Sanktion truer kommuner på grund af skattestigninger efter udligningsreform

Finansminister Nicolai Wammen (S), Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) og Venstres Sophie Løhde var med, da aftalepartierne bag den nye udligningsreform præsenterede den endelige aftale. Her lovede de blandt andet, at reformen ikke ville føre til samlede skattestigninger.
Med Gentofte og Lyngby-Taarbæk i front, kan syv kommuner ende med at gennemføre skattestigninger med sanktioner. Regningen går til alle landets kommuner.
Mindre bufferpuljer i 2021-budgetterne skærper behovet for en stram økonomistyring.

Kommuner skærer i bufferpuljer for at komme under serviceramme

Flere kommuner har skåret i bufferpuljer for at få budgetter til at overholde servicerammen. Det skaber behov for stram budgetopfølgning i 2021.
Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet.

Aarhus hæver skatten for at finansiere løft til social- og ældreområdet

Partierne bag budgetforlig i Aarhus hævder, at skattestigning går ubeskåret til ældre- og socialområdet. Men fakta viser, at skattestigning alene dækker tab på udligningsreform.
Ældre Sagen vil have Social- og Indenrigsministeriet til at udvikle model, som sikrer, at alle kommuner indregner den demografiske vækst på samme måde i deres budgetter.

Ældre Sagen kræver indgreb mod store forskelle i kommuners demografiberegninger

Indenrigsministeriet skal udarbejde obligatorisk demografimodel for alle kommuner, så ældrebudgetter i alle kommuner får fuld kompensation for demografiudvikling, siger Ældre Sagen.
"Måske har den ekstra høje hygiejnestandard bremset andre smitsomme sygdomme som influenza, maveinfektioner og forkølelse," siger sundhedschef i Vejle Kommune, Diana Krogstrup, til TV SYD.

Sygefraværet er faldet i kommunerne

Kommunernes medarbejdere har haft færre sygedage i det seneste halve år. Kampen mod corona kan være årsagen. Det fremgår af en rundspørge til kommuner i Syd- og Sønderjylland.
Der er stor forskel på, hvor mange ekstra bevillinger, som en ælde over 80 år udløser i de enkelte kommuner. Alligevel er det næsten fire ud af ti byråd, som ikke diskuterer spørgsmålet.

Fire ud af ti byråd forholder sig ikke til den største ændring i budgettet

Budgetændringer som følge af den demografiske udvikling er normalt den største ændring i de kommunale budgetter. Alligevel forholder fire ud af ti byråd sig ikke til den type budgetændringer, viser ny undersøgelse.

Massive forskelle på, hvor mange ekstra penge kommuner bevilger til flere ældre

Ny analyser viser, at nogen kommuner bevilger under 20.000 til en ekstra ældre borger, mens andre bevilger over 50.000 kroner.

Flere anbringelser kan flytte millioner fra fattige til rige kommuner

Regeringen vil gerne have flere udsatte børn i anbringelse. Men anbringelser kan blive en dyr affære for særligt de mest udsatte kommuner. Samtidig kan velstillede kommuner tjene på en lovændring. Forstå mekanismen her.
Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft (K), ser ikke ud til at få mulighed for at lave de sanktionsfrie skatteforhøjelser, som han gerne ville gennemføre. Dermed må kommunen enten gennemføre skatteforhøjelser med store sanktioner, eller skære i servicen for budget 2021.

Budgetforlig i Hillerød presser K-borgmestre

Hillerød Kommune har indgået et budgetforlig, hvor man bruger den fulde ramme til skatteforhøjelser. Dermed er der forsvindende få midler tilbage til en eventuel restramme, som flere K-borgmestre hungrer efter.
Formand for Miljø- og planlægning i Hørsholm Kommune Jan H. Klit (K) beklager, at politikerne ikke fik viden om ulovlig praksis i gebyrer om byggetilladelser. (Arkiv)

Gebyrrod i byggesager: Mange kommuner står til eftersmæk

Sag om fejlopkrævninger Hørsholm Kommune får konsekvenser for mange andre kommuner. Hørsholm skal tilbagebetale tre millioner kroner og minutiøst gennemgå 712 sager med tilbagevirkende kraft.
Der bliver hårde forhandlinger til den faseopdelte budgetlægning i KL-huset, når borgmestrene skal fordele servicerammen. Det er prognosen, når man kigger på de indgåede budgetter for 2021.

27 kommuner har indgået budgetforlig: Overskrider serviceramme med 33 millioner

27 kommuner har indgået budgetforlig. De har tilsammen overskredet den teknisk tildelte serviceramme med 33 millioner. Fortsætter tendensen, bliver den samlede overskridelse 107 millioner kroner.
Annonce

Populære artikler

Mød ’den politiske kvinde’: Et nyt ansigt på ledelsesgangen

’Den politiske kvinde’ har levet i skyggen af den økonomiske og den humanistiske mand. Vi nærmer os et opgør med enten-eller-tænkningen, som baner vejen for en mere kompleks og farverig ledelsespraksis, styret af den politiske kvinde.

Stewardship: Ledelse bør handle om anerkendelse og tillid, ikke belønning og straf

Når velfærdsinstitutioner styres med kontrol og regler, bunder det i historisk mistillid til medarbejderne. Den nye stewardship-teori støder stik modsat fra kaj: Tillid til, at ledere og medarbejdere vil det samme.

