Erik Lauritzen (S), Sønderborgs borgmester, er bekymret for de internationale kriser som Ukraine, klimaet og inflationen. Det kræver på den korte bane et bredt SV-samarbejde om en regering, mener han.

S og V-borgmestre bakker op om SV-regering

Flere borgmestre fra både Socialdemokratiet og Venstre er positive over for en SV-regering. Der er behov for fælles løsninger på akutte udfordringer både lokalt, nationalt og internationalt, lyder svaret.
I 2023 bliver det knap fem procent dyrere for passagerer at køre med offentlig trafik. Inflationen har sammen med et faldende antal af passagerer ramt busselskaberne.

Kommuner, busselskaber, staten og forbrugerne må deles om ekstra trafikregninger

Faldende passagerantal og stigende inflation presser busselskabernes økonomi. Den ekstra regning bliver dog delt mellem staten, kommunerne, regionerne, passagerne og busselskaberne.

Så mange kommuner kunne vinde på selvbudgettering

Ser man alene på folketallet, kan 61 kommuner vinde på at selvbudgettere. Der er dog stor forskel på, hvor mange flere borgere kommunerne har fået sammenlignet med Indenrigsministeriet skøn.

18 kommuner står til at miste udligning i 2024

I 2024 står 18 kommuner ifølge de seneste folketal til at miste penge ud fra kriteriet for faldende folketal. Og omvendt står 18 kommuner til en gevinst.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kan ikke overholde sig løfte fra sommerens økonomiaftale med kommunerne om, at hans ministerium senest i efteråret ville igangsætte analyse, der skulle komme med forslag til en ny model for den fejlbehæftede kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet KMF.

Forslag til ny KMF er udskudt endnu en gang

De langstrakte regeringsforhandlinger betyder, at en ændring af den udskældte kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet, KMF, bliver udskudt. Nu risikerer 52 kommuner store milliontab helt frem til 2025.
"Problemet med førtidspension er så slemt, at man er nødt til at finde en her og nu løsning," lyder det fra formanden for BalanceDanmark Kim Ruberg.

Opråb fra yderkommuner: Vi kompenseres for ringe for stort antal førtidspensionister

Fordelingen af milliarder til førtidspensioner er helt skæv, og det bliver kun værre. Sådan lyder det fra en række yderkommuner i BalanceDanmark.

Flest nyansatte lærere uden læreruddannelse på Sjælland

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange af de nyansatte lærere, der ikke har en læreruddannelse. I flere sjællandske kommuner er det over halvdelen.
Halvtomme busser, færre afgange og i yderste konsekvens nedlagte ruter. Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, fordi passagerantallet er dalende oven på coronaen og inflationen stikker af.

Dalende passagertal i busser kan ikke løses i 2022

Det bliver et langt sejt træk at få passagertal i busserne op på niveau fra før coronaen. Kommuner kan på grund af det faldende antal samt stigende inflation se frem til ekstraregninger i både 2022, 2023 og måske helt ind i 2024.

Så skævt er førtids- og seniorpensionister fordelt

På landsplan er der en markant forskel på andelen af personer på førtids- og seniorpension. Udviklingen siden 2019 har kun trukket Danmarkskortet endnu mere skævt.
Billige boliger i yderkommunerne har været medvirkende til, at socialt udsatte borgere oftere vælger at flytte til yderkommuner.

Forstå på fem minutter: Derfor fanger udligning ikke førtidspension

Der er to enkle årsager til, at mange yderkommuner får langt flere førtidspensionister end partierne bag udligningsreformen i 2020 forventede. Få forklaringen her.
Pernille Beckmann (V) frygter, at det vil gå ud over andre velfærdsområder, at udgifterne i kommunerne stiger på endnu et område. Denne gang sygedagpenge.

Borgmester: Merudgifter til sygedagpenge presser budgettet for 2022

Merudgifterne til sygedagpenge skyder i vejret. Det presser kommunernes økonomi, da de hverken bliver kompenseret i midtvejsreguleringen eller senere hen over budgetgarantien.

Plejevirksomhed vinder principiel sag i Højesteret over Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune begik 'klar fejl', men slipper for at betale erstatning til plejefirma i sag om underbetaling. Det viser ny højesteretsdom. Kommunen er ikke den eneste, som er blevet hentet i retten for underbetaling.