Under finanslovsforhandlingerne vil finansordfører Andreas Steenberg (RV) ikke stille centrale krav om et løft af kommunernes økonomi på handicapområdet. Intet tyder på, at kommunerne og handicaporganisationerne kan se frem til en håndsrækning i finansloven.

Intet tyder på løft af handicapområdet i finansloven

Hverken Radikale Venstre eller SF har stort løft af kommunernes handicapindsats som krav til regeringen under finanslovsforhandlingerne. Dermed tyder intet på, at økonomien på området bliver løftet i finansloven.
Forurenet vandløb kommer til at spille en stor rolle i de kommende finanslovsforhandlinger, da både SF og R har det som hovedprioritet i deres egne udspil.

Her er de forslag til finansloven, som påvirker kommunerne

Støttepartierne har hovedfokus på klima, drikkevand og folkeskole til årets finanslov. Kommunerne kan derfor ikke forvente at få dækket hele deres behov på ældre- og handicapområdet.
Louise Schack Elholm, som er skatteordfører for Venstre, har ingen planer om at afskaffe boligjobordningen, selvom de økonomiske vismænd fra DØRS anbefaler at gøre det, så den ikke er med til at stå i vejen for et længerevarende højkonjunktur i dansk økonomi.

V og DF er imod vismandsanbefaling om at afskaffe BoligJobordning

Flere borgerlige partier er imod vismændenes anbefaling om at afskaffe BoligJobordningen, mens både Radikale, SF og Enhedslisten støtter økonomernes anbefalinger om at afskaffe ordningen.

Inflationen stiger, men det skyldes primært priser på energi, tobak og transport

Inflationen er steget til over to procent, hvilket man ikke har set i Danmark siden slutningen af 2012. Men det skyldes primært, at priserne på energi, tobak og benzin er skudt i vejret.
Handicappede borgere demonstrerer foran Christiansborg Slotsplads den 24. juni 2021, fordi de mente, at der ikke var afsat tilstrækkeligt med midler af til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL.

Astrid Krag vil ikke love flere penge til handicapområdet på finansloven

I et folketingsvar fra social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ministeren ikke love nye penge til et presset handicapområde. Svaret er i stedet en opremsning af de penge, der allerede er afsat til området.
René Christensen fra DF (t.h.) har foreslået minimumsstandarder til ældre, som et resultat af Jacob Mark og SFs fokus på minimumsnormeringer på børneområdet. Men det kan ende med, at det bliver handicapområdet, der bliver den store taber i det kapløb.

Minimumsstandarder hos børn, skole og ældre kan skade handicapområdet

Flere politiske ønsker om minimumsstandarder kan skade et allerede hårdt presset handicapområde, hvis kommunerne får pålagt at bruge pengene et bestemt sted. Alligevel vil Dansk Handicap Forbund ikke gå ned ad den sti.
René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
Ældre Sagen har fremlagt nye beregninger på, hvor meget de mener, at ældreområdet i kommunerne skal bruge af ekstra midler i 2022 for at imødegå demografiudviklingen.

Ældre Sagen: Så meget skal din kommune bruge ekstra på ældrepleje

Kommunerne skal afsætte 1,4 mia. kr. ekstra til ældreplejen i budget 2022 sammenlignet med 2021 for at håndtere demografien, hvis det stod til Ældre Sagen. Her kan du se, hvor meget det er for din kommune.
Pia Olsen Dyhr (formand) og Jakob Mark (gruppeformand) fra SF var med til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu stiller Pia Olsen Dyhr sig bag nye minimumskrav fra Ældre Sagen.

SF, EL og DF presser nu regeringen på rengøring hos ældre

Ældre Sagen får støtte fra SF, Enhedslisten og DF til hygiejne milliard på finansloven. Alle partier lægger vægt på mere rengøring til de ældre.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.
Regeringen vil igen hente penge til nyt politisk initiativ ved at spare på de kommunale jobcentre.

Regeringen vil skære 200 millioner yderligere på jobcentre

Regeringen vil spare 200 mio. kr. mere på jobcentrene, da den vil have flere indvandrere i nyttejob. Men beløbet kan ende med at blive ædt af råderummet, så det ikke er en reel besparelse.
Kommunerne kan risikere at skulle aflevere et milliardbeløb tilbage til staten som følge af, at overførselsudgifterne sandsynligvis bliver lavere i 2022 end man troede, da KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) indgik økonomiaftalen før sommeren.

Overførsler for 2022 nedjusteres med 6,6 mia. kr.

I forhold til skønnet bag økonomiaftalen for 2022 har finansministeriet nedjusteret de forventede overførselsudgifter med 6,6 milliarder kroner i 2022. En stor del af det vil ramme kommunernes midtvejsregulering.