Flere anbringelser kan flytte millioner fra fattige til rige kommuner

Regeringen vil gerne have flere udsatte børn i anbringelse. Men anbringelser kan blive en dyr affære for særligt de mest udsatte kommuner. Samtidig kan velstillede kommuner tjene på en lovændring. Forstå mekanismen her.

Der bliver markant flere ældre i forhold til børn – her er udviklingen størst

Antallet af 65+årige stiger drastisk i forhold til antallet af børn og unge, når man kigger frem mod 2040. Se her i hvilke kommuner udviklingen er mest markant.
Kommunerne mener selv, at de har haft ekstraudgifter til corona tiltag for tre milliarder kroner, men nye tal skaber tvivl om, hvorvidt de har husket besparelserne på grund af nedlukningen,

Kommuner brugte 2,8 mia. mindre på løn og tjenesteydelser under coronakrisen

Kommunerne har brugt 2,8 milliarder mindre på løn og serviceydelser under coronakrisen. Det skaber tvivl om kommunerne har ret, når de mener, at de har haft samlede ekstraudgifter for tre milliarder på grund af coronakrisen.

Mindstenormering på plejecentre vil give tab i hver anden kommune

Især de fattige kommuner kan risikere store tab, hvis der indføres mindstenormeringer på ældrepleje. "Ren galimatias," siger borgmester.

Flere yderkommuner oplever stigende velstand efter aktiv indsats

En række yderkommuner har formået at vende den negative udvikling, og har de seneste tre år forbedret deres økonomiske grundvilkår. Se udviklingen i alle kommuners økonomiske vilkår her.
Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag (S), har spekuleret længe, inden hun i dag meddelte kommunerne om, hvilken andel af restrammen, de får tildelt til sanktionsfrie skatteforhøjelser i 2021. Mens Rudersdal Kommune har fået opfyldt hele deres ansøgning, må Lyngby-Taarbæk tage til takke med et rundt nul.

Så er restrammen fordelt: Syv kommuner får adgang til yderligere skatteforhøjelser

Mens Rudersdal Kommune får imødekommet hele sin ansøgning, bliver Lyngby-Taarbæk som den eneste kommune med tab på udløbet af de to overgangsordninger forbigået i fordelingen af restrammen til skatteforhøjelser.
Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Vejle, Frank Sikær, sætter nu fordelingen af servicerammen mellem landets kommuner på den offentlige dagsorden, og er klar til at gøre det til et stort tema i valgkampen til KV21.

Krav om omfordeling af serviceramme bliver valgtema ved KV21 i Vejle

Et socialdemokratisk udspil i Danmarks femte største kommune kan udløse et større opgør om servicerammen mellem landets kommuner og udfordre en række borgmestre ved KV21.
Med reformen af det kommunale udligningssystem afskaffede man i foråret betalingskommunefolketallet fra 2021. En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser endnu en gang, at det kan have kedelige konsekvenser.

Botilbud i nabokommuner koster hjemkommuner flere milliarder om året

Ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at 39 procent af de voksne med handicap bor i botilbud udenfor kommunen. Det tal kan meget vel blive lavere, efter udligningsreformen gjorde det væsentligt dyrere at vælge et botilbud udenfor kommunegrænsen.
Tønder Kommune støtter kultur- og fritidslivet med forskellige tiltag, så der også er aktive tilbage efter coronakrisen.

Tønder vil bevare kulturliv til efter corona

Hvordan kan kommunerne bedst hjælpe kultur- og fritidslivet rundt omkring i landet under coronakrisen? I Tønder Kommune kompenseres for aflyste timer og gebyrer. Og samtidig skal behovene for støtte undersøges mere grundigt.
Sidste år besøgte 30.000 gæster Kulturmødet på Mors og i år håber arrangørerne, at også venner og familie til de mange besøgende, møder op i Nykøbing Mors.

Kulturmødet bliver i cyberspace i år

Kulturmødet Mors udkommer i år i et digitalt format fra den 20. - 22. august, og åbningsdebatten udsendes som en online konference allerede i juni.
Kulturminister Joy Mogensen og Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen kom på besøg, da børnene fra Martha Hjemmet havde første dag på SMK.

Midlertidig børnehave i museum

Statens Museum for Kunst åbner nu dørene for en gruppe børnehavebørn fra Københavns Kommune. Det sker for at afhjælpe pladsproblemer på grund af Covid-19.
Royal Stage er en del af Frederiksborg Centre, som politikerne i Hillerød byråd nu vil give en hjælpende hånd ved at fremrykke udbetalingen af støtten.

Ekstra støtte til kulturlivet i Hillerød

Politikerne i Hillerød Byråd vil droppe at tage husleje og fremrykke tilskud for at hjælpe kultur- og foreningslivet, så alle kommer gennem coronakrisen.
Når folkebibliotekerne åbner igen i fbm. coronakrisen, skal der retningslinjer for, hvornår bøgerne må lånes videre.

Bibliotekernes bøger skal i karantæne

Når Danmarks mest besøgte kulturinstitution – bibliotekerne - åbner igen, skal det ske kontrolleret og ansvarligt, derfor skal bøgerne i karantæne inden næste udlån.