65 kommuner har vækst i folketallet sammenlignet med Indenrigsministeriets prognoser

Rettet: Alvorlig datafejl i første udgave, derfor er alle data og artiklens konklusioner rettet fredag 15:16. Over halvdelen af landets kommuner har oplevet en så stor vækst i folketallet i løbet af 2021, at de nu har flere indbyggere, end hvad Bolig- og Indenrigministeriet havde regnet med som udgangspunkt for tildeling af kommunal udligning og tilskud. Det viser nye tal.
Der var stor medieopmærksomhed i Slagelse på selve valgnatten, hvor Knud Vincents (V) kunne meddele, at han var ny borgmester i kommunen. Men både den nuværende og tidligere borgmester mener, at konflikternes tid er forbi i Slagelse.

Slagelse: Ikke udtryk for fornyet konflikt, at budget 2022 genåbnes

Budgettet for 2022 genåbnes af nyt flertal i Slagelse Kommune. Nuværende og tidligere borgmester mener dog, at det ikke skal aflæses som øget konflikt i byrådet.
Børnene i landets børnehaver må vente lidt med at få nye gyngestativer på legepladsen, fordi kommunerne har prioriteret især veje og administrationsbygninger i anlægsbudgetterne for 2022.

Kommuner nedprioriterer skoler og børnehaver i anlægsbudgetterne

Kommunernes anlægsbudgetter for 2022 viser, at kommunerne prioriterer veje og administrationsbygninger, mens der bliver færre penge til folkeskoler og daginstitutioner.

København har fortsat de markant højeste anlægsudgifter i 2022-budgetter

Kommunernes anlægsudgifter i budgetterne for 2022 svinger fra 245 kr. pr. indbygger til mere end 6.000 kr. pr. indbygger. Flere kommuner udvider anlægsbudgettet markant, mens andre holder for.

Sådan har kommunerne budgetteret de største anlægsområder

Selvom kommunerne under et nedprioriterer børnehaver og folkeskoler i anlægsbudgetterne, har nogle kommuner sat flere penge af til områderne.

19 kommuner har skåret i folkeskolebudget i 2022

Yderkommuner på især Sjælland har skåret i budgettet for 2022, når det kommer til folkeskoleområdet, hvis man sammenligner med 2021. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kommuner vil bruge færre penge pr. barn til pasning i 2022

Kommunerne forventer at bruge 0,29 procent færre penge pr. 0-5 årig på dagtilbud - men penge fra staten mere end opvejer besparelsen.
En række handicaporganisationer demonstrerede i sommeren 2021 over økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De frygtede, at den ville medføre en nedprioritering af det specialiserede socialområde. Men kommunernes 2022-budgetter viser, at der er fundet penge til at give området et løft.

Kommuner prioriterer de store velfærdsområder i 2022-budgetter

Kommunerne har fundet penge til et løft af både ældreområdet og det specialiserede socialområde i budgetterne for 2022. Løftet dækker kun til uændret service.

Sådan endte kampen om servicerammen for 2022

Mens ni kommuner har skåret i serviceudgifterne i 2022-budgettet, har flere kommuner budgetteret med en markant udvidelse. Se tallene for alle kommuner her.

Serviceudgifter pr. indbygger ændrer markant billedet af budgetkampen

Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger giver et markant anderledes billede af kampen om servicerammen, hvor nogle af de store vindere forandres til tabere.

Kommuner skærer godt 100 millioner på beskæftigelsesområdet

Kommunerne sparer på beskæftigelsesområdet i budget 22 - men tallene dækker over store forskelle.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har flere gange lovet penge til ældreområdet i kommunerne, så demografien kunne dækkes ind. Men virkeligheden ser anderledes ud i mange kommuner. 23 kommuner budgetterer med mindre i 2022 pr. ældre over 65 år, end de gjorde i 2021.

23 kommuner budgetterer med færre penge på ældre i 2022

Mange kommuner kan ikke dække demografien på ældreområdet i budgettet for 2022. De påtænker således at bruge færre penge på ældreområdet i det kommende år, end de gjorde i 2021. Det viser nye tal.