På KL's Kommunaløkonomiske Forum, som i år afholdes virtuelt, lagde overvismand Carl-Johan Dalgaard ikke skjul på, at det økonomiske råderum er begrænset frem til 2025, blandt andet på grund af den demografiske udvikling.

Overvismand: Corona skrumper råderummet

Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger på Kommunaløkonomisk Forum, at råderummet som følge af coronakrisen og regeringens 2025-planer er 'skrumpet en del'.

Kommunerne bruger mindre på dagtilbud – men der er stadig store forskelle

Siden 2010 er kommunernes udgifter til dagtilbud per 0-13-årig faldet med 11 procent. Men der er stadig stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner bruger.

Store ændringer i de enkelte kommuners folkeskoleudgifter per elev

Næstved Kommunes udgifter til folkeskolen per elev steg med 21.000 kroner fra 2010 til 2020, mens de i Langeland Kommune faldt med 21.000 kroner. Mange kommuner har haft lignende fald og stigninger.
Kommunernes udgifter til ældreplejen per ældre over 67 år er ifølge en beregning foretaget af NB-Økonomi faldet med knap 25 procent siden 2010. Det er dog usikkert, om det er et resultat af sund aldring, nedskæringer, eller en kombination af flere ting.

Udgifterne til ældrepleje per ældre er faldet voldsomt

I 2010 brugte kommunerne omtrent 60.000 kroner på ældrepleje per borger over 67 år. I 2020 var det tal faldet til 45.982 kroner.
Lemvig Kommune er ifølge mange analyser en af landets bedst drevne kommuner. Alligevel står kommunen til at lide et tab på cirka 100 millioner kroner. Årsagen skal findes i det nye udligningssystem.

Lemvig står til hul i kommunekassen på 100 millioner kroner

En af Danmarks mest veldrevne kommuner står til kæmpetab på grund af flere ældre og en udligningsreform, som rammer en særlig gruppe af landkommuner meget hårdt.

Ni kommuner har størst risiko for tab på grund af demografi og udligning

Ni kommuner kan risikere store økonomiske tab på grund af det nye udligningssystems manglende evne til at kompensere for stigende udgifter til flere børn og ældre. En række andre kommuner vil også lide tab.

Coronakrisen har ramt bykommuner hårdest på beskæftigelsen

Coronakrisen har, modsat finanskrisen, ramt beskæftigelsen hårdest i bykommunerne og mildest i yder- og landkommuner. Se her, hvor hårdt de enkelte kommuner er ramt.
Novo Nordisk er bare en af de mange virksomheder, som sikrer samfundet store milliardindtægter fra selskabsskat. Men fra 2020 er det slut med de ekstraordinært store skattebetalinger, som vi har set de seneste år, og det vil påvirke kommunerne fra 2023.

Fald i selskabsskatter vil påvirke kommunerne i flere år fra 2023

De fattige kommuner kan glæde sig, mens de rige kan ærgre sig over en ny prognose, som viser, at kommunernes indtægter fra selskabsskat falder i en længere periode fra 2023 og frem.
Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) præsenterede i dag ved et 'doorstep' den økonomiske redegørelse for dansk økonomi, som i høj grad er præget af situationen omkring covid-19.

Regeringen nedjusterer forventede overførselsudgifter i 2020

Udgifterne til overførselsindkomster er i dagens økonomiske redegørelse nedjusteret med tre milliarder kroner i 2020. Det bekræfter, at kommunerne fik en gavmild midtvejsregulering.
Dagens offentliggjorte økonomiske redegørelse viser, at der er plads indenfor budgetlovens grænser til, at kommunerne kunne få overført udskudte serviceudgifter til 2021.

Der er plads til at overføre kommunal serviceramme til 2021 – men regeringen vil ikke

Fredag i sidste uge afviste regeringen kommunernes ønske om at overføre sparet udgiftsramme i 2020 til 2021. Nu viser nye tal, at regeringen har plads indenfor budgetloven til at hjælpe kommunerne.

Sådan er kommunerne stillet økonomisk i 2021

Efter det sidste stridspunkt om udligningen for 2021 blev afgjort i går, har vi nu et samlet overblik over kommunernes indtægter og udgifter i 2021. Se tallene for din kommune her.

Sådan ville kommunernes økonomi se ud i 2021, hvis alle havde samme skatteprocent

Forskellen i skatteprocenterne udgør en stor del af forskellen mellem kommunernes økonomiske rammer. Se her, hvordan hver kommune ville være stillet, hvis alle havde samme skatteprocent.