Slagelse Kommune er sammen med en række andre kommuner efter alt at dømme så pressede på finansieringen, at de må spare på servicebudgettet i 2023. Det frigør serviceramme til de resterende kommuner.

Kommuner i pengenød kan afbøde vanskelig budgetproces

Udfordringerne i den faseopdelte budgetproces vil efter alt at dømme blive afbødet af, at en række kommuner er tvunget til at spare på grund af stærkt faldende finansiering.
Der er klart flere økonomomiudvalgsmedlemmer - her samlet til Kommunal Økonomisk Topmøde i Aalborg - som vil have en større andel af servicerammen til deres kommune. Det kan gøre faseopdelt budgetproces svær.

Krav fra økonomiudvalg varsler svær budgetproces

Svar fra medlemmer af økonomiudvalgenene viser, at medlemmernes holdninger kan gøre det svært for mange borgmestre at få opbakning til kompromis om fordeling af service- og anlægsrammer.
Selvom de resterende kommuner vil være solidariske med Langeland Kommune og give kommunen plads til at hæve sit anlægsbudget, så har borgmester Tonni Hansen (SF) efter alt at dømme ikke råd til at øge kommunens anlægsudgifter i de kommende år.

Kommuner med de laveste anlægsudgifter har ikke råd til at bygge mere

Blandt de ti kommuner med de laveste anlægsudgifter over de seneste ti år er der kun en, der har en høj likviditet og en langfristet gæld under landsgennemsnittet. Dermed er det ikke sikkert, de kan være med på KL's vippemodel. Se tallene for alle kommuner her.
Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, mener, at kommunerne skal melde anlægsbudgetter ind for 2023, som rent faktisk kan overholdes i regnskabet. Han og andre borgmestre kritiserer, hvis kommuner konsekvent overbudgetterer med mere, end de kan nå at bruge.

Borgmesterkritik: Flere kommuner skal lave realistiske anlægsbudgetter

Kommuner der budgetterer med mere, end de bruger i løbet af et regnskabsår, møder nu kritik fra flere borgmestre. De skal undgå at melde kunstigt høje budgetter ind, lyder kritikken op til den faseopdelte budgetproces.
Borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S), er fortrøstningsfuld, når det kommer til den faseopdelte budgetproces i år for budget 2023. Han mener, at ambitionen er rigtig god, og at KL har nogle gode udspil til forløbet.

Borgmestre er forhåbningsfulde om ny budgetproces

Kommuner med høj likviditet og dermed mulighed for at øge anlægsbudgetterne tror på, at KL's tilpassede model for den faseopdelte budgetproces vil undgå, at man løber ind i en budgetkrise i lighed med forrige år.