Stor forskel i indvandreres beskæftigelse på tværs af kommuner

På tværs af kommuner varierer beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere fra 48 procent til 72 procent, viser nye tal.
Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.

Markant skævhed i sundhedsbyrden på tværs af kommuner

I nogle kommuner er forekomsten af alvorlige sygdomme 2,5 gange så høj som i andre. Dermed bliver udgifterne til ny sundhedsreform skævt fordelt på tværs af landet.

Markant geografisk skævhed i boligbyggeri

Antallet af nye boliger i forhold til indbyggertallet varierer bredt på tværs af kommunerne. I og omkring de store byer bliver der bygget markant flest boliger.

Private virksomheder bygger mest i midtjyske kommuner

Nye tal viser, at der over de seneste år bliver bygget mest erhvervsbyggeri i midtjyske kommuner, men også et par enkelte hovedstadskommuner ligger i top. Se her, hvor de private virksomheder bygger mest.
Københavns Kommune har aktuelt omkring 17 mia. kr. i opsparet likviditet. Det gør dem til den kommune, der har den højeste likviditet både pr. indbygger og i alt.

Kommunerne kunne have brugt 13,5 milliarder kroner mere de seneste to år

Hvis ikke det var for service- og anlægslofterne, kunne kommunerne have brugt hele 13,5 milliarder kroner mere over de seneste to år uden hverken at justere på kommuneskatten eller tage penge fra andre områder.
Her på rådhuset i Morsø Kommune er det ikke på grund af begrænsinger på service- og anlægrammerne, at kommunen ikke har lagt et højere 2022-budget. Ligesom 18 andre kommuner er man begrænset af finansieringen.

19 kommuner er styret af finansiering frem for service- og anlægsrammer

I alt 19 kommuner har trods udligningsreform og en permanent overfinansiering af kommunerne stadig finansieringen som en større begrænsning end service- og anlægsrammerne. Se kommunerne her.

Analyse: I 28 kommuner stemte vælgerne mod borgmesterfarven ved FV19

Borgmestrene i 28 kommuner kan prale af, at de har vundet posten, selvom der normalt ikke er flertal for deres blok ved et folketingsvalg.
Strøget i København lå øde hen i store dele af 2020, og i alt skrumpede økonomien i landsdelen Byen København med 4,4 procent. Dermed var det den hårdest ramte landsdel.

København var hårdest ramt af coronakrisen i 2020

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at landsdelen København var hårdest ramt af coronakrisen i 2020 med et BNP-fald på 4,4 procent. Ingen landsdele undgik et BNP-fald. Se resultatet for alle landsdele her.
Regeringen præsenterede tirsdag et særdeles ambitiøst boligudspil, som skal sikre 22.000 flere billige boliger i de store byer. Selvom det kommer til at koste 10 mia. kr., så rammer det hverken statens eller kommunernes økonomi.

Forstå på tre minutter: Sådan fandt regeringen 10 mia. til nye boliger

Regeringen kunne i går præsentere en fuldt finansieret plan for 22.000 nye boliger til 10 mia. kr. uden hverken statens eller kommunernes finansiering. Forstå her, hvordan det kan lade sig gøre.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.

Coronaledigheden er lav, men de store byer halter efter

På landsplan er ledigheden faldet til det laveste niveau i 12 år, men mellem kommunerne er der stor forskel på, hvordan ledigheden har udviklet sig siden corona ramte landet i foråret 2020. Se tal for alle kommuner her.