De seneste beskæftigelsestal tyder på, at kommunerne skal finde besparelser i slutningen af året for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

Flere ansatte presser kommunernes 2022-budgetter

Trods en smal økonomiaftale og mange vikaransættelser er antallet af kommunalt ansatte steget i 2022. Det varsler udfordringer med at overholde servicerammen for i år.
Finansminister Nicolai Wammen (S) har de seneste år slået ud med armene overfor kommunerne. I økonomiaftalerne lover han, at der skal findes en løsning på det specialiserede socialområde. Nu tror kommunerne ikke længere på, at det sker, derfor begynder de at skære i budgetterne for 2022.

Kommuner sparer nu på budget 2022 på grund af mistillid til regeringen

Flere borgmestre tror ikke længere på, at regeringen vil løse udfordringerne på det specialiserede socialområde i den kommende økonomiforhandling for 2023. Derfor påbegynder de nu sparerunder allerede i 2022.

Budget 2022: Se hvem der er udfordrede og hvem, der er på sikker kurs

21 kommuner har overskredet deres budgetter så kraftigt i 2021, at de direkte skal skære i servicebudgetterne for at overholde budget 2022. Se tallene for alle kommuner her.

Over 70 kommuner overskrider budgetterne på handicapområdet

Langt de fleste kommuner overskrider deres budgetter for 2021 på det specialiserede socialområde. Det viser netop offentliggjorte regnskabstal.
Johannes Lundsfryd Jensen (S), der er borgmester i Middelfart Kommune, glæder sig over de mange nye tilflyttere. Han har valgt selvbudgettering for at få råd til at finansiere, at kommunen har vokseværk.

Gevinst ved selvbudgettering skal finansiere befolkningsvæksten

Ni selvbudgetterende kommuner har højere folketