René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
Ældre Sagen har fremlagt nye beregninger på, hvor meget de mener, at ældreområdet i kommunerne skal bruge af ekstra midler i 2022 for at imødegå demografiudviklingen.

Ældre Sagen: Så meget skal din kommune bruge ekstra på ældrepleje

Kommunerne skal afsætte 1,4 mia. kr. ekstra til ældreplejen i budget 2022 sammenlignet med 2021 for at håndtere demografien, hvis det stod til Ældre Sagen. Her kan du se, hvor meget det er for din kommune.
Pia Olsen Dyhr (formand) og Jakob Mark (gruppeformand) fra SF var med til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu stiller Pia Olsen Dyhr sig bag nye minimumskrav fra Ældre Sagen.

SF, EL og DF presser nu regeringen på rengøring hos ældre

Ældre Sagen får støtte fra SF, Enhedslisten og DF til hygiejne milliard på finansloven. Alle partier lægger vægt på mere rengøring til de ældre.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.
Regeringen vil igen hente penge til nyt politisk initiativ ved at spare på de kommunale jobcentre.

Regeringen vil skære 200 millioner yderligere på jobcentre

Regeringen vil spare 200 mio. kr. mere på jobcentrene, da den vil have flere indvandrere i nyttejob. Men beløbet kan ende med at blive ædt af råderummet, så det ikke er en reel besparelse.
Kommunerne kan risikere at skulle aflevere et milliardbeløb tilbage til staten som følge af, at overførselsudgifterne sandsynligvis bliver lavere i 2022 end man troede, da KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) indgik økonomiaftalen før sommeren.

Overførsler for 2022 nedjusteres med 6,6 mia. kr.

I forhold til skønnet bag økonomiaftalen for 2022 har finansministeriet nedjusteret de forventede overførselsudgifter med 6,6 milliarder kroner i 2022. En stor del af det vil ramme kommunernes midtvejsregulering.
Handicaporganisationerne var rasende over økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Derfor satte de deres lid til finansloven, men intet tyder nu på, at den kommer til at indeholde et nævneværdigt løft af handicapområdet.

Handicappede glemt på finansloven

I regeringens finanslovsudspil er der ikke afsat penge til udgiftsvæksten på handicapområdet. Kombineret med meldingerne fra sommergruppemøderne tyder alt på, at handicapområdet glemmes i finansloven.
Mens finansminister Nicolaj Wammen (S) tror at økonomien bremser lidt op af sig selv, så advarer embedsmændene i finansministeriet i Økonomisk redegørelse om faren for overophedning.

Regeringens egne embedsmænd advarer om risiko for overophedning

Regeringen strammer kun finanspolitikken marginalt. Embedsmænd advarer mod risiko for overophedning.
Finansminister Nicolai Wammen (S) skærer i statens anlægsrammer for at stramme finanspolitikken.

Regeringen strammer grebet om anlægsrammer

Regeringen skærer i anlæg for at sikre lille stramning i finanslov. Det kan blive en udfordring for kommunerne.
Regeringens velfærdslov vil ifølge omtalen i finanslovspjece ikke sikre de enkelte velfærdsområder mod nedskæringer.

Velfærdslov vil ikke sikre mod nedskæringer

Velfærdslov vil blot sikre demografidækning af det offentlige forbrug under ét. Dermed vil loven ikke sikre mod nedskæringer i konkrete sektorer eller velfærdsområder.
Det udløste store demonstrationer, da staten i 2014 solgte en del af DONG til Goldmann Sachs, som samtidig fik afgørende indflydelse på udviklingen af selskabet.

Aktiegevinst fra Ørsted betaler for corona-underskud

Den offentlige nettoformue er steget under corona, primært takket være kursgevinst på Ørsted-aktier.