Jens-Kristian Lütken (V) beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune beder nu staten om hjælp til at huse ukrainske flygtninge. Der er ikke nok boliger, og kommunen er i gang med at bygge deres fjerde pavillonby.

Borgmester opfordrer staten til at hjælpe med at huse ukrainere

Næsten 31.000 ukrainske statsborgere har fået opholdstilladelse under særloven siden marts.
En del flygtninge inklusive børn vender hjem til Ukraine. Det kan mange kommuner tale med om.

Hver tredje krigsflygtning i kommune er rejst hjem

Millioner er flygtet fra krigen i Ukraine, men nu tager mange turen hjem igen. I en sjællandsk kommune er mere end hver tredje krigsflygtning vendt hjem, og i andre kommuner ser man også en tydelig tendens.

Stor forskel på kompensationsgraden i kommunerne for ukrainske flygtninge i 2023

Hvis kommunerne bliver kompenseret for de ukrainske flygtninge gennem bloktilskuddet i 2023, står de fleste jyske kommuner til en generel underkompensation, hvorimod sjællandske kommuner bliver overkompenseret.
Efter økonomiaftalen er det fortsat uklart hvordan og i hvilket omfang, kommunerne dækkes for udgifterne til håndteringen af ukrainske flygtninge i 2023.

Fortsat usikkerhed om kompensation for ukrainske flygtninge i 2023

Økonomiaftalen indeholder ingen konkret aftale om, hvordan kommunerne skal dækkes for udgifter forbundet med ukrainske flygtninge i 2023. Dermed er det fortsat usikkert, hvordan de indgår i udligningen.

Stigning i folketallet er næsten firedoblet efter krigen i Ukraine

Folketallet i Danmark er steget næsten fire gange så meget siden krigen i Ukraine brød ud, hvis man sammenligner med en tilsvarende periode før krigen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Kort tid inden økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne skal falde på plads skaber et nyt svar fra Finansministeriet usikkerhed om, hvordan kommunerne skal kompenseres for ekstraudgifterne til de ukrainske flygtninge.

Regeringen er i slingrekurs om ukrainske flygtninge

Regeringen kommer nu med ny melding om, hvordan kommunerne skal kompenseres for udgifterne til ukrainske flygtninge. Ifølge Finansministeriet regnes ukrainerne ikke med i de demografiske udgifter, selvom de indgår i folketallet.
KLs formand Martin Damm (th.) og næstformand Jacob Bundsgaard (tv.) vil meget gerne undgå, at kompensationen til kommunerne for ekstraudgifterne i forbindelse med ukrainske flygtninge indgår som et løft af servicerammen.

Analyse: Derfor vil KL ikke have ukrainske flygtninge med i udligningssystemet

KL vil få en usædvanligt svær forklaringsopgave, hvis udgifterne til de ukrainske flygtninge tæller med i servicerammen og tilskud- og udligningssystemet for 2023.
Varmechecks og forsvar skal tælles med i den offentlige saldo. Men ukrainske flygtninge bør ikke, mener de økonomiske vismænd, som i dag (tirsdag) har fremlagt deres efterårsrapport.

Ukrainske flygtninge skal ikke tælle med i den offentlige saldo

I ny rapport fastslår de økonomiske vismænd, at udgifter til ukrainske flygtninge er en ekstraordinær udgift, som ikke skal tælles med i den offentlige saldo. Det skal varmechecks og et permanent løft af forsvaret til gengæld.

Sådan fordeles 30.000 ukrainere i kommunernes befolkningsprognoser

Ny befolkningsfremskrivning viser, hvor mange ukrainere hver kommune kan forvente at få øget tilskud og udligning for i 2023. Se tallene for din kommune her.
Nogle af landets mest velhavende kommuner kan alt andet lige forvente at aflevere lidt mindre i udligningen af beskatningsgrundlaget i 2023, fordi ukrainerne trækker det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger ned. Her ses en villavej i Gentofte, som er en af de kommuner, hvor det vil have den største effekt.

Analyse: Sådan påvirker ny prognose udligningen

Danmarks Statistiks beslutning om at indregne ukrainske flygtninge i befolkningsprognose vil påvirke den kommunale udligning. Læs her hvordan.
Kommunerne får god tid til at følge, om ukrainske flygtninge sender boligområder på trist liste. Det oplyser indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Minister til kommunerne: Frygt ikke for at ukrainere får boligområder på trist liste foreløbig

Kommuner, som huser ukrainske flygtninge i meget udsatte boligområder, skal ikke foreløbigt frygte, at boligområder havner på den triste liste over såkaldte parallelsamfund. Det oplyser indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i et svar til Folketinget.
Det bliver nu nemmere at få et CPR-nummer for ukrainske flygtninge. Så snart de har fået et arbejde og søgt om opholdstilladelse, kan de få et administrativt personnummer via SKAT. Der kan dog også være nogle ugers ventetid.

Ukrainske flygtninge: Kommuners bankkontobøvl kan nu delvist løses

Ukrainske flygtninge kan nu få et CPR-nummer, så snart de får et arbejde og søger om opholdstilladelse. Hidtil har de måtte vente i flere uger på at få et personnummer og dermed en bankkonto, så de kunne få udbetalt deres løn.