Hjemmepleje er blandt de opgaver, som kommunerne i høj grad hjemtager. Ifølge Dansk Erhvervs medelemsundersøgelse sker hjemtagningerne ofte uden kontrolbud, og det ser man på med en bekymret mine.

75 procent af offentlige opgaver hjemtages uden kontrolbud

Hver tredje virksomhed, der sælger til det offentlige, har fået hjemtaget opgaver inden for de seneste tre år, og i tre ud af fire tilfælde sker det uden kontrolbud. 'Problematisk tendens,' mener markedschef i Dansk Erhverv.

Boligpriserne i hastig fremgang rundt om byerne

Gribskov, Stevns, Faxe og Vordingborg er blandt de kommuner, hvor huspriserne er steget mest de seneste tre år. 'Det er primært et spørgsmål om, hvad man kan få for pengene,' siger boliganalytiker.
I Viborg Kommune er der kommet mange nye statslige arbejdspladser siden udflytningen i 2015, eksempelvis her i Nævnenes Hus. Men det blegner ved siden af Københavns Kommune, der siden det tiltænkte fald har haft en kraftig vækst.

Flere statslige arbejdspladser i København siden udflytning

Der er kommet flere statslige arbejdspladser i Københavns Kommune, siden man i 2015 skulle flytte 3.899 statslige arbejdspladser væk fra Hovedstaden. Se her, hvor mange statslige arbejdspladser der er kommet til i hver kommune.

Kommunerne går ud af 2020 med historisk høj likviditet

Kommunernes samlede likviditet i fjerde kvartal 2020 ligger over 11 mia. kroner højere end likviditeten i fjerde kvartal 2019. Dermed går kommunerne samlet set særdeles velpolstrede ind i 2021.

Sådan budgetterer kommunerne det specialiserede socialområde i 2021

58 kommuner budgetterer i 2021 med besparelser i forhold til regnskabet for 2019, mens få kommuner opprioriterer området mærkbart Se, hver kommunes budget på det specialiserede socialområde.

Landbrug i yderkommuner får markant højere grundskyld end bynære landbrug fra 2024

Det nye boligskattesystem vil give landmænd i yderkommunerne markant højere grundskatter end deres kolleger i de bynære kommuner. Se tallene for alle kommuner her.

Så meget blev hver kommune overkompenseret for ikke-forsikrede ledige

Se i artiklen her, hvordan kommunernes overkompensering på omtrent 1,5 milliarder til ikke-forsikrede ledige fordeler sig på tværs af landet, baseret på nye tal for ledigheden i 2020.
Britta Schall Holberg (V) indførte som indenrigsminister i 1984 betalingskommunefolketallet, så udligningskronerne gik til den kommune, der betalte for en borgers ydelser. Det har man helt afskaffet med den seneste udligningsreform.

Forstå på tre minutter: Derfor er betalingsfolketallet vigtigt for udligning

Udligningsreformen gjorde det væsentligt mere attraktivt rent økonomisk at placere en borger i egen kommune fremfor nabokommunen. Forstå hvorfor, her.
Den stigende mangel på håndværkere i 2020 ser ud til at være stilnet af. Det betyder, at kommunerne får nemmere ved at igangsætte nye anlægsprojekter.

Manglen på arbejdskraft i byggebranchen falder

Efter et 2020 med stigende mangel på arbejdskraft ser tendensen ud til at være knækket. Dermed får kommunerne nemmere ved at igangsætte nye anlægsprojekter.

Stor variation i den kommunale BNP

BNP per indbygger på kommuneniveau varierer fra 36 til 317 procent af landsgennemsnittet. Sjællandske kommuner står for de største udsving.

Arbejdskraft fra hele Sjælland skaber værdi i få hovedstadskommuner

De drastiske forskelle i BNP per indbygger på tværs af kommunerne bliver i høj grad udvisket, når man korrigerer for pendling. Få hovedstadskommuner har stor tilstrømning af pendlere.

Store forskelle på andel af elever i specialklasse eller på specialskole

Ny analyse viser, at de store forskelle ikke kan forklares med rammevilkår. Se tallene for de forventede og faktiske forskelle for alle kommuner.