Strid om servicerammen vil udfordre KL efter udligningssammenbrud

Kommunerne er på vej ud i et større opgør om fordelingen af servicerammen for 2019. Årsagen er, at øget udligning til provinsen kan skabe ønske om at udvide servicen - og det vil kræve at blandt andet hovedstadskommunerne holder tilsvarende igen og måske direkte skærer ned i deres service.

Nye tal fra ministeriet: Så meget har kommunerne tabt og vundet på refusionsomlægning

Nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at kommunerne i 2019 vil få en meget forskellig effekt af den refusionsomlægning, som blev gennemført i 2015. Se tallene for alle kommuner her.

Københavns borgmestre til Folketinget: Grænsen er nået

På under 24 timer blev København knap 800 mio. kr. fattigere. Nu har Københavns borgsmestre fået nok. 

Nu starter spillet om fordelingen af 600-750 millioner særtilskudskroner til kommunerne

Sammenbruddet i udligningsforhandlingerne har flyttet omkring en milliard kroner mellem kommunerne, men det kan fordelingen af de særlige tilskudspuljer delvist ændre på. NB-Økonomi giver her et overblik over fordelingen af de 600-750 millioner kroner, som ventes at ende i puljerne for 2019.

Seksdoblet public service-pulje skal være bredere end i dag

Kulturministeren vil have flere medier og flere platforme i spil, når public service-puljen skal uddeles.

S-forslag om overgangsordning i udligning bliver skudt ned

Dansk Folkeparti skyder forslag fra Socialdemokratiet om overgangsordninger ned. Skema med konsekvensberegning fra forhandligner viser, at København ville spare over 400 millioner kroner i 2019, hvis Socialdemokratiet havde accepteret regeringens sidste tilbud.

DF om regeringens ghettomilliard: Det er diskrimination

Den såkaldte ghetto-milliard hænger i en tynd tråd, fordi Dansk Folkeparti bastant afviser forslaget, som partiet mener vil favorisere indvandrere frem for socialt udsatte danskere.

Dokumentation: Pressemeddelelse fra Rimeligudligning.nu

Debatten om kommunal udligning nærmer sig fake news. Det er absurd, at når Danmarks Statistik retter en fejl, så taler politikere og presse om rød blok mod blå blok, om hovedstaden mod provinsen og om tabere og vindere.

Regeringens krav om lavere finanseringstilskud til kommuner tvinger KL ind i udligningsdiskussion

Allerede om få uger starter diskussionen om kommunernes økonomi i 2019, og her vil regeringen igen forsøge at reducere eller fjerne det særlige finansieringstilskud på 3,5 milliarder, bekræfter minister. To milliarder fordeles blandt de fattigste kommuner - og dermed lander en diskussion om kommunal udligning på KL's bord.

Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikter om udligningsforhandlinger: »Det kunne have været værre« Forhandlingerne om udligningssystemet har ikke resulteret i en aftale. DF og Socialdemokratiet vil ikke være med til regeringens udspil. Ingen udligningsaftale er bedre end en uretfærdig aftale med overkompensation til hovedstadskommunerne, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Dokumentation: Pressemeddelelse fra Bedre Balance

Borgmestrene i udligningsinitiativet Bedre Balance er skuffede over, at regeringen ikke kan finde de fornødne mandater til at gennemføre en aftale om den kommunale udligningsordning. Det skaber stor usikkerhed om kommunernes finansiering, og der bliver ikke gjort op med de grundlæggende skævheder i kommunernes vilkår.

Dokumentation: Pressemeddelse fra hovedstaden

Stop Forskellen om sammenbrud i udligningsforhandlinger; Det skriger til himlen Forhandlingerne om en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner er brudt sammen i dagens løb. Det får endnu engang de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu op af stolene.