Kommunernes gæld falder kun lidt trods rekordhøj likviditet

Kommunernes langfristede gæld er kun faldet lidt trods rekordstore kassebeholdninger. Se her, hvor stor gæld de enkelte kommuner har og hvor meget gælden er nedbragt siden 2017.

Bykommuner har markant færre udsatte unge

Nye tal viser store forskelle mellem kommunerne i andelen af unge mellem 16 og 24 år, som hverken er i job, uddannelse eller aktivering.

Flere yderkommuner har et fald i andelen af udsatte unge

Flere yderkommuner har fra 2018 til 2019 nedbragt andelen af ikke-aktive unge, og dermed formået at vende en negativ udvikling.

Sådan fordeles fem milliarder i udligningskritrie

På baggrund af nye tal har vi udregnet hver kommunes udgiftsbehov i udligningskriteriet lønmodtagere med færdigheder på grundniveau i 2022-udligningen. Se her, om din kommune får mere eller mindre end i 2021.

71 kommuner overskrider voksenhandicap-budgettet

Selvom langt de fleste kommuner overskred budgettet på voksenhandicap-området i 2020, er det de færreste kommuner, der løfter området så meget, som Astrid Krag har stillet Folketinget i udsigt.

Vinterens corona-nedlukning har stort set ikke påvirket ledigheden

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden korrigeret for sæsonudsving på landsplan har været fuldstændig upåvirket af vinterens nedlukninger af samfundet. Enkelte kommuner er dog blevet ramt.

Udgiftspresset på det specialiserede socialområde fortsætter

Både på børneområdet og voksenområdet stiger udgifterne til det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Se udviklingen for alle landets kommuner her.

Andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år

Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed viser, at andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år. Se udviklingen i din kommune, her.
Frederiksberg Kommune, her afbilledet ved Frederiksberg have, har landets mindste andel af børn og unge i kontakt med psykiatrien. Det viser ny benchmarkanalyse.

Stor forskel i andelen af børn og unge i psykiatrien på tværs af kommuner

Andelen af børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, er næsten fire gange så høj i nogle kommuner. Men den relative forskel er blevet mindre siden 2008.

Se alle kommuners skattefinansierede resultat i 2020

På baggrund af de kommunale regnskaber har vi udregnet hver kommunes skattefinansierede resultat i 2020. Se her, hvordan alle kommuner kom igennem regnskabsåret 2020.

Kommunerne ramte 7,78 milliarder over driftsbudgettet i 2020

De fleste kommuner havde et væsentligt pænere driftsresultat end forventet i 2020. Se her, hvor gode kommunerne var til at ramme budgettet.
Langeland Kommune er den eneste kommune, der har et negativt resultat på nettodriften i 2020. Den kan til gengæld glæde sig over, at der er hjælp på vej fra udligningsreformen.

Udligningsreform redder de fleste kommuner med lavt driftsoverskud

Ud af de 21 kommuner, der har et driftsoverskud på under 2.500 kroner per indbygger i 2020, får 17 af dem hjælp af udligningsreformen i de kommende regnskabsår.