Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune, oplever en stigning i børn og ældre, som ligger over landsgennemsnittet. Derfor mener han også, at Silkeborg skal have mulighed for at få en højere stigning i service og anlæg end den gennemsnitlige kommune på landsplan.

Silkeborg overstiger anlægsramme: Rom bygges på én dag i Silkeborg

Silkeborg har valgt at selvbudgettere i budgetåret 2022, fordi befolkningstilvæksten stiger kraftigt i kommunen, men det betyder også, at de går over både service- og anlægsrammen.
Borgmestrene fik i dag skåret den forventede overskridelse af service- og anlægsrammerne ned til cirka 1,4 milliard kroner. Dermed stiger tiltroen til, at det vil lykkes kommunene at overholde økonomiaftalen med regeirngen.

Budgetkrise tæt på løsning men anlæg volder fortsat problemer

Den samlede overskridelse af service- og anlægsbudgetter er nu nede på omkring 1,4 milliard kroner. Dermed er budgetkrisen på vej til at være løst.
Venstreborgmester Martin Damm (T.h.) er næstformand for KL, her ses han sammen med formanden fra KL Jacob Bundsgaard (A), der er borgmester i Aarhus. Begge kommuner overholder servicerammen.

Kalundborg: Kommuner skal nøjes med én kage i servicebuffeten

Serviceudgifterne for 2022 nedbringes fortsat i kommunerne i takt med, at flere og flere budgetter tikker ind. Dermed kommer kommunerne stadigt tættere på at overholde den samlede serviceramme.
Thomas Enghausen, næstformand hos fagforbundet FOA mener, at kommunerne skal have lov med at bruge af kommunekasserne, nu hvor demografien - med blandt andet et stigende antal ældre - kalder på det.

FOA: Budgetlov skal ændres, så kommuner kan øge servicerammen

Nu blander FOA sig i borgmesterstriden om service- og anlægsrammen. Deres forslag er, at ingen kommuner skal spare, de skal i stedet have lov at bruge af likviditeten.
John Dyrby Paulsen (S), borgmester i Slagelse Kommune går til 2. behandlingen af budget med ønske om at finde 23 mio. kr., så kommunen ikke overskrider servicerammen.

Kommuner retter ind forud for KL-krisemøde om budgetrammer

Kommuner har stået stejlt på deres budgetter forud for forhandlinger i KL. Men nu har flere kommuner indgået budget for 2022 med luft på servicerammen, så kommunerne samlet bringer sig tættere på at overholde servicerammen.
René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.

Bundsgaard lægger snæver ramme for budgetforhandlinger

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har fået de øvrige partier i byrådet med på at lægge en snæver ramme for denne uges forhandlinger om budgettet for 2022. Byrådet er 'kastreret', vurderer avis.
Ældre Sagen har fremlagt nye beregninger på, hvor meget de mener, at ældreområdet i kommunerne skal bruge af ekstra midler i 2022 for at imødegå demografiudviklingen.

Ældre Sagen: Så meget skal din kommune bruge ekstra på ældrepleje

Kommunerne skal afsætte 1,4 mia. kr. ekstra til ældreplejen i budget 2022 sammenlignet med 2021 for at håndtere demografien, hvis det stod til Ældre Sagen. Her kan du se, hvor meget det er for din kommune.
Pia Olsen Dyhr (formand) og Jakob Mark (gruppeformand) fra SF var med til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu stiller Pia Olsen Dyhr sig bag nye minimumskrav fra Ældre Sagen.

SF, EL og DF presser nu regeringen på rengøring hos ældre

Ældre Sagen får støtte fra SF, Enhedslisten og DF til hygiejne milliard på finansloven. Alle partier lægger vægt på mere rengøring til de ældre.

Så meget kan minimumsstandarder koste din kommune

Det er især yder- og landkommunerne som bliver ramt, hvis Folketinget indfører minimumsstandarder. Se tallene for alle kommuner her.
Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler (K) mener, at indenrigsminister Kaare Dybvad bør "holde sig for god til" at blande sig i, hvordan kommunerne udmønter økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Borgmester: Minister skal “holde sin kæft”

Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler (K) mener, at indenrigsministeren de facto undsiger økonomiaftalen, når han giver støtte til yderkommunerne midt i opgør om service- og anlægsrammer.
Ifølge Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, skal kommunerne have lov til at bruge de penge de vil, uden finansministeren skal give dem en økonomisk sanktion for ikke at overholde økonomiaftalen i budgetterne.

Enhedslisten: Drop sanktionerne, Wammen

Ifølge Enhedslistens finansordfører skal kommunerne have lov til at bruge de penge, de har. Derfor opfordrer han finansministeren til at droppe sanktionerne på kommunernes budgetter.