Stor forskel i andelen af psykisk syge i gang med uddannelse

Se din kommune: Nye tal viser store kommunale forskelle i andelen af unge med psykisk sygdom, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det gælder også, når man renser for rammevilkår.
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) offentliggjorde i går tal for andelen af videregående uddannelser i henholdsvis de store byer og de øvrige. Her fremgår det, at der i over tyve år ingen nævneværdig forandring har været.

Uddannelsesfordelingen mellem land og by har været uændret i over tyve år

Fordelingen mellem uddannelser i fire store byer og resten af Danmark har stort set været uændret i over tyve år. De nye tal modsiger regeringens fortælling om, at det er centraliseringen i nullernes skyld, at der er forskelle.
Københavns Kommune har iværksat et projekt, hvor sosuer og sygeplejersker selv kunne vælge, om de ville gå på fuld- eller deltid. Billedet viser en sosu-ansat, som har valgt at gå op i tid. Det skriver Ritzau/Scanpix.

Mange unge på velfærdsuddannelserne dropper ud efter første år

I 2030 vil der mangle 25.000 sosuer. Mange unge dropper allerede ud efter første år på uddannelsen. VIVE-rapport undersøger derfor, hvad man kan gøre for at få flere til at gennemføre uddannelsen.
Stadigt færre unge gennemfører en erhvervsuddannelse, og i 2021 var det færre end nogensinde før målt i Danmarks Statistiks opgørelse.

Historisk få unge gennemførte en erhvervsuddannelse i 2021

Antallet af unge, der fuldførte en erhvervsuddannelse, var på et historisk lavt niveau i 2021. Det kan sætte arbejdskraftmanglen under stadigt større pres.

Kun ni kommuner har øget andelen af unge med erhvervsuddannelse

I 89 af landets kommuner har der været et fald i andelen af unge, der har taget en erhvervsuddannelse over de seneste fem år trods stort fokus på erhvervsuddannelserne. Se udviklingen i alle kommuner.
Når de unge skal vælge uddannelse i niende klasse, så har børn med minoritetsbaggrund markant oftere en klar plan end tilsvarende elever med dansk baggrund. Det viser nyt studie fra VIVE.

Ny undersøgelse: Unge fra minoritetsmiljøer er mere bevidste om uddannelse end danske unge

Der er markant flere unge med indvandrerbaggrund, som har en klar plan for deres uddannelse end tilsvarende unge af dansk oprindelse. Det viser ny undersøgelse.

Stor forskel i andelen af elever, der består folkeskolens afgangsprøve

Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange elever, der ikke består folkeskolens afgangprøve. Andelen spænder fra 5 procent til 32 procent. Rammevilkår er en stor del af forklaringen.
Ishøj Kommune har ifølge nyt benchmark landets bedste folkeskoler, hvis man måler dem på evnen til at sikre eleverne karakterer til at komme ind på en erhvervsskole. Kommunens nyvalgte borgmester Merete Amdisen (S) giver opskriften på, hvordan kommunen har nået den succes.

Benchmark: Ishøj har landets bedste folkeskoler – Halsnæs de dårligste

Se her, hvor meget forældre kan forbedre deres barns muligheder for uddannelsesmæssig succes ved at flytte fra Høje-Taastrup til Ishøj. Se også tallene for alle kommuner.
Når eleverne i niende klasse er til eksamen, så det langt fra alle, der består. På tværs af alle fag er det 15 procent af eleverne, der ikke får et gennemsnit over 02. Men flere og flere består.

Flere elever består afgangsprøven i 9. klasse end tidligere

Over de seneste ni år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i andelen af elever, der består 9. klasses afgangsprøve.
Ali Qais (V) fra Tårnby Kommune glæder sig over kommunens ungeindsats. Et projekt med 51 unge har nemlig fået over halvdelen i enten uddannelse eller arbejde.

Tårnby Kommune har haft stor succes med ungeindsats

Tårnby Kommune har samlet sin ungeindsats, hvilket har fået en stor gruppe udsatte unge i arbejde og uddannelse. Nu vil kommunen indføre ordningen til alle unge med lignende profil.
Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks lærerforening, mener at det er tid til, at folkeskolerne arbejder bedre sammen med ungdomsuddannelserne. Han vil også styrke de unges vejledning, så man kan sikre, at flere unge mellem 16 og 24 år kommer sikkert fra folkeskolen og over i enten arbejde eller en ind i en ungdomsuddannelse.

Andelen af unge uden uddannelse og arbejde stiger

Hvordan man får flere unge i uddannelse eller arbejde efter folkeskolen bliver et stort tema til årets KØF torsdag. NB-Økonomi tager hul på udfordringerne allerede i dag.

Uddannelsesniveauet stiger hurtigst i byerne

Over hele landet stiger andelen af personer med længere uddannelse, mens andelen af ufaglærte falder. Men der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor hurtigt udviklingen går.