I dag kan der identificeres mindst syv styringsparadigmer, som på denne måde ligger i lag. Styringsparadigmer er således både konkurrerende og sameksisterende. Skriver professor Jacob Torfing i denne artikel.

Vi kan skabe styringsparadigmernes all-star hold

Tanke-eksperiment: Hvis vi tager de bedste elementer fra syv forskellige styringsparadigmer og sætter dem sammen til et all-star hold, kan vi måske skabe en endnu bedre offentlig sektor. Lad os gøre forsøget.

Kommentar: Kunsten at balancere mellem den gode offentlige ledelse og styring

Et debatmøde i Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring satte gang i refleksionerne, fordi forskellige indfaldsvinkler skaber forskellige koblinger imellem ledelse og styring. Vi ved godt, hvorfor vi er her, men ikke altid, hvordan vi er det bedst muligt.

Vi har tabt den humanistiske dimension

I den ensidige jagt på effektivitet og produktivitet i ledelse og styring af den offentlige sektor mister vi respekten for det enkelte menneske. Denne dehumanisering skaber afmagt, mistilid og marginalisering, som vi kun kan bryde med ved at genindføre dannelse og sund fornuft som bærende værdier.

Ledere har en opgave i at aflive myter

Mange medarbejdere fortæller myter om, at alt i arbejdslivet var bedre ’i de gode gamle dage’. Det er vigtigt, at ledere får punkteret myterne for at skabe bedre vilkår for at løse arbejdsopgaverne og udvikle organisationen.

Nærhedsreformen må ikke blive holdeplads for de gode intentioner

Hvis regeringens Nærhedsreform for alvor skal medføre forbedringer for offentlige medarbejdere og ledere - og i sidste ende borgere – må regeringen lære af erfaringerne fra tidligere reformforsøg og bruge de offentligt ansatte som brobyggere mellem politik og praksis.

Hvad er det, I gør så godt i Danmark?

Samarbejdet mellem praktikere og forskere lykkes godt herhjemme. Det er der mange gode grunde til, bl.a. at vi kender og respekterer hinanden på tværs af de forskellige roller og institutioner. Og at vi samarbejder i både forskning og praksis om at bruge hinandens viden og kompetencer.

Mens vi spændt venter på styrings- og ledelsesreformer

Ledelsesavisen sætter i dette nummer fokus på forskning, som kan levere viden eller inspiration til både politikere og praktikere i jagten på en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor.

Bliv klogere på lederidentitet, ledelsesspænd, ledelsesrum og ledelsesopfattelser

Hvordan kan du udvikle din lederidentitet? Hvad er et passende ledelsesspænd i din organisation? Hvordan skaffer du dig et tilstrækkeligt ledelsesrum? Hvordan kan du sikre, at du og dine medarbejdere har samme opfattelse af din ledelse? En ny videorække giver dig som offentlig leder forskningsbaserede bud på disse spørgsmål.

Sådan tackler vi dysfunktionel styring: Seks stærke råd fra Harvard-professor

Ingen er modstandere af færre regler, mindre bureaukrati og større tillid i den offentlige sektor – heller ikke den nye regering. Den helt store hurdle er at nå i mål med ambitionerne. Det har den amerikanske Harvard-professor Jorrit de Jongh seks bud på at lykkes med.
Ny undersøgelse fra Kronprins Frederiks Center for Ledelse viser, at de ansatte i den offentlige sektor er mest tilfredse med chefer, som har få medarbejdere.

Ny undersøgelse: Medarbejdere vil have ledere med få medarbejdere i reference

Medarbejderne er mest tilfredse med chefer, som har få medarbejdere. Men der er også ulemper ved mange chefer, fordi de mangler tid til det strategiske ledelsesarbejde. Læs om dilemmaet her.
Finansminister Nikolai Wammen (S) fortæller, at den grønne omstilling skal tænkes ind som en integreret del af den økonomiske politik. (Arkivfoto).

Wammen vil sikre grønne regnemodeller i Finansministeriet

Regeringen vil oprette nyt center for grøn økonomi, klima og EU og udvikle ny grøn model for økonomistyring.