Så store forskelle i indtægter er indbygget i kommunale udligning

Se hvor store indtægter de enkelte kommuner ville have fra skat og udligning, hvis alle havde en gennemsnitlig udskrivningsprocent og grundskyldspromille når man indregner udligningen.

Skattetrykket stiger under socialdemokratiske statsministre

Skattetrykket ser ud til at være en smule højere under socialdemokratiske regeringer de seneste år, end under Lars Løkke Rasmussens regeringsperioder.

Udskældte kommuner har ofte lave indtægter fra skat og grundskyld

Mange af de kommuner, som får kraftig kritik for at hæve skatten, har ifølge data fra den kommunale udligning, relativt lave indtægter fra skat og grundskyld, når man indregner den kommunale udligning. Se tal for alle kommuner her.
Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.
Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
Ifølge Mette Frederiksen skal der gennemføres store forandringer af velfærdssamfundet, hvis der også i fremtiden skal være plads til at yde en god velfærd.

Mette Frederiksen vil lægge helhedsplan for velfærdssamfundet

Mette Frederiksen siger fra Folketingets talerstol i sin åbningstale, at regeringen vil invitere til forhandlinger om en helhedsplan for velfærdssamfundet, der skal række 15 år ud i fremtiden.
Regeringen skal ved Folketingets åbning redegøre for, hvilke love de forventer at foreslå ændret i det kommende folketingsår. NB-Økonomi har samlet de afsnit, som nævner eller omhandler kommunerne.

Her er det kommunale lovkatalog

NB-Økonomi har samlet alle de afsnit i regeringens lovkatalog, som omhandler eller omtaler kommunerne. Se uddraget her.
Den partnerskabsaftale, som Lolland har indgået med Indenrigs- og boligministeriet er ifølge Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen ikke det papir værd, som den er skrevet på.

Borgmester om partnerskabsaftale: Ikke det papir værd den er skrevet på

Lollands borgmester skaber tvivl om udviklingsværdien af de partnerskabsaftaler, som lægger beslag på næsten halvdelen af de ordinære 350 millioner kroner i særtilskudspuljen.
Konservative byrådspolitikere vil ikke være med til at bygge endnu en svømmehal i Hjørring Kommune. De er dermed ikke med i budgettet for 2023.

Jyske lokalpolitikere nægter at bevilge penge til flere svømmehaller

Konservative politikere i Hjørring har sat foden ned. De vil ikke bevilge penge til en ekstra svømmehal i en kommune, der allerede har syv i forvejen til de 64.000 borgere.
Finansminister Nicolai Wammen er klar i mæglet i et folketingssvar til Troels Lund Poulsen. Regeringen har ikke afsat midler af til højere løn i den offentlige sektor i finansloven for 2023. Højere løn er ellers et af statsministerens valgkampsløfter.

Mette Frederiksens løfte om højere løn er ikke afsat på regeringens egen finanslov

Statsministerens valgkampsløfte om lønforhøjelser til visse grupper af offentlige ansatte er ikke afsat på regeringens udspil til en finanslov for 2023. Det bekræfter finansministeren i et folketingssvar til Venstre.
"Vi blev latterliggjort" siger borgmester Kasper Ejsing Olesen fra Kerteminde om de kommuner, som år efter år har sparet for at undgå skattestigninger, som kunne udløse sanktioner.

Sanktioner på 425 mio. kr. udløser krise i budgetproces

Et borgmestermøde i går, torsdag, endte i krise, efter en række kommuner stod fast på skattestigninger og udløser samlet sanktion på 425 mio. kr. til fordeling mellem alle kommuner.
Fiannsminister Nicolai Wammen står i et brev til KL fast på, at kommunerne selv skal finde pengene til at dække effekten af ministeriets fejlskøn for inflationen.

