerne skal have lov med at bruge af kommunekasserne, nu hvor demografien - med blandt andet et stigende antal ældre - kalder på det.

FOA: Budgetlov skal ændres, så kommuner kan øge servicerammen

Nu blander FOA sig i borgmesterstriden om service- og anlægsrammen. Deres forslag er, at ingen kommuner skal spare, de skal i stedet have lov at bruge af likviditeten.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Ny bog med spændende analyser af offentlig styring

Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler har udgivet en bog med en spændende analyse af den offentlige styring og en harsk kritik af new public management.

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.
Selvom det demografiske udgiftspres i Københavns Kommune er væsentligt under landsgennemsnittet har politikerne på rådhuset for nyligt vedtaget et anlægsbudget for 2022, hvor man planlægger at bruge 23 procent af kommunernes samlede anlægsramme.

Flere kommuner med de højeste anlægsudgifter har lavt demografisk pres

Flere af de kommuner, der har de højeste anlægsudgifter pr. indbygger har ingen særlig vækst i antallet af børn eller ældre. De nye tal skaber tvivl om det faktuelle grundlag for centralt argument for store anlægsudgifter.

Ingen sammenhæng mellem anlægsudgifter og demografisk pres

Der er ingen sammenhæng mellem kommunernes demografiske udgiftspres og de seneste års anlægsudgifter. Dermed har nogle kommuner bygget markant mere end demografien tilskriver dem, mens andre har bygget markant mindre.

Her har borgerne fået mest service for ekstra skattebetalinger siden KV17

Der er ringe sammenhæng mellem udviklingen i kommuneskat og serviceudgifter, og derfor kan borgerne ikke regne med, at mere kommuneskat resulterer i bedre service. Se her, om serviceudgifterne eller kommuneskatten er steget mest i den indeværende valgperiode i din kommune.

Stor forskel i udviklingen i kommunernes skatteindtægter

Der stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget indtægterne fra kommuneskatten er steget i indeværende valgperiode. Se udviklingen i din kommune her.

Fortsat stor forskel på normeringer i daginstitutionerne på tværs af kommunerne

Under ét bevægede kommunerne sig tættere på at leve op til minimumsnormeringerne på daginstitutionerne i 2020. Der er dog stor forskel mellem kommunerne, ligesom der er en række coronarelaterede forhold ved tallene for 2020.
KL's næstformand lovede på ekstraordinært borgmestermøde i dag, at der i KL-regi vil komme en debat om, hvordan udligningsreformen skal påvirke service- og anlægsrammer over tid,

Budgetkrisen: KL-top lover debat om kommunal udligning

KL's næstformand lovede i dag, at der, efter den aktuelle budgetstrid er løst, vil komme debat om, hvordan udligningsreformen skal påvirke service- og anlægsudgifter på lang sigt.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) vælger ret usædvanligt at kommentere striden om servicerammer blandt borgmestrene med en støtte til bedre service i yderkommunerne.

Minister udtrykker støtte til yderkommuner i opgør om service- og anlægsramme

Minister Kaare Dybvad sender signal om, at yderkommunerne skal have lov til at forbedre servicen, samtidig med at kommunerne skal overholde den samlede serviceramme.

Analyse: Store forskelle på kommunernes serviceudgifter i forhold til behovet

Mens mange hovedstadskommuner bruger 10-15 procent mere på service end deres udgiftsbehov tilsiger, så ligger enkelte provinskommuner helt nede omkring 90-95 procent. Se tallene for alle kommuner her.
Danskerne er samlet set et aktivt folk rent fysisk. Men der er dog stadig grupper som pensionister og socialt udsatte, der halter bagefter. (Arkivfoto)

Danskerne er verdensmestre i bevægelse

Danmark får ikke mange OL-medaljer, men vi er med helt i front, når det gælder om at bevæge os, og det hele tælles med. Men der er store kommunale forskelle, viser nyt studie.
Fire ministre var på plads i Hafnia-Hallen i København onsdag for at præsentere regeringens udspil "Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling". En del af udspillet er, at København og Frederiksberg kommuner skal have en milliard kroner frem mod 2030 til at bygge flere idrætsfaciliteter.

Regeringen vil give én mia. til flere idrætsfaciliteter i København og Frederiksberg

Som en del af et nyt udspil vil regeringen afsætte én milliard kroner til at København og Frederiksberg kommuner kan bygge nye idrætsfaciliteter fra 2022 til 2030.
Kulturminister Joy Mogensen (S) mener sammen med regeringen, at der skal gives mulighed for at bygge flere idrætsfaciliteter i Region Hovedstaden.

Regeringen vil lade hovedstaden bygge flere idrætsanlæg

Kommuner i Region Hovedstaden kan bruge en milliard mere på at bygge idrætsanlæg, mener regeringen i nyt udspil.
"Vi tilbyder nu vores kunder, at de kan få en garanti mod at blive mødt med kæmperegninger for brud på vores ophavsret," oplyser chefredaktør for NB-Medier, Arne Ullum.

Kæmperegning for brud på nichemedies ophavsret

En kæmpe regning til Forsvarsministeriet for ulovligt at videresende et nichemedies artikler har skabt frygt for lignende opsigtsvækkende regninger i kommuner, regioner og ministerier. NB-Medier tilbyder nu kunderne garanti mod lignende sager.

Musikskolernes mange elever må se langt efter genåbning

Musik- og kulturskoler ved endnu ikke, hvornår de må genåbne. Det frustrerer, da talent risikerer at gå tabt.