Serviceudgifter pr. indbygger ændrer markant billedet af budgetkampen

Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger giver et markant anderledes billede af kampen om servicerammen, hvor nogle af de store vindere forandres til tabere.

Kommuner skærer godt 100 millioner på beskæftigelsesområdet

Kommunerne sparer på beskæftigelsesområdet i budget 22 - men tallene dækker over store forskelle.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har flere gange lovet penge til ældreområdet i kommunerne, så demografien kunne dækkes ind. Men virkeligheden ser anderledes ud i mange kommuner. 23 kommuner budgetterer med mindre i 2022 pr. ældre over 65 år, end de gjorde i 2021.

23 kommuner budgetterer med færre penge på ældre i 2022

Mange kommuner kan ikke dække demografien på ældreområdet i budgettet for 2022. De påtænker således at bruge færre penge på ældreområdet i det kommende år, end de gjorde i 2021. Det viser nye tal.
Oven på økonomiaftalen i foråret 2021 var handicaporganisationer på pletten til store demonstrationer foran Christiansborg i juni 2021. Iver Houmark Andersen (i blå t-shirt), som er redaktør på NB-Kommune, var på pletten for at interviewe de vrede og frustrerede borgere.

26 kommuner budgetterer med mindre på handicapområdet i 2022

Flere end hver fjerde kommune budgetterer procentmæssigt med mindre i 2022 på det specialiserede socialområde, hvis man sammenligner med 2021. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.
Her på rådhuset i Morsø Kommune er det ikke på grund af begrænsinger på service- og anlægrammerne, at kommunen ikke har lagt et højere 2022-budget. Ligesom 18 andre kommuner er man begrænset af finansieringen.

19 kommuner er styret af finansiering frem for service- og anlægsrammer

I alt 19 kommuner har trods udligningsreform og en permanent overfinansiering af kommunerne stadig finansieringen som en større begrænsning end service- og anlægsrammerne. Se kommunerne her.
Det kommer ikke bag på Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune, at kompensationsordningen frafalder i 2023.

71 kommuner mister 1,1 milliarder i budget 2023

Fra 2023 vil de fleste kommuner i Danmark have samlet 1,1 mia. kr. mindre at gøre godt med til budgetforhandlingerne. Det vil især gå hårdt ud over yderkommunerne. Se de mest udsatte her.
Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød tager godt at tage chancen med selvbudgettering i 2022, da de modtager mange nye tilflyttere til kommune.

Ni kommuner selvbudgetterer, selvom den forventede skatteindtægt vil falde

Selvom den forventede skatteindtægt er faldet fra maj til september 2021, har ni kommuner alligevel valgt at selvbudgettere. Det kan koste kommunerne dyrt, hvis ikke deres befolkningstal stiger med borgere, der er i arbejde.
Kommuner der har selvbudgetteret skal følge nøje med i de økonomiske redegørelser fra Finansministeriet. Næste udgave kommer i december.

Kommuner der selvbudgetterer kan rammes hårdt af faldende skatteindtægter

Flere borgmestre kalder selvbudgettering at gamble, og faldende skatteindkomst eller befolkningstal kan give en stor ekstra regning for de kommuner, der har valgt ordningen frem for den mere stabile statsgaranti.

Mange kommuner står til stor gevinst ved selvbudgettering

30 kommuner med stigende folketal har allerede flere borgere i kommunen nu, end statens prognoser forudsiger for 2022. Det betyder som udgangspunkt, at kommunerne kunne vinde stort ved at selvbudgettere.
Carsten Rasmussen (S), borgmester i Lejre Kommune har som én af de få borgmestre valgt at selvbudgettere, da der er mulighed for at få en gevinst ved denne metode.

Kommunerne er tilbageholdende med at satse på selvbudgettering

Mange kommuner står til milliongevinst ved selvbudgettering. Læs her, hvorfor flere borgmestre alligevel vælger at følge statsgarantien.
Der er god grund til at trække på smilebåndet for Jacob Bundsgaard og Martin Damm, der er henholdsvis formand og næstformand i KL, efter det endegyldigt er lykkedes at holde sig inden for budgetrammerne for 2022 efter en historisk svær budgetproces i KL.

Forløsning i KL: Budgetkrisen er endegyldigt afværget

Efter en historisk svær budgetproces er det nu endegyldigt lykkedes kommunerne og KL at holde sig inden for de aftalte rammer med regeringen for 2022. Glæden kan dog blive kortvarig.
I sidste ende lykkedes det at komme i mål med de kommunale budgetter for 2022 inden for de aftalte rammer med regeringen. Det glæder både formand og næstformand i KL, Jacob Bundsgaard og Martin Damm.

KL-formand: Vejen til ny faseopdelt budgetproces er en del af løsningen

KL-toppen skal nu i gang med at finde en model for en mindre smertefuld måde at få kommunerne til at overholde økonomiaftalen med regeringen. 'Vejen dertil er en del af løsningen,' siger KL-formand Jacob Bundsgaard til NB-Økonomi.