Ministerbog: Her er nøglen til regeringens regionalpolitik

Den nye Indenrigsminister, Kaare Dybvad Bek, skrev i 2015 "Udkantsmyten", som var en kritik af den øgede centralisering. Tiden må vise, i hvor høj grad han kan bringe sine idéer med sig ind i sit nye job.
Den nye indenrigsminister bog fra 2015 er vigtig læsning for kommunale topfolk. Bogen afdækker den grundlæggende analyse, som angiveligt har været styrende for Socialdemokratiets nye regionalpolitik.

Debat: Ikke nok at flytte politistationer i nærhedsreform

Hvis Socialdemokraternes røde og blå segment skal se noget i en Nærhedsreform vil det kræve, at der tiltag, som både styrker motivationen og effektiviteten i det offentlige sektor, skriver Henrik Hjortdal fra Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse.

Stor variation i den kommunale BNP

BNP per indbygger på kommuneniveau varierer fra 36 til 317 procent af landsgennemsnittet. Sjællandske kommuner står for de største udsving.

Arbejdskraft fra hele Sjælland skaber værdi i få hovedstadskommuner

De drastiske forskelle i BNP per indbygger på tværs af kommunerne bliver i høj grad udvisket, når man korrigerer for pendling. Få hovedstadskommuner har stor tilstrømning af pendlere.

Rekordstort antal døde over 80 år

Antallet af dødsfald blandt ældre er steget markant de seneste uger. Men det modvirkes af lavere dødelighed i de første mange måneder af 2020.
Sophus Garfiel har i snart ni stået stået lige bag ved den til enhver tid siddende indenrigsminister - her sammen med daværende økonomi- og indenrigsminister Margrehte Vestager.

Tung departementschef skal stå i spidsen for nyt Indenrigs- og Boligministerium

Den nye indenrigs- og boligminister har sikret sig tung erfaring med beslutningen om at flytte departementschef Sophus Garfiel med over i det nye ministerium.
Mette Frederiksen foreslår reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. De ligger i klar forlængelse af et valgoplæg fra 2019.

Frederiksen fastholder kurs fra valgkampen om nye arbejdsudbudsreformer

Analyse: Dagbladet Børsen bragte det mandag som en nyhed, at statsministeren ønsker at øge arbejdsudbuddet gennem nye reformer. Men regeringen holder blot kursen fra partiets valgoplæg i 2019. Nu også med støtte fra Venstre.
Astrid Krag kom gang på gang i åben konflikt med mange borgmestre. Blandet andet da hun på Kommunaløkonomisk Forum holdt en tale, der blev opfattet som en massiv kritik af de borgmestre, som havde nedlagt små plejehjem for at få de stramme budgetter til at hænge sammen.

Analyse: Degraderet Krag vandt aldrig respekt hos kommunerne

Astrid Krag fik aldrig greb om de store kommunale område og endte i konflikt med mange borgmestre. Til gengæld har hun gode muligheder for at skærpe regeringens profil på ældreområdet.
Astrid Krag mister indenrigsminister-posten.

Astrid Krag færdig som indenrigsminister

Statsminister Mette Frederiksen fratog i dag Astrid Krag ansvaret for indenrigsområdet og dermed kommunerne. Krag får ældreområdet som et plaster på såret.
Flyene står stille i Københavns Lufthavn, og det har kostet arbejdspladser, som især rammer Taarnby og Dragør Kommuner hårdt. I det nye udligningssystem tager man nemlig ikke på samme måde højde for regionale stigninger i ledigheden.

Lokal stigning i ledigheden kan tømme kommunekassen

Med afskaffelsen af beskæftigelsestilskuddet, er kommunerne mere sårbare over for et lokalt stød i ledigheden. Det kan ramme likviditeten hårdt.
På grund af en begrænset likviditet vil Aalborg Kommune blive meget hårdt ramt af en stigning i antallet af forsikrede ledige, der ligger over landsgennemsnittet.

Så hårdt vil en lokal stigning i ledigheden ramme hver kommune

32 kommuner vil gå i minus på likviditeten efter tre år, hvis de har en stigning i antallet af forsikrede ledige på tre procent over landsgennemsnittet. Se her, hvor godt din kommune er polstret mod et stød i ledigheden.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.

Vi skal rykke ledelsen helt tæt på driften

Ledelsesugen 2020: Regeringens tanker med Nærhedsreformen går som hånd i handske med erfaringerne fra coronakrisen. Vi har en historisk unik mulighed for at gøre noget nyt. For vi ved nu med sikkerhed, at ledelse fungerer bedst, når den er helt tæt på medarbejdere og drift, ikke forstyrret af tidsrøvende benspænd fra meningsløst bureaukrati. Så lad os komme i mål denne gang.

