Ifølge ekspert Rikke Mejdahl Bøjlesen er der et kæmpe potentiale for kommunerne, hvis de laver en større analyse af, hvordan de brugerne pengene på specialskoleområdet.

Sådan kan kommunerne spare på specialundervisning

Flere kommuner oplever, at specialundervisningsområdet udhuler økonomien på almenområdet. Men der er et stort potentiale for kommunerne, da der er en række greb til at lette presset, mener ekspert.

Antallet af kommuner med kritisk lav likviditet vokser

På bare et år er antallet af kommuner med kritisk lav likviditet vokset fra to til fem, mens antallet af kommuner med en lav likviditet er stort set uændret.

Børsnedtur koster rige kommuner dyrt på likviditeten

Nedturen på børserne har sat sig i kommunernes likviditet. Tre ud af fire af de rigeste kommuner har det seneste år haft en dårligere udvikling end i de foregående fire år.
Det kan få dramatiske effekter for de enkelte kommuner, hvis antallet af borgere som henvender sig i ledighedskøen på jobcentret pludseligt vokser.

Udgifter til ledige kan blive bombe under mange kommuners økonomi

Stigende udgifter til ledige og den afledte ændring i tilskuddet fra staten vil påvirke de enkelte kommuners økonomi dramatisk. Nogle kan tabe op imod 1.500 kroner pr. indbygger - andre kan vinde op imod 1.000 kroner. Det viser analyse baseret på udviklingen efter finanskrisen.
I 2023 bliver det knap fem procent dyrere for passagerer at køre med offentlig trafik. Inflationen har sammen med et faldende antal af passagerer ramt busselskaberne.

Kommuner, busselskaber, staten og forbrugerne må deles om ekstra trafikregninger

Faldende passagerantal og stigende inflation presser busselskabernes økonomi. Den ekstra regning bliver dog delt mellem staten, kommunerne, regionerne, passagerne og busselskaberne.

Så mange kommuner kunne vinde på selvbudgettering

Ser man alene på folketallet, kan 61 kommuner vinde på at selvbudgettere. Der er dog stor forskel på, hvor mange flere borgere kommunerne har fået sammenlignet med Indenrigsministeriet skøn.

18 kommuner står til at miste udligning i 2024

I 2024 står 18 kommuner ifølge de seneste folketal til at miste penge ud fra kriteriet for faldende folketal. Og omvendt står 18 kommuner til en gevinst.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kan ikke overholde sig løfte fra sommerens økonomiaftale med kommunerne om, at hans ministerium senest i efteråret ville igangsætte analyse, der skulle komme med forslag til en ny model for den fejlbehæftede kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet KMF.

Forslag til ny KMF er udskudt endnu en gang

De langstrakte regeringsforhandlinger betyder, at en ændring af den udskældte kommunale medfinansering af sundhedsvæsenet, KMF, bliver udskudt. Nu risikerer 52 kommuner store milliontab helt frem til 2025.
Halvtomme busser, færre afgange og i yderste konsekvens nedlagte ruter. Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, fordi passagerantallet er dalende oven på coronaen og inflationen stikker af.

Dalende passagertal i busser kan ikke løses i 2022

Det bliver et langt sejt træk at få passagertal i busserne op på niveau fra før coronaen. Kommuner kan på grund af det faldende antal samt stigende inflation se frem til ekstraregninger i både 2022, 2023 og måske helt ind i 2024.

Så skævt er førtids- og seniorpensionister fordelt

På landsplan er der en markant forskel på andelen af personer på førtids- og seniorpension. Udviklingen siden 2019 har kun trukket Danmarkskortet endnu mere skævt.
Pernille Beckmann (V) frygter, at det vil gå ud over andre velfærdsområder, at udgifterne i kommunerne stiger på endnu et område. Denne gang sygedagpenge.

Borgmester: Merudgifter til sygedagpenge presser budgettet for 2022

Merudgifterne til sygedagpenge skyder i vejret. Det presser kommunernes økonomi, da de hverken bliver kompenseret i midtvejsreguleringen eller senere hen over budgetgarantien.
Regeringen brugte et alt for lavt skøn for prisstigninger, da man i sommers midtvejsregulerede servicerammen for 2022, og det er en af mange årsager til, at kommunerne har svært ved at overholde servicerammen for i år.

Kommuner kæmper for at undgå overskridelse af servicerammen for 2022

Stigende priser og pres på store serviceområder har medført overskridelse af servicerammen i mange kommuner. Nu skal sparerunder, udskudte indkøb, periodiseringer og opgørelse af Ukraine- og coronaudgifter redde kommuner fra milliard-sanktion.