Fortsat stor forskel på normeringer i daginstitutionerne på tværs af kommunerne

Under ét bevægede kommunerne sig tættere på at leve op til minimumsnormeringerne på daginstitutionerne i 2020. Der er dog stor forskel mellem kommunerne, ligesom der er en række coronarelaterede forhold ved tallene for 2020.

Se her, hvor meget indkomsterne steg i 2020

På tværs af alle kommuner var der en stigning i indkomsterne i 2020 i forhold til 2019. Se her, hvor indkomsterne er steget mest.

Nye tal: Højeste vareprisstigning siden finanskrisen

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i august 2021 var den højeste årlige producentprisstigning for varer siden september 2008. I alt har der været prisstigning på 12,8 procent i forhold til august 2020.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere på rekordlavt niveau

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i juni 2021 er på det laveste niveau, siden man begyndte at opgøre statistikken i 2007. 97 af landets kommuner har haft et fald siden juni 2019.

Se alle kommuners udvikling i serviceudgifter gennem årene

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor meget serviceudgifterne pr. indbygger har udviklet sig fra budgetloven trådte i kraft til reformen af den kommunale udligning. Se alle kommuner her.

Seniorpension rammer de dårligst stillede kommuner

Kommuner med mange førtidspensionister har også en tendens til at have den største tilgang af seniorpensionister. Dermed er det de mest pressede kommuner, der også rammes af de høje udgifter til seniorpension.

Nyt benchmark: Enorm forskel på andelen af deltidansatte pædagoger mellem kommuner

Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed viser, at andelen af deltidsansatte pædagoger svinger mellem kommunerne fra 8,5% til 82,9%. Analysen viser også væsentlige forskelle i andelen af uddannede pædagoger.
Nye tal viser, at landets hovedstad har bidraget mest til den positive udvikling i dansk økonomi i perioden 2012 til 2019. Det skyldes i høj grad stigningen i beskæftigelsen, som primært kommer af, at der er kommet flere mennesker i arbejdsstyrken til København og omegn.

Hovedstaden har bidraget mest til fremgangen i dansk økonomi

I perioden 2012 til 2019 steg værdiskabelsen mest i København og omegn, og det skyldes i overvejende grad en stigning i beskæftigelsen. Ser man i stedet på væksten i produktiviteten, ligger Vestjylland i top.

Inden KV21: Så godt har byrådene passet på kommunekassen

Så er de likviditetstal klar, som vil blive brugt i KV-21 valgkampen. Se her, hvilke byråd der har sparet op, og hvilke der har tømt kassen.

Forskelle i indtægter fra selskabsskatter vokser yderligere i 2022

Syv kommuner vil i 2022 have indtægter fra selskabsskatter, som er mere end tre gange større end gennemsnittet.

80 kommuner taber på selskabsskatter i 2022 – syv får stor gevinst

Mere end fire ud af fem kommuner vil få færre indtægter fra selskabsskat i 2022 sammenlignet med i år. Se tallene for alle kommuner her.

Her får borgerne mest service for deres skat – se tallene for alle kommuner

I yderkommunerne betaler borgerne høj skat og får lav service, mens det er omvendt i særligt de rige hovedstadskommuner. Se sammenhængen mellem skat og service for alle kommuner.