Her er kommunerne, der har haft de højeste anlægsudgifter de seneste ti år

Kommunerne med de højeste anlægsudgifter over de seneste ti år har brugt mere end tre gange så meget pr. indbygger som kommunerne med de laveste udgifter. Se her, hvor din kommune ligger.
Borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S), er fortrøstningsfuld, når det kommer til den faseopdelte budgetproces i år for budget 2023. Han mener, at ambitionen er rigtig god, og at KL har nogle gode udspil til forløbet.

Borgmestre er forhåbningsfulde om ny budgetproces

Kommuner med høj likviditet og dermed mulighed for at øge anlægsbudgetterne tror på, at KL's tilpassede model for den faseopdelte budgetproces vil undgå, at man løber ind i en budgetkrise i lighed med forrige år.
Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kommer ikke med ekstra penge til handicapområdet. Nu lægger ministeren i stedet op til, at man skal finde omprioriteringer inden for området til at dække de stigende udgifter, som kommunerne oplever år efter år.

Astrid Krag lægger op til omprioritering på handicapområdet

Social- og Ældreministeriet har nedsat nyt ekspertpanel på socialområdet, som skal komme med anbefalinger til at holde økonomien inden for de eksisterende rammer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022 skabte store demonstrationer på Christiansborg sidste år, hvor handicaporganisationerne var rasende over ikke at få flere penge i aftalen.

KL: Regeringen overholder ikke deres del af aftalen på handicapområdet

Kommunerne får endnu engang ikke penge til at dække opdriften på det specialiserede socialområde. De får heller ikke anbefalinger til, hvad de så skal prioritere. Regeringen må betale det, det koster frem til 2024, siger KL.

Provinskommuner får tab på ledige – københavnske omegnskommuner får gevinst

Udviklingen i ledigheden vil give mange provinskommuner tab, mens kommunerne omkring København kan se frem til gevinst. Se tallene for alle kommuner her og få forklaringen på effekten.