Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet.

Aarhus hæver skatten for at finansiere løft til social- og ældreområdet

Partierne bag budgetforlig i Aarhus hævder, at skattestigning går ubeskåret til ældre- og socialområdet. Men fakta viser, at skattestigning alene dækker tab på udligningsreform.
Ældre Sagen vil have Social- og Indenrigsministeriet til at udvikle model, som sikrer, at alle kommuner indregner den demografiske vækst på samme måde i deres budgetter.

Ældre Sagen kræver indgreb mod store forskelle i kommuners demografiberegninger

Indenrigsministeriet skal udarbejde obligatorisk demografimodel for alle kommuner, så ældrebudgetter i alle kommuner får fuld kompensation for demografiudvikling, siger Ældre Sagen.
"Måske har den ekstra høje hygiejnestandard bremset andre smitsomme sygdomme som influenza, maveinfektioner og forkølelse," siger sundhedschef i Vejle Kommune, Diana Krogstrup, til TV SYD.

Sygefraværet er faldet i kommunerne

Kommunernes medarbejdere har haft færre sygedage i det seneste halve år. Kampen mod corona kan være årsagen. Det fremgår af en rundspørge til kommuner i Syd- og Sønderjylland.
Der er stor forskel på, hvor mange ekstra bevillinger, som en ælde over 80 år udløser i de enkelte kommuner. Alligevel er det næsten fire ud af ti byråd, som ikke diskuterer spørgsmålet.

Fire ud af ti byråd forholder sig ikke til den største ændring i budgettet

Budgetændringer som følge af den demografiske udvikling er normalt den største ændring i de kommunale budgetter. Alligevel forholder fire ud af ti byråd sig ikke til den type budgetændringer, viser ny undersøgelse.

Flere anbringelser kan flytte millioner fra fattige til rige kommuner

Regeringen vil gerne have flere udsatte børn i anbringelse. Men anbringelser kan blive en dyr affære for særligt de mest udsatte kommuner. Samtidig kan velstillede kommuner tjene på en lovændring. Forstå mekanismen her.
Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft (K), ser ikke ud til at få mulighed for at lave de sanktionsfrie skatteforhøjelser, som han gerne ville gennemføre. Dermed må kommunen enten gennemføre skatteforhøjelser med store sanktioner, eller skære i servicen for budget 2021.

Budgetforlig i Hillerød presser K-borgmestre

Hillerød Kommune har indgået et budgetforlig, hvor man bruger den fulde ramme til skatteforhøjelser. Dermed er der forsvindende få midler tilbage til en eventuel restramme, som flere K-borgmestre hungrer efter.
Der bliver hårde forhandlinger til den faseopdelte budgetlægning i KL-huset, når borgmestrene skal fordele servicerammen. Det er prognosen, når man kigger på de indgåede budgetter for 2021.

27 kommuner har indgået budgetforlig: Overskrider serviceramme med 33 millioner

27 kommuner har indgået budgetforlig. De har tilsammen overskredet den teknisk tildelte serviceramme med 33 millioner. Fortsætter tendensen, bliver den samlede overskridelse 107 millioner kroner.
KL's cheføkonom Morten Mandøe afviser, at udfordringen med en samlet overskidelse af kommunernes serviceramme er løst. "Vi er slet, slet ikke i mål," sier han.

KL om servicerammen: “Vi er slet, slet ikke i mål”

Selvom de indgåede budgetaftaler nedtoner problemet med servicerammen, så advarer KL mod at tro, at faren for en samlet overskridelse og sanktioner er ovre.
(Arkiv)

Næsten hver anden kommune vil spare på dagtilbudsområdet

44 procent at landets kommuner har lige nu planer om at spare på 0-5-års-området i 2021. Få kommuner er ambitiøse, mens resten hænger i bremsen, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.
Hvis flere kommuner med udligningsgevinster indgår budgetforlig, som ligger over servicerammen, så bliver det mere end almindeligt svært for kommunerne at blive enige om fordelingen af servicerammen ved den faseopdelte budgetlægning i KL-huset.

Kommuner med udligningsgevinster sprænger servicerammen

Alene Vejle, Assens, Odsherred og Norddjurs går med deres budgetforlig 90 millioner kroner over deres tekniske serviceramme. Det tyder på svære forhandlinger i den faseopdelte budgetlægning.

Der bliver markant flere ældre i forhold til børn – her er udviklingen størst

Antallet af 65+årige stiger drastisk i forhold til antallet af børn og unge, når man kigger frem mod 2040. Se her i hvilke kommuner udviklingen er mest markant.
Esbjerg Kommune har, kort tid efter at have ansøgt om tilskud til skattenedsættelser for 39 millioner, indgået et budgetforlig for 2021, hvor man holder kommuneskatten i ro.

Esbjerg holder skatten i ro trods ansøgning om skattenedsættelse

Esbjerg Kommune søgte for halvanden uge siden om tilskud til skattenedsættelse i 2021 for 39 millioner. Alligevel har man i det nyligt indgåede budgetforlig valgt en uændret udskrivningsprocent i 2021.