Analyse: Store forskelle på kommunernes serviceudgifter i forhold til behovet

Mens mange hovedstadskommuner bruger 10-15 procent mere på service end deres udgiftsbehov tilsiger, så ligger enkelte provinskommuner helt nede omkring 90-95 procent. Se tallene for alle kommuner her.
Langeland er en af de kommuner, som er hårdt ramt af stor vækst i antallet af førtids- og seniorpensionister. (Arkivfoto juli 2018)

Udligningssystemet kompenserer kun delvist for skæv fordeling af førtids- og seniorpensionister

Analyser peger på, at udligningssystemet er dårligt til at kompensere kommunerne for udgifter til seniorpension. De stærke kommuner står til klækkelig gevinst, mens mange især yderkommuner står til økonomisk øretæve de kommende år.
Lolland kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen (S) kigger ind i et af de tomme huse, som er det synlige bevis på, at Lolland er ramt af massiv fraflytning af erhvervsaktive borgere og tilflytning af sociale klienter. Kommunen anses derfor som sikker på at blive en af to eller tre kommuner, som får en særlig udviklingsaftale.

Seks kommuner har søgt om udviklingsaftaler – fire kan falde på stor udligningsgevinst

I alt seks kommuner har ansøgt om at indgå en såkaldt udviklingsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, som skal rette op på kommunens økonomi over en årrække. To kommuner er favoritter til at indgå aftalerne.
Politikerne droppede sagligheden, da de forhandlede udligningsreformen og gav gevinsterne til de kommuner, som havde de bedste politiske kontakter, og som evnede at fremstå som de fattigste. Derfor bør det ikke undre, at 49 ud af 98 kommuner nu hævder, at de er "særligt vanskeligt stillede.", skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.

Kommentar: Særpuljeansøgninger slider på kommunernes troværdighed

Folketinget har gjort det til en konkurrence for kommunerne at fremstå mest svage, og kommunerne deltager flittigt i den. Men det skader kommunernes troværdighed, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad fastslår i en række svar til folketinget, at han ikke har i sinde at ændre på opgørelsen af folketal i den kommunale udligning, trods protester fra både organisationer og forligspartier.

Trods protester: Minister vil ikke røre ved udligningsregel

Selvom flere partier i Folketinget og en række handicaporganisationer vil ændre en omstridt udligningsregel, så fastslår indenrigsministeren i en række svar til Folketinget, at han ikke vil ændre folketalsopgørelsen i udligningssystemet.
Kommunerne kan sikre sig en stor udligningsgevinst ved at placere borgere på institutioner i egen kommune frem for på den anden side af kommuneskiltet.

Fakta: Så meget kan kommuner tjene på at hjemtage borgere

Der kan være store udligningsgevinster på op til 400.000 kroner forbundet med at visitere borgere til tilbud i egen kommune i stedet for nabokommunen. Få overblik over gevinsterne her.
Utilfredsheden med afskaffelsen af betalingskommunefolketallet kommer oven i handicaporganisationernes protester mod økonomiaftalen, som ikke gav ekstra penge til handicapområdet.

Kommentar: Derfor giver vi opskriften på skadelig spekulation i udligning

Afskaffelsen af betalingskommunefolketallet vil med stor sikkerhed medføre spekulation i udligningssystemet, som skader både velstand og velfærd. Derfor er det bedst, at systemet bryder sammen så hurtigt som muligt, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.
Da et bredt politisk flertal i 2017 indgik aftale om nyt bolig skattesystem blev alle kommuner garanteret, at det ikke ville påvirke deres økonomi. Men nu viser det sig, at 11 fattige kommuner taber i alt 50-60 millioner kroner allerede i 2022.

11 kommuner taber uventet 50-60 millioner på boligskatteaftale

Boligskatteaftale skulle være neutral for byrdefordelingen mellem kommunerne. Men nye tal viser tab på 50-60 millioner kroner for i alt 11 kommuner.
Partierne bag udligningsreformen gav en række særligt 'økonomisk sårbare kommuner varige særtilskud, men nu viser data fra 2021 og 2022, at de ramte meget dårligt.

Analyse: Så dårligt ramte forligspartierne fordelingen af de varige puljer

Nye data for udviklingen i det socioøkonomiske indeks og tildelingen af varige særtilskud i udligningsreformen viser, at nogle udsatte kommuner kan få det meget svært. Se tal for alle kommuner her.

Se udviklingen i det socioøkonomiske indeks i hver kommune

Det socioøkonomiske indeks har stor betydning for, hvor meget kommunerne får eller afleverer i udligningssystemet. Se her, hvordan indekset har udviklet sig i din kommune.

Overraskende indkomststigning i Nordvestjylland

Indkomsterne stiger markant over landsgennemsnittet i Nordvestjylland og Nordsjælland, mens andre hænger i bremsen. Se tal for alle kommuner her.

Kommunernes aldersbestemte udgiftsbehov udvikler sig meget forskelligt

Det vigtigste parameter for kommunernes tilskud og udligning er den demografiske udvikling i kommunerne, men som du kan læse her, så er et ofte komplekst at afgøre, hvad der er godt og skidt.