Yderkommuner mister over 20 mio. fra kriteriet for faldende folketal

Kriteriet for faldende folketal giver store tab til en række kommuner i 2023. Antallet af kommuner der oplever et fald i befolkningstallet stiger nemlig, uden at den samlede pulje til fordeling blandt kommunerne stiger.
Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune er træt af udligningssystemet, da den ifølge ham ikke løser yderkommunernes udfordringer.

Borgmester: Udligningen vil udløse besparelser

Flere kommuner får færre penge i udligning end tidligere år. Men udgifterne er ikke faldet. Det vil betyde besparelser, fortæller borgmesteren i Lolland Kommune. Han kan ikke få øje på et Danmark i bedre balance.

Kun tre kommuner får mere i tilskud og udligning i 2023 – resten taber i alt 13,8 mia. kr.

Udligningen for 2023 er netop blevet offentliggjort. De rige kommuner skal i 2023 betale 22,1 mia. kr. til til de fattigere kommuner, hvilket er en stigning på 300 mio. kr. målt i faste priser. NB-Økonomi udsender senere i dag ekstra nyhedsbrev med analyser.

Se alle kommuners resultat af tilskud og udligning for 2023

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort meddelelsen om tilskud og udligning for 2023. Se her, om din kommune kan se frem til at få mere eller mindre i tilskud og udligning.
Der er klart flere økonomomiudvalgsmedlemmer - her samlet til Kommunal Økonomisk Topmøde i Aalborg - som vil have en større andel af servicerammen til deres kommune. Det kan gøre faseopdelt budgetproces svær.

Krav fra økonomiudvalg varsler svær budgetproces

Svar fra medlemmer af økonomiudvalgenene viser, at medlemmernes holdninger kan gøre det svært for mange borgmestre at få opbakning til kompromis om fordeling af service- og anlægsrammer.
Sarah Gaarde, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Vejle Kommune, deler ud af sine erfaringer med god økonomistyring i kommunen. Her har hun særligt fokus på decentralt økonomiansvar, hvor der ikke kommer store overraskelser ind, hvilket kan bidrage til at mindske usikkerhed blandt medarbejderne.

Økonomidirektør: Effektiv økonomistyring kan give god medarbejderkultur

Effektiv og flerårig økonomistyring er nøglen til en god kommunaløkonomi. På den måde kan man undgå store sparerunder, en usikkerhed blandt medarbejdere samt årlige sparekataloger.
Brugertilfredsheden med dagtilbud i Danmark er generel høj. De forskelle der er, ser dog ud til, at der ikke umiddelbart er en direkte sammenhæng mellem økonomi og tilfredshed.

Ingen sammenhæng mellem udgifter til dagtilbud og brugertilfredshed

Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem brugertilfredshed med dagtilbud og de kommunale udgifter til dagtilbud. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.
I forbindelse med udvidelsen af frikommuneforsøgene, skal kommunerne nu selv til at bygge områder som ældrepleje, dagsinstitutioner og folkeskolen op fra ny. Det koster tid og penge, og det er svært i opstartsfasen, da der ikke følger ekstra penge med, fortæller flere frikommuner.

Sådan kan økonomibøvl påvirke frikommunerne

Frikommuneforsøgene er i fuld gang med at blive udvidet. Men man skal være opmærksomme på økonomien, især i opstartsfasen, siger flere kommuner med erfaring som frikommune til NB-Økonomi.
SF ønsker mere frihed for kommuner og folkeskoler inden forhandlinger torsdag om frihedsgrader med regeringen.

Under afsluttende forhandlinger: SF vil have alle skoler sat fri

Drop forsøgene med at sætte skoler i enkelte kommuner fri i forhold til lovgivningen. Nu er det tid til at frigøre alle folkeskoler i kommunerne, hvis de ønsker det, mener SF. Udmeldingen kommer under afsluttende forhandlinger om frikommuneforsøg.
Ældre er i ny aftale sikret retten til at kunne vælge en anden leverandør end kommunen. Her får en ældre noget at drikke i en tudekop.

Frit valg på ældreområdet knæsat i ny aftale

Det bliver slået fast i ny aftale om flere frikommuner på ældreområdet, at ældre skal have frit valg af leverandør. Denne såkaldte 'hegnspæl' er kommet efter politisk armlægning.

Benchmark: Kommuner kan spare 8,5 mia. kr. i administration

Hvis alle landets kommuner i 2021 havde været lige så billigt administreret som de ti billigste, så kunne kommunerne samlet spare 8,4 mia. kr. Se tallene for din kommune her.
Landets borgmestre bør nærlæse svaret fra indenrigs- og boligministeren vedrørende et spørgsmål om fremtiden for den årlige overfinansiering af kommunerne på syv milliarder kroner.

Minister forsvarer overfinansiering på to betingelser

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) forsvarer den omdiskuterede overfinansiering af kommunerne på syv mia. kr. om året. Men det kræver at kommunerne overholder økonomiaftalen og fordeler rammerne "rimeligt".