Se kort: Børnefamilier flytter fra de store byer efter corona

Børnene flytter ud af de fire største byer. Det betyder, at børnefamilierne søger længere ud i kommuner omkring de store byer, og flere yderkommuner vinder på tendensen, som for alvor begyndte under corona.

Analyse: Markant forskel i kommunernes historiske anlægsudgifter

En ny model for den faseopdelte budgetproces lægger op til, at kommunerne med høje anlægsudgifter over de seneste ti år må holde for, mens kommuner med lave anlægsudgifter skal have lov til at bruge mere. Det kan betyde markante reduktioner for flere kommuner.
Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, mener, at kommunerne skal melde anlægsbudgetter ind for 2023, som rent faktisk kan overholdes i regnskabet. Han og andre borgmestre kritiserer, hvis kommuner konsekvent overbudgetterer med mere, end de kan nå at bruge.

Borgmesterkritik: Flere kommuner skal lave realistiske anlægsbudgetter

Kommuner der budgetterer med mere, end de bruger i løbet af et regnskabsår, møder nu kritik fra flere borgmestre. De skal undgå at melde kunstigt høje budgetter ind, lyder kritikken op til den faseopdelte budgetproces.
Kommuneskatterne vil stige for 2022, viser nye estimater fra Finansministeriet i økonomisk redegørelse, som blive fremvist i dag (torsdag).

Kommunernes skatteindtægter stiger med næsten fire mia. kr. ekstra i 2022

Det forventes nu, at kommuneskatterne vil stige med 3,9 mia. kr. i 2022. Det viser tal fra Økonomisk redegørelse fra maj 2022 i en sammenligning med samme rapport fra sidste år.
Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end man havde regnet med

Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.
Borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S), er fortrøstningsfuld, når det kommer til den faseopdelte budgetproces i år for budget 2023. Han mener, at ambitionen er rigtig god, og at KL har nogle gode udspil til forløbet.

Borgmestre er forhåbningsfulde om ny budgetproces

Kommuner med høj likviditet og dermed mulighed for at øge anlægsbudgetterne tror på, at KL's tilpassede model for den faseopdelte budgetproces vil undgå, at man løber ind i en budgetkrise i lighed med forrige år.
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022 skabte store demonstrationer på Christiansborg sidste år, hvor handicaporganisationerne var rasende over ikke at få flere penge i aftalen.

KL: Regeringen overholder ikke deres del af aftalen på handicapområdet

Kommunerne får endnu engang ikke penge til at dække opdriften på det specialiserede socialområde. De får heller ikke anbefalinger til, hvad de så skal prioritere. Regeringen må betale det, det koster frem til 2024, siger KL.
Borgmestrene har erkendt, at det vil sprænge KL, hvis man forsøger at indføre en model, som ud fra objektive kriterier fordeler service- og anlægsrammen.

Budgetstrid: Frygt for sprængning af KL spændte ben for store ændringer

Frygt for sprængning af KL fik borgmestre til at droppe ideen om helt ny budgetproces. Nu bliver fordeling af service- og anlægsramme stadig op til politisk forhandling. Men forhandlingen skal styres af nye principper.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekræfter nu overfor Folketingets Sundhedsudvalg, at der først kommer en løsning på den skandaleramte KMF i 2024.

Løsning på KMF-kaos kommer først i 2024

Regeringen har nu definitivt skudt en løsning på de kaotiske forhold omkring den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet til 2024. 52 kommuner lider yderligere tab på op til 600 mio. kr..

52 kommuner taber 634 mio. kr. om året på KMF

Med den fortsatte fastfrysning af kommunernes medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsnet i 2023 fortsætter nogle kommuner med at få milliongevinster, mens andre taber stort. Se den årlige effekt for din kommune her.
Slagelse Kommune får et ordentligt stød i kommuneøkonomien, hvis de skal tilpasse sig nye nationale standarder i det nære sundhedsvæsen og samtidig mister kommunen væsentlig finansiering, hvis KMF afskaffes.

Nye sundhedsopgaver og afskaffelse af KMF vil sætte fattige kommuner under pres

Det er nogle af landets fattigste kommuner, der vil komme under pres, hvis KMF afskaffes, og kommunerne skal leve op til nationale standarder for nær sundhed uden at få ekstra penge.
Borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S) kan glæde sig over, at hans kommune igen i 2023 får en gevinst på næsten 100 mio. kr. ved at KMF fastholdes i sin nuværende form. Flere af hans partikollegaer kan også glæde sig over store gevinster.

26 S-kommuner vinder over en halv milliard på KMF-smøleri

Det er især socialdemokratiske borgmestre, som kan glæde sig over regeringens langsommelige håndtering af de skæve KMF-betalinger, mens de konservative kommuner er de store tabere.