Regeringen står bomfast: Kommuner skal spare 1,4 milliarder kroner nu

Regeringen udløser akut sparerunde på op til 1,4 milliarder kroner i landets kommuner på budgettet for 2022, og samtidig skal kommunerne genåbne budgetterne for 2023 for at finde nye besparelser. Det fastslår finansministeren i et endeligt afslag om inflationshjælp til kommunerne.
Mette Frederiksen (S) havde et nytårsønske i sin nytårstale i starten af året. Hun ville have en ældrelov. Det ønske har hun dog ikke fået opfyldt, da regeringen efter ni måneder og en ekspertrapport ikke har fremlagt et udspil endnu.

Regeringen har ingen løsning på ældrelov i ny 2030-plan

Ny 2030 plan fra regeringen vil omprioritere i den offentlige sektor. Ikke mindst på ældreområdet. Her skal ældreloven spille en rolle. Men regeringen har ikke fremlagt et udspil om ældrelov endnu, selvom de har haft ønsket i ni måneder.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Konservative byrådspolitikere vil ikke være med til at bygge endnu en svømmehal i Hjørring Kommune. De er dermed ikke med i budgettet for 2023.

Jyske lokalpolitikere nægter at bevilge penge til flere svømmehaller

Konservative politikere i Hjørring har sat foden ned. De vil ikke bevilge penge til en ekstra svømmehal i en kommune, der allerede har syv i forvejen til de 64.000 borgere.

Her rammer de stigende energipriser hårdest

Der er markante forskelle på, hvor sårbare kommunerne er over for stigende energipriser. Nogle kommuner har tre gange så høje energiudgifter pr. indbygger som andre.
Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.

Færre kommuner oplever større stigning i indkomstskatterne

Fra 2020 til 2021 oplevede færre kommuner en markant stigning i indkomstskatten, end de gjorde året før. Det viser nye tal.
Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) kan ikke sige i den forestående valgkamp, at regeringen har løftet kommunernes økonomi udover demografien i de årlige økonomiaftaler. Facit er, at man kun netop har dækket demografien.

Facit for fire år med S-regering: Kun penge til uændret kommunal service

En gennemgang af de seneste fire års økonomiaftaler viser, at de 5,9 milliarder kroner, som regeringen har løftet kommunernes økonomi med, kun akkurat dækker demografien og prisstigningerne i 2022.
Jens-Kristian Lütken (V), Jakob Næsager (K) og Ole Birk Olesen (LA) kunne med glæde præsentere en skattenedsættelse i Københavns Kommune på 0,1 procentpoint i 2023 ved offentliggørelsen af kommunens budget. Det rammer hverken service eller anlæg i kommunen.

Fakta: Derfor har skattelettelser i København ingen betydning for velfærden

Beslutningen om skattenedsættelse i Københavns Kommune har medført anklager om velfærdsforringelser. Forstå her, hvorfor det er forkert.

Konservative kommuner slår Venstre på konkurrenceudsættelse

De konservative borgmestre har øget konkurrenceudsættelsen mere end både S og V fra 2017 til 2021.
Det var et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre, der nu beder partierne bag udligningsreformen om at give kommunen sanktionsfri skatteforhøjelse til at dække kommunens tab på udligningsreformen - præcis som en række andre hovedstadskommuner fik.

Frederiksberg vil have sanktionsfri skattestigning på grund af udligningstab

Bredt flertal i Frederiksberg vil have forligspartier bag udligningsreform til at droppe sanktioner på kommunens skattestigning, der ifølge kommunen er et resultat af uventede skævheder i udligningssystemet.

Seniorpension neutraliserer en femtedel af udligningsreformens effekt

Allerede med den nuværende fordeling af seniorpensionister sender ydelsen 290 millioner kroner fra bykommuner til yderkommuner. Det neutraliserer dermed omtrent 20% af udligningsreformen.
Rudersdal Kommune og fem andre kommuner har fået garanteret en ramme af Indenrigsministeriet til at kunne hæve skatten i budget 2023. Inden den endelige budgetlægning i midten af oktober, skal de derfor bestemme, hvilken vej kommunen vil køre på skatteområdet.

Seks kommuner kan med garanti hæve skatten

Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, er nu blevet sikret en ramme, så de kan hæve skatten. Garantien er blevet givet til fire sjællandske kommuner og to jyske, skriver Indenrigs- og Boligministeriet.