Stor variation i den kommunale BNP

BNP per indbygger på kommuneniveau varierer fra 36 til 317 procent af landsgennemsnittet. Sjællandske kommuner står for de største udsving.

Arbejdskraft fra hele Sjælland skaber værdi i få hovedstadskommuner

De drastiske forskelle i BNP per indbygger på tværs af kommunerne bliver i høj grad udvisket, når man korrigerer for pendling. Få hovedstadskommuner har stor tilstrømning af pendlere.

Store forskelle på andel af elever i specialklasse eller på specialskole

Ny analyse viser, at de store forskelle ikke kan forklares med rammevilkår. Se tallene for de forventede og faktiske forskelle for alle kommuner.
Det er blandt andet på grund af de store stigninger i priserne i de dyreste boliger, at de rigeste danskere har fået væsentligt højere disponible indkomster over de seneste ti år. Formueindkomster er nemlig steget voldsomt over perioden.

Formueindkomster gør de rigeste meget rigere

En stor del af udviklingen i uligheden i indkomster kan tilskrives formueindkomsterne, hvor de rigeste har store afkast, der giver voldsomme udviklinger i den samlede disponible indkomst.

Store kommunale forskelle i udviklingen i andelen af fattige børn

Mellem kommunerne er der store forskelle på, hvordan andelen af børn i relativ fattigdom udviklede sig fra 2018 til 2019. Især midt- og vestjyske kommuner har haft en positiv udvikling.
Flyene står stille i Københavns Lufthavn, og det har kostet arbejdspladser, som især rammer Taarnby og Dragør Kommuner hårdt. I det nye udligningssystem tager man nemlig ikke på samme måde højde for regionale stigninger i ledigheden.

Lokal stigning i ledigheden kan tømme kommunekassen

Med afskaffelsen af beskæftigelsestilskuddet, er kommunerne mere sårbare over for et lokalt stød i ledigheden. Det kan ramme likviditeten hårdt.
Fordi man med udligningssystemet fjernede beskæftigelsestilskuddet, er de enkelte kommuner meget sårbare overfor en lokal stigning i ledigheden.

Forstå på tre minutter: Derfor kompenserer udligningssystemet ikke for stigende lokal ledighed

Coronakrisen har vist, at en stigning i antallet af forsikrede ledige kan ramme meget lokalt. Forstå her, hvorfor udligningssystemet ikke kompenserer for den stigning.
Den øgede udgiftsbyrde fra flere ældre rammer kommunerne meget forskelligt, og samtidig er det nye udligningssystem væsentligt dårligere til at kompensere kommunerne for de ekstraudgifter.

Analyse: Udligningsreformen og flere ældre vil øge uligheden mellem kommuner

Skæv demografisk udvikling kan sammen med udligningsreformen ramme især landkommuner i yderområderne hårdt, og dermed igen øge uligheden mellem kommunerne.
Tønder Kommune støtter kultur- og fritidslivet med forskellige tiltag, så der også er aktive tilbage efter coronakrisen.

Tønder vil bevare kulturliv til efter corona

Hvordan kan kommunerne bedst hjælpe kultur- og fritidslivet rundt omkring i landet under coronakrisen? I Tønder Kommune kompenseres for aflyste timer og gebyrer. Og samtidig skal behovene for støtte undersøges mere grundigt.
Sidste år besøgte 30.000 gæster Kulturmødet på Mors og i år håber arrangørerne, at også venner og familie til de mange besøgende, møder op i Nykøbing Mors.

Kulturmødet bliver i cyberspace i år

Kulturmødet Mors udkommer i år i et digitalt format fra den 20. - 22. august, og åbningsdebatten udsendes som en online konference allerede i juni.
Kulturminister Joy Mogensen og Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen kom på besøg, da børnene fra Martha Hjemmet havde første dag på SMK.

Midlertidig børnehave i museum

Statens Museum for Kunst åbner nu dørene for en gruppe børnehavebørn fra Københavns Kommune. Det sker for at afhjælpe pladsproblemer på grund af Covid-19.
Royal Stage er en del af Frederiksborg Centre, som politikerne i Hillerød byråd nu vil give en hjælpende hånd ved at fremrykke udbetalingen af støtten.

Ekstra støtte til kulturlivet i Hillerød

Politikerne i Hillerød Byråd vil droppe at tage husleje og fremrykke tilskud for at hjælpe kultur- og foreningslivet, så alle kommer gennem coronakrisen.
Når folkebibliotekerne åbner igen i fbm. coronakrisen, skal der retningslinjer for, hvornår bøgerne må lånes videre.

Bibliotekernes bøger skal i karantæne

Når Danmarks mest besøgte kulturinstitution – bibliotekerne - åbner igen, skal det ske kontrolleret og ansvarligt, derfor skal bøgerne i karantæne inden næste udlån.