Inflationen er på det højeste niveau siden 2012

Nye tal viser, at inflationen i Danmark fortsatte fremad i maj. Med en årlig stigning på 1,9 procent, er inflationen nu på det højeste niveau siden 2012.

Trods rekordhøj likviditet: 53 kommuner øgede gælden i 2020

Selvom kommunekasserne generelt er blevet særdeles velpolstrede over de seneste år, så øgede over halvdelen af landets kommuner deres gæld i 2020.
Lolland Kommune er blandt toppen over kommuner, der oplever størst fraflytning. Men de får ikke samme kompensation for fraflytningen i fremtiden. Det samme gælder en række andre yderkommuner. Her ses torvet i Rødby på Lolland.

13 yderkommuner mister 300 millioner i udligning frem mod 2025

En række yderkommuner står til store udligningstab i de kommende år på grund af udviklingen i kriteriet for faldende folketal. Fem kommuner får et tab, der overstiger gevinsten fra udligningsreformen.

Stigende pensionsalder letter især forsørgerbyrden i yderkommuner

Yder- og landkommunerne, som oplever et stigende pres fra en aldrende befolkning, bliver delvist reddet af den stigende pensionsalder. Se effekten af den stigende pensionsalder for forsørgerbyrden i alle kommuner.

Her vil regeringen give statsgaranti på huslån

Regeringen vil give statsgaranti på en del af realkreditlånet i de postnumre, hvor kvadratmeterprisen er under 8.000 kroner. Se her, hvilke postnumre det drejer sig om.

Hver dansker i arbejde forsørger en person uden job

For hver 100 danskere, der arbejder, er der 97,6 danskere som enten er pensionister, børn eller modtager offentlig forsørgelse. På tværs af kommunerne varierer antallet af personer, der skal forsørges pr. 100 personer i arbejde fra 58 til 169.
Formand for akademikerne Lars Qvistgaard, Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening og Flemming Vinther fra CFU foran Forligsinstitutionen i København

OK-18 opgørelse: Lavere lønstigninger og større reallønsfremgang

De kommunale medarbejdere fik markant større fremgang i reallønnen end forventet i OK-18 perioden.

Ny befolkningsfremskrivning flytter udligningsmillioner til mellemkommuner

Mens folketallet for 2022 nedjusteres i de store byer, så er det særligt omegnskommunerne, der får flere udligningskroner fra et højere folketal i ny befolkningsfremskrivning.

Ny prognose: Befolkningsvæksten i og omkring de store byer fortsætter

Selvom især København og Aarhus har haft en lavere befolkningsvækst i det seneste år end man havde forventet, så er det stadig i og omkring de store byer, der vil være den største befolkningsfremgang frem mod 2030.

Stigende forsørgerbyrde rammer yderkommuner hårdt

Den nye befolkningsfremskrivning er dårlig nyt for især yderkommunerne. De bliver endnu hårdere ramt end tidligere forventet af den stigende forsørgerbyrde.
DAnmarks Statistik har i stort omfang set bort fra effekten af covid-krisen ved udregning af årets befolkningsfremskrivning.

Sådan påvirker covid-19 befolkningsprognose

Danmarks Statistik har valgt en konservativ tilgang ved indregning af covid-19 i den nye befolkningsfremskrivning. Dermed undgår kommunerne meget store udsving i deres tilskud og udligning.
En ny benchmarkinganalyse sætter fokus på overgangen fra barn til voksen i psykiatrien. Særligt misbrug, uddannelse og familieforhold har en afgørende betydning for, om man bliver hængende.

Flere børn fortsætter i psykiatrien ind i voksenlivet

Ny benchmarkinganalyse viser en stigning i andelen af børn i psykiatrien, der også er i psykiatrien som voksne. En række socioøkonomiske karakteristika kendetegner dem, der bliver i psykiatrien.