Se effekten af omlægning fra betalingskommune til bopælskommune

Se her, hvad det betyder for landets kommuner, at man ændrer opgørelsen af demografiske udgiftsbehov fra betalingskommune til bopælskommune.
Det var daværende indenrigsminister Britta Schalll-Holberg, der i 1984 besluttet, at kommunerne skulle have kommunal udligning af de borgere, som de havde betalingsforpligtelsen for.

Britta indførte det – Astrid afskaffer det. Læs historien om betalingskommuner

I 1984 indførte man, at udgiftsbehovet i udligningen skulle tilfalde kommunen med betalingsforpligtelsen. Det lægger regeringen nu op til at ændre.

Sådan fejlkompenseres kommuner på fire centrale kriterier

Se her, hvor stor forskellen er for hver kommune på det opgjorte udgiftsbehov og de faktiske udgifter indenfor fire socioøkonomiske kriterier.
Beskæftigelsestilskuddet har stor betydning for, hvilke kommuner der vinder og taber på regeringens forslag til udligningsreform.

Sådan påvirker beskæftigelsestilskuddet effekt af udligningsreform

Særligt de store bykommuner står til at tabe på udligningsreformen, når man tager højde for, at skævheden i beskæftigelsestilskuddet skal neutraliseres.
Mange norske kommuner har igangsat store anlægsprojekter for lånte penge, fordi regningen ender hos de nye sammenlagte kommuner. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Norske kommuner holder byggefest inden nedlæggelse

Nyt studie viser, at norske kommuner bruger flere penge, inden de bliver nedlagt. De gamle kommuner røver de nye, siger professor.

Borgmester: Kommunalaftale flytter ny kommunalreform længere væk

Årets kommuneaftale åbner for, at kommunerne kan samarbejde om myndighedsopgaver. i Odder og Solrød er man ikke afvisende over for tanken. "Nu er det måske knapt så aktuelt med en kommunalreform 2.1," siger Solrøds borgmester, Niels Hörup.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) satte i går for første gang ord på regeringens overordnede målsætning for en reform af den kommunale udligning.

Indenrigsminister: Udligningsreform skal sikre velfærden i hele Danmark

Nej til store geografiske forskelle og "et stærkt velfærdssamfund alle steder i Danmark" er regeringens overordnede mål for en reform af udligningen. Læs de første udmeldinger om regeringens mål for udligningsreform her.

Analyse: Hverken Løkke eller Frederiksen har flertal bag deres økonomiske politik

Ingen af de to statsministerkandidater har opbakning i deres parlamentariske grundlag for deres økonomiske politik. Alt tegner derfor til en lang og besværlig regeringsdannelse. Læs her om de to statsministerkandidaters kvaler på det økonomiske område.

Ministeren skærper tonen overfor kommunerne om førtidspension

Beskæftigelsesministeren skærper tonen overfor kommunerne inden førstebehandling af lov i dag. Kommunerne skal stoppe med at sende håbløst syge borgere i ressourceforløb og istedet give dem førtidspension. 

Minister erkender: For svært at få førtidspension

Antallet af borgere over 40 år, der får førtidspension, er kun på en tredjedel af det, politikerne ventede. Det er ifølge ministeren blevet for svært for folk med væsentlige og varigt nedsat arbejdsevne at få førtidspension.