Medierne, FOA og sosuerne selv er med til at skabe et dårligt image af faget. Det kan blive en negativ spiral i forhold til rekruttering. VIVE har udarbejdet 31 punkter til, hvordan sosuer kan arbejde med et bedre image.

Sosu’er er med til at skabe et dårligt image af deres fag

Ny undersøgelse fra VIVE viser, at sosu'er selv kan være med til at skabe et dårligt image af faget. VIVE er klar med 31 punkter til, hvordan man kan forbedre fagets image.
Over halvdelen af de sosuer, som ønsker at komme op i tid får afslag af deres arbejsgiver. Det er paradoksalt, når nu kommunerne ønsker mere arbejdskraft.

Kommuner afviser over halvdelen af sosu’ers ønske om fuldtidsstillinger

Over halvdelen af de sosu'er, som ønsker at gå op på fuldtid, har fået afslag fra deres arbejdsgiver. Det viser en undersøgelse fra FOA.
Mange kommuner har en stor mangel på sosuer som især presses af det stigende antal ældre. I københavnsområdet er man lykkedes med at have en relativt højt andel af sosu'erne i fuldtidsstillinger i et forsøg på at løse rekrutteringsudfordringen.

Andelen af kommunalt ansatte sosu’er på fuldtid er steget i alle regioner

Der er sket en stigning i andelen af sosu'er på fuldtid i kommunerne på tværs af alle regioner. Men der er fortsat stor forskel på andelen af fuldtidsansatte på tværs af landet.
Det er svært at rekruttere sosuer til kommunerne. Det skyldes blandt andet, at det er svært at få folk til at uddanne sig inden for faget. Der skal nationale løsninger til, mener flere kommuner, for ellers ender velfærden i en negativ spiral.

Kommuner kan ende i negativ spiral af forgæves rekrutteringer

Det haster med en national løsning på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne. Ellers ender det i en negativ spiral, hvor de kommuner, der har det sværest vil få det endnu værre. Det fortæller flere ledere i kommunerne til NB-Økonomi.