Antal offentligt forsørgede i udkantskommuner falder – men det skyldes færre 18-64 årige

Mange udkantskommuner har oplevet et markant fald i antallet af offentligt forsørgede siden toppen af højkonjunkturen i 2007. Men det mere end opvejes af et endnu større fald i antallet af 18-64 årige. I storbyerne er det lige omvendt. Se tal for alle kommuner her.
(ARKIV) Mandlige flygtninge får oftere end kvinder tilbudt virksomhedspraktik med udsaigt til job. (

Kommuner forskelsbehandler flygtningekvinder i beskæftigelsesindsatsen

Mænd tilbydes oftest praktik i private virksomheder med mulighed for job, mens kvinder tilbydes praktik i den offentlige sektor, hvor jobåbningerne er færre. Baggrunden er et misforstået hensyn, lød det på Kommunernes Landsforenings årlige Integrationstræf mandag. 

Retssag: Formulering fra 1979 skal sikre kommuner erstatning for mistet udligning

Fortolkningen af dokumenter fra 1979 bliver formentligt afgørende i den retsag, som en række kommuner vil føre mod Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få erstatning for en mangelfuld opgørelse af den kommunale udligning. Læs om sagens deltaljer her.

Nu står 10 kommuner bag retssag mod staten om udligning

Nu har ti kommuner givet endeligt tilsagn om at deltage i første fase af en retssag mod staten om den kommunale udligning. Der ud over skal 11 andre kommuner i de kommende par uger drøfte sagen i Økonomiudvalget.

Ny kunststi i Ishøj vil lyse vej frem til ARKEN

Ishøj Kommune vil give borgerne og gæster til Arken en kunstnerisk oplevelse allerede når de træder ud af Ishøj Station.
Langeland er en af de kommuner, som har balance på fra- og tilflytning af flygtninge (

Storbyerne får mange flygtninge trods kvotesystem

Et kvotesystem skulle modvirke, at enkelte kommuner bliver meget hårdt belastet af flygtninge. Nu viser nye tal, at kvotesystemet modvirkes af efterfølgende flytninger på tværs af kommunegrænser. Se hvor stor nettotilflytning der er i alle landets kommuner her.
Når telefonen ringer med en journalist på linjen skal embedsmænd i den offentlige sektor være klar over, at deres udtalelser kan blive brag ti radio eller tv, uanset om de giver tilladelse eller ej. (

Medier må optage embedsmænd og sende det ud i radio eller tv

Alle ansatte i eksempelvis den offentlige forvaltning må være klar over, at hvis de taler med en journalist i telefonen, så kan deres udtalelser blive bragt i radio eller tv, uanset om de har givet accept af at medvirke. Læs om en ny kendelse fra Pressenævnet her.

Pressenævnet afviser klage fra KL over dokumentarprogram på TV 2

Pressenævnet afviser, at TV 2 overtrådte god presseskik, da stationen bragte dokumentarprogrammet 'En rigtig møgsag' umiddelbart før kommunalvalget. KL tager afgørelsen til efterretning og vil ikke gøre mere i sagen.

Markante forskelle i kommunernes anlægsbudgetter – se tallene for alle kommuner her

Der er helt op til en faktor syv i forskel på, hvor mange penge kommunerne vil bruge på anlæg i 2019. Nu står striden om, hvem der skal skære ned for at sikre, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.

Voldsom strid KL: Fattige kommuner kræver, at hovedstadskommuner skærer i anlæg

KL's borgmestermøde blev i går ramt af en konflikt mellem de fattige og de rige kommuner. De fattige kommuner kræver, at vækstkommunerne i hovedstaden skærer i deres anlægsbudgetter, som er betydeligt over landsgennemsnittet.

Fakta: De rige kommuner bruger markant mere på anlæg

En simpel analyse af sammenhængen mellem kommunernes anlægsønsker i 2019, kassebeholdningen og udviklingen i folketallet viser, at de rige vækstkommuner bruger markant flere penge end de fattige kommuner.

Syv kommuner vil sagsøge staten for fejl i udligningen

Syv kommuner vil forberede et sagsanlæg mod staten på grund af fejl i udligningssystemet. 12 andre kommuner overvejer at tilslutte sig søgsmålet. Kommunerne vil have flere hundrede millioner kroner tilbage fra staten på grund af en fejl i udligningssystemet.