De seneste beskæftigelsestal tyder på, at kommunerne skal finde besparelser i slutningen af året for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

Flere ansatte presser kommunernes 2022-budgetter

Trods en smal økonomiaftale og mange vikaransættelser er antallet af kommunalt ansatte steget i 2022. Det varsler udfordringer med at overholde servicerammen for i år.
Finansminister Nicolai Wammen (S) har ud fra alle tilgængelige oplysninger pyntet på udviklingen i statens konsulentforbrug ved at manipulere tallene i strid med anerkendte faglgie standarder for regnskabs- og økonomistyring.

Finansministeriet gav Folketinget vildledende oplysninger for at skjule manglende konsulentbesparels...

Nye oplysninger viser, at Finansministeriet har manipuleret med en opgørelse af statens konsulentforbrug ved at omgå almindelige regnskabsregler. Dermed skjulte ministeriet manglende besparelser på private konsulenter for 284 millioner kroner.

Tårnhøj inflation kan ramme kommunernes økonomi

Kommunerne kan ende med et stort hul i finansieringen, hvis priserne fortsætter med at stige. Midtvejsreguleringen for priser og lønninger for 2022 tyder lige nu på at ligge på et for lavt niveau i forhold til den faktisk inflation.
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver ingen håb for handicappede. Det vurder fra venstre KL-formand Martin Damm, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk.

Nøglepersoner: Det ser mørkt ud for borgere med handicap

På trods af lang tids protest og regeringens forståelsespapir så skal de handicappede ikke regne med bedre forhold. Det vurderer KL, Danske Handicaporganisationer og SF i kølvandet på økonomiaftalen. Og så kommer KL med en erkendelse.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) mener, at regeringen har holdt hånden under velfærden - trods behov for kommunale besparelser i 2023.

Indenrigsministeren: Vi har løftet velfærden bredt set

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) afviser kritik af, at regeringen overdriver velfærdseffekt af økonomiaftalen og fastholder, at aftalen holder hånden under velfærden.

Fire ud af ti toppolitikere: KL-formænd leverer ringe økonomiaftale

Fire ud af ti toppolitikerne i kommunerne vender tommelfingeren nedad over for det resultat, som KL-toppen ved Martin Damm og Jacob Bundsgaard har leveret med økonomiaftalen.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) balancerer på et knivsæg, når det kommer til at formulere sig omkring velfærdsdækningen i økonomiaftalen for 2023. Allerede nu deler han vandene blandt borgmestrene.

Regeringen får nu kritik af borgmestre for manglende medansvar for økonomiaftale

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og dermed regeringen løber fra sit medansvar for en stram økonomiaftale. Det mener flere borgmestre. Det er især en formulering om at holde hånden under velfærden, som gør borgmestrene frustrerede.
Der har været en stigning i antallet af ældre under den nuværende regering, men antallet af hjemmehjælpstimer er ikke fulgt med.

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre fortsætter

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre er mindsket under den nuværende regering, men der bliver stadigt færre hjemmehjælpstimer pr. modtager for særligt de ældste borgere.
Pressemøde i finansministeriet om økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Aftalen kan få konsekvenser for kommunerne, fordi den ifølge formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S) ikke løser presset på sundhedsvæsenet. Det kan betyde mere opgaveglidning fra regioner mod kommuner.

Pres på sundhedsvæsen løses ikke med økonomiaftalen med regionerne

Presset på sundhedsvæsenet og -personalet bliver ikke løst med den nye økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Det fortæller formand for Danske Regioner Anders Kühnau til doorstep i Finansministeriet.
Jobcentre i fire kommuner kan blive udsat for en omfattende oprydning i regeljunglen, da fire kommuner står til at blive frikommuner på beskæftigelsesområdet. Det fremgår af økonomiaftalen for 2023.

Økonomiaftale: Fire kommuner kan blive sat fri på beskæftigelsesområdet

Frikommuneforsøget bliver nu udvidet med beskæftigelsesområdet. I første omgang for fire kommuner. Det fremgår af den nye økonomiaftale for 2023.
Efter økonomiaftalen er det fortsat uklart hvordan og i hvilket omfang, kommunerne dækkes for udgifterne til håndteringen af ukrainske flygtninge i 2023.

Fortsat usikkerhed om kompensation for ukrainske flygtninge i 2023

Økonomiaftalen indeholder ingen konkret aftale om, hvordan kommunerne skal dækkes for udgifter forbundet med ukrainske flygtninge i 2023. Dermed er det fortsat usikkert, hvordan de indgår i udligningen.