Det har været svært for kommunerne at få et overblik over, hvor meget man bruger pr. borger på det specialiserede socialområde. Ny analyse peger på, at kommunerne i gennemsnit bruger mellem 8.000-10.000 kr. pr. borger.

Sådan er gennemsnitsbudgettet per borger på socialområdet

Kommunerne og socialcheferne efterspørger mere data på socialområdet. Nu viser en ny analyse, hvad kommunernes budget er på socialområdet per borger i kommunen.

Ingen stigning i modtagere af handicapydelser selvom udgifterne stikker af

Kommunernes udgifter til socialområdet er steget med to milliarder kroner siden 2018, mens antallet af handicapydelser har ligget på et helt stabilt niveau.
Siden handicaporganisationerne demonstrerede mod manglende penge i økonomiforhandlingerne til netop det område tilbage i juni 2021, er der ikke sket meget. Regeringen har med sin nye 2030 plan heller ikke kommet med idéer eller løsninger til, hvordan handicapområdet så skal prioritere midlerne fremadrettet.

Regeringens 2030 plan nævner ikke det specialiserede socialområde

Der afsættes ikke midler specifikt til handicapområdet i regeringens nye 2030 plan. Faktisk er det specialiserede socialområde ikke nævnt i den 182 siders lange plan.
Tidligst i 2028 mener regeringen, at den har et godt nok overblik til at vurdere, om kommunerne skal beholde handicapområdet.

Socialminister mener, at kommuner skal beholde handicapområdet til minimum 2028

Kommunerne kan godt indstille sig på at beholde handicapområdet de næste mange år. Social- og ældreminister Astrid Krag vil tidligst se på opgavefordelingen i 2028. Det afføder kritik.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødte i går, onsdag, op til psykiatriforhandlinger med Folketingets partier uden en ramme for finansieringen. Det skyldes det hårdt klemte råderum.

Derfor er der ingen penge til psykiatriforhandlinger

Et hårdt presset råderum frem mod 2030 betyder, at regeringen ikke har penge med til psykiatriforhandlingerne. Det bliver der efter alt at dømme heller ikke til de kommende handicap- og ældreforhandlinger.
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver ingen håb for handicappede. Det vurder fra venstre KL-formand Martin Damm, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk.

Nøglepersoner: Det ser mørkt ud for borgere med handicap

På trods af lang tids protest og regeringens forståelsespapir så skal de handicappede ikke regne med bedre forhold. Det vurderer KL, Danske Handicaporganisationer og SF i kølvandet på økonomiaftalen. Og så kommer KL med en erkendelse.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) mener, at regeringen har holdt hånden under velfærden - trods behov for kommunale besparelser i 2023.

Indenrigsministeren: Vi har løftet velfærden bredt set

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) afviser kritik af, at regeringen overdriver velfærdseffekt af økonomiaftalen og fastholder, at aftalen holder hånden under velfærden.
KL-næstformand Jacob Bundsgaard (S) yderst til venstre stod side om side med KL-formand Martin Damm (V), finansminister Nicolai Wammen (S) og indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), da de præsenterede den ny økonomiaftale for 2023. Her blev der ikke råd til penge til det specialiserede socialområde.

Ingen penge til handicapområdet i økonomiaftalen for 2023

Der kommer ikke penge til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2023. Det bliver op til kommunerne at foretage prioriteringerne, fastslår finansminister Nicolai Wammen (S) over for NB-Medier.
Michael Vindfeldt (S), borgmester på Frederiksberg er træt af at vente på, at skiftende regeringer skal kompensere kommunerne for stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Gider regeringen ikke finde pengene, så kan de selv stå for driften, lyder det kontante svar fra ham.

S-borgmester: Staten må overtage det specialiserede socialområde

Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S) vil ikke længere have ansvaret for økonomien på handicapområdet, hvis regeringen konstant øger forventningspresset uden at kompensere kommunerne tilsvarende. 'Måske skulle staten overveje at overtage det,' siger Vindfeldt.
Finansminister Nicolai Wammen (S) har de seneste år slået ud med armene overfor kommunerne. I økonomiaftalerne lover han, at der skal findes en løsning på det specialiserede socialområde. Nu tror kommunerne ikke længere på, at det sker, derfor begynder de at skære i budgetterne for 2022.

Kommuner sparer nu på budget 2022 på grund af mistillid til regeringen

Flere borgmestre tror ikke længere på, at regeringen vil løse udfordringerne på det specialiserede socialområde i den kommende økonomiforhandling for 2023. Derfor påbegynder de nu sparerunder allerede i 2022.

Sundhedsprofessor: Stigende udgifter til handicapområdet vil gå ud over velfærden

Borgere med komplekse udfordringer på det specialiserede socialområde driver udgifterne, viser analyse fra KL. Det kan presse regeringen midt i økonomiforhandlingerne. Det vil få konsekvenser for velfærden, siger sundhedsprofessor.
Der er debat om, hvor dyrt regeringens handicapudspil bliver for kommunerne. Professor Jakob Kjellberg siger, det bliver både og.

Uenighed om hvor dyrt handicapudspillet bliver

Der er stor uenighed om, hvor dyrt regeringens nye handicapudspil bliver for kommunerne. Ifølge VIVE's Jakob Kjellberg er svaret et både og, da det også er omkostningsfuldt at give et forkert tilbud.