Udligningssystemet redder ikke kommuner med mange nye førtidspensionister

Kommuner med et kraftigt stigende antal førtidspensionister må ikke tro, at den kommunale udligning redder dem, advarer to eksperter.

Ændringer i antallet af ufaglærte flytter udligningsmillioner

Det socioøkonomiske kriterie 25-49-årige uden erhvervsuddannelse kan give nogle dramatiske flytninger af udligningsmillioner, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort de seneste fem år.

Forstå på tre minutter: Derfor flytter uddannelseskriterie millioner fra Morsø til Slagelse

Forstå her, hvorfor udligningskriteriet antal 25-49-årige uden erhvervsuddannelse flytter adskillige udligningsmillioner fra en række vestjyske kommuner til en række sjællandske kommuner over de kommende år, hvis udviklingen fortsætter.
Allerede ved økonomiaftalen for kommunernes økonomi 2020 stod det klart, at der er stor forskel på, hvordan regeringen præsenterer kommunernes økonomiske muligheder, og hvordan kommunerne selv opfatter økonomien.

To ud af tre borgmestre: Regeringen overdriver effekten af økonomiaftaler

I en rundspørge blandt landets borgmestre svarer to ud af tre, at regeringen overdriver effekten af økonomiaftaler i forhold til, hvor meget kommunerne reelt kan løfte velfærden.

Prognose: Sådan deler kommunerne 3,9 mia. til enlige ældre i 2022-udligning

På baggrund af de folketal, som bruges i 2022-udligningen, har vi udregnet, hvordan kommunerne påvirkes af kriteriet for enlige ældre i 2022. Se din kommune her.

Prognose: Sådan omfordeles 1,6 mia. i indvandrerkriterie i 2022-udligning

På baggrund af nye folketal har vi udregnet, hvordan kriteriet for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande påvirker 2022-udligningen. Se alle kommuners tal, her.
Høje-Taastrup Kommune kunne have fået 50 millioner ekstra i 2021, hvis de havde valgt at selvbudgettere i stedet for at vælge budgetgarantien.

Høje-Taastrup mister omtrent 55 millioner på budgetgaranti

Høje-Taastrup har fået 806 flere borgere end forventet det seneste år, og kommunen kunne derfor have fået cirka 55 millioner kroner mere i 2021 ved at vælge selvbudgettering.

39 kommuner taber bloktilskud på budgetgarantien i 2021

39 kommuner har tabt bloktilskud på at vælge budgetgarantien i stedet for selvbudgettering i 2021. Se alle kommuner her.

Nye tal: Selskabsskat koster fattige kommuner dyrt i 2022

Stor vækst i kommunernes indtægt fra selskabsskat giver fattige kommuner betydeligt tab i 2022 - mens lille gruppe af kommuner kan forvente stort plus.
Det er ikke længere en selvfølge, at Københavns befolkning fortsætter den eksplosive vækst. I 2020 var der en nettofraflytning på 3.412 borgere, og indvandringen stagnerede mærkbart.

Københavns befolkningsvækst i hård opbremsning

En stor nettofraflytning og en begrænset invandring i 2020 har nedjusteret Københavns Kommunes befolkningsprognose mærkbart. Derfor er det ikke længere en selvfølge, at øget bloktilskud og udgiftsrammer i høj grad går til hovedstadskommunen.

Prognose: Sådan tildeles 2,6 milliarder i kriteriet for lav middellevetid

På baggrund af nye tal for middellevealderen, har NB-Økonomi beregnet, hvad kommunerne kan forvente at få fra kriteriet "lav middellevetid" i udligningen for 2022.

35 kommuner får 1,6 milliarder kroner fra faldende folketal i 2022

På baggrund af de nye folketal fra Danmarks Statistik, har NB-Økonomi udregnet, hvor meget hver kommune får i kriteriet om faldende folketal i udligningen for 2022. Se her, om din kommune vinder eller taber.