S-borgmester kritiserer udligningsreform i brev til statsministeren

I et personligt brev til statsministeren opfordrer borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt (S) til at få set på uligheden i kommunerne. Udligningsreformen vil bryde sammen, lyder advarslen.
En glad forligskreds blev for halvandet år enige om en reform af den den kommunale udligning. Men i systemet er der ikke taget højde for den skæve fordeling af førtidspensionister og seniorpensionister.

Forstå på fem minutter: Derfor kompenserer udligning ikke for tidlig tilbagetrækning

Udligningssystemet er en ringe trøst for de kommuner, der har en høj vækst i antallet af førtidspensionister og seniorpensionister. Forstå her hvorfor.
Lolland Kommune er i særklasse hårdt ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister. Andre kommuner er også presset på økonomien eller i fare for at blive det som følge af udviklingen.

Her er de hårdest ramte kommuner af stigning i senior- og førtidspensionister

Flere af de kommuner, der er hårdest ramt af stigningen i førtids- og seniorpensionister, har i forvejen økonomiske udfordringer. Dermed kan kommunerne blive alvorligt klemt af udviklingen.

Folkeskole: Forældre er mest tilfredse i yderkommuner

Ny benchmark på skoleområdet viser, at forældre i yderkommuner er dem, der er mest tilfredse med skolerne, når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget.
Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.
Der er store forskelle på, om forældre er tilfredse med folkeskolen. Både blandt kommuner, skoler og på tværs af klasser i en skole.

Stor forskel i tilfredshed internt på folkeskolerne

Der er store variationer i forældres tilfredshed mellem klasser internt på skoler, viser ny benchmarkanalyse fra Indenrigs- og Boligministeriet.
Regeringen har hidtil bastant afvist at ændre omstridt incitament i udligningssystemet til at vælge institutionspladser indenfor egen kommunegrænse. Men nu åbner socialminister Astrid Krag (S) en dør på klem for, at hun vil se på det i forbindelse med den store evaluering af det specialiserede socialområde.

Krag vil se på skæve udligningsincitamenter for specialiserede tilbud

Astrid Krag åbner i svar til Folketinget en dør på klem for at se på skæve incitamenter i udligningssystemet ved anbringelse af borgere på specialiserede tilbud.

Analyse: Politisk lappeløsning i udligningsreform kan ramme op til 48 kommuner

Op til 48 kommuner kan blive ofre for, at regeringen og forligspartierne valgte en lappeløsning i 2020, da de aftalte udligningsreformen. Få forklaringen i denne analyse.
Det er første gang, at Jakob Næsager (K) bliver valgt som borgmester i Købehavn. Han ønsker, at man kan mærke, at der sidder en konservativ borgmester på børne- og ungeområdet.

Ny konservativ borgmester er inspireret af Ritt Bjerregaard

Den nye konservative børne- og ungdomsborgmester i København vil lade sig inspirere af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard de næste fire år. Han vil én gang om ugen tage på besøg i byens daginstitutioner og skoler.
Det nye store kommunale borgmesterparti, Det Konservative Folkeparti, har ikke store beløb med til kommunerne i dette års finanslovsforhandlinger.

K-udspil til finanslov har hverken midler til handicapområdet eller sundhedshuse

De Konservative har offentliggjort deres udspil til finansloven for 2022. Det nye store borgmesterparti har flere kommunale fokusområder. Men der er i denne omgang ikke midler til det specialiserede socialområde.
Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er der kommet flere offentlige ansatte.

Antallet af offentlige ansatte vokser fortsat

Der er kommet flere offentlige ansatte det seneste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Sammenligner man tredje kvartal 2020 med tredje kvartal i år er antallet af offentlige ansatte vokset med fire procent.
Det koster noget at investere i genoptræning på den korte bane. Til gengæld kan det offentlige spare mange penge, ved at få folk fra passiv forsørgelse til beskæftigelse. Folketinget satser nu flere midler på at få en økonomisk model op at flyve, så kommuner bedre kan beregne, hvad de kan få ud af sociale investeringer.

Social investeringsmodel får løft i ny aftale

Ny bred aftale investerer flere penge i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som har til formål at se på de økonomiske konsekvenser ved at investere i socialområdet.