Journalist med socialrådgiveruddannelse bliver ny redaktør for NB-Beskæftigelse

Kasper Rasmussen bliver ny redaktør på NB-Beskæftigelse fra første oktober.
Kasper Rasmussen erstatter Helle Schøler Kjær som redaktør for NB-Beskæftigelse.

Analyse: Udligningstal peger på stabilt fejlbehæftet system

Tal fra tilskudsudmelding afslører et fejlbehæftet udligningssystem. Det kan i de kommende år især ramme yderkommuner samt en række hovedstadskommuner.

Beskatningsgrundlaget stiger mest på Sjælland

Der er store forskelle på, hvor stort et beskatningsgrundlag de enkelte kommuner har på tværs af landet. Men stigningen i grundlaget er mest markant på Vest- og Sydsjælland.

Nu er det kun 17 kommuner, der vinder på selskabsskat – 81 taber

Indtægterne fra selskabsskat påvirker kommunerne stadig mere skævt. I 2023 vil det kun være 17 kommuner, som har overskud på reglen om kommunal andel af selskabsskatten, mens resten direkte taber penge.
Her på Langeland stiger udgiftsbehovet pr. indbygger markant i 2023-udligningen. Kommunen har i forvejen et af landets højeste udgiftsbehov pr. indbygger.

Udgiftsbehov stiger i mange yderkommuner

Mens flere yderkommuner oplever et stigende udgiftsbehov, så er der et markant fald i udgiftsbehovet i flere af kommunerne omkring de store byer. Se udviklingen i din kommune.
Hver gang antallet af ældre stiger mere end landsgennemsnittet i en kommune, så vil kommunen få et betydeligt underskud på grund af en teknisk detalje i udligningssystemet.

Ændret alderssammensætning giver over- eller underkompensation

En mærkværdighed i udligningssystemet betyder, at kommuner med større vækst i børn og ældre end landsgennemsnittet taber store beløb. Se udviklingen for alle kommuner her.

Hovedstadskommuner vinder mest på indvandreudligning

Det er hovedstadskommunerne og dele af Midtjylland, der får mest ud af af indvandreudligningen. Det viser nye tal fra Indenrigsministeriets opgørelse over tilskud og udligning.

Her kan du få udligningstabeller i Excel-format

NB-Økonomi har konverteret alle de centrale tabeller fra udligning og tilskud i NB-Data.

Corona giver ekstra udligning til hovedstaden og påfører provinsen tab

Ifølge fakta i udligningssystemet stiger de sociale problemer især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

Kommune betalte falske fakturaer

Ved at hacke en medarbejders kommunale mailkonto er det lykkedes hackere at svindle sig til et for dem anseeligt beløb ved at sende falske fakturaer til økonomiafdelingen. Sagen er politianmeldt.

Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
Annonce

Jobopslag

Overblik

Pressemeddelelser om økonomi

Populære artikler

Ny bog med spændende analyser af offentlig styring

Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler har udgivet en bog med en spændende analyse af den offentlige styring og en harsk kritik af new public management.

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.
Der har været en stigning i antallet af ældre under den nuværende regering, men antallet af hjemmehjælpstimer er ikke fulgt med.

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre fortsætter

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre er mindsket under den nuværende regering, men der bliver stadigt færre hjemmehjælpstimer pr. modtager for særligt de ældste borgere.

Markant forskel mellem kommunerne på udviklingen i hjemmehjælpstimer

Mens enkelte kommuner har øget antallet af hjemmehjælpstimer pr. ældre med mere end 50 procent, har andre kommuner mindsket antallet tilsvarende meget. Se udviklingen i din kommune her.
Over den kommende tid vil der efter alt at dømme være færre rejsegilder end man egentlig gerne ville holde, fordi der mangler både håndværkere og materialer.

Historisk mange byggevirksomheder har produktionsbegrænsninger

Nye tal viser, at der aldrig før i statistikkens historie har været så mange virksomheder i byggeri og anlæg med produktionsbegrænsninger, som der er i dag. Mangel på materialer og arbejdskraft er hovedårsagen.

Seks kommuners befolkning stiger med mere end én procent i år

Seks kommuner kan forvente en stigning i folketallet på mere end én procent i år - selv når man fratrækker ukrainske flygtninge. Se tallene for alle kommuner her.

Ny prognose ændrer forventninger til folketallet markant i flere kommuner

Mange kommuner skal ændre markant på de forventede skøn for folketal og beskatningsgrundlag. Således ligger 14 kommuners folketal for 2023 (uden ukrainere) i ny prognose mere end én procent højere, end det gjorde i befolkningsfremskrivningen fra 2021. Se tallene for din kommune her.

Analyse: Udligningstal peger på stabilt fejlbehæftet system

Tal fra tilskudsudmelding afslører et fejlbehæftet udligningssystem. Det kan i de kommende år især ramme yderkommuner samt en række hovedstadskommuner.

Beskatningsgrundlaget stiger mest på Sjælland

Der er store forskelle på, hvor stort et beskatningsgrundlag de enkelte kommuner har på tværs af landet. Men stigningen i grundlaget er mest markant på Vest- og Sydsjælland.

Nu er det kun 17 kommuner, der vinder på selskabsskat – 81 taber

Indtægterne fra selskabsskat påvirker kommunerne stadig mere skævt. I 2023 vil det kun være 17 kommuner, som har overskud på reglen om kommunal andel af selskabsskatten, mens resten direkte taber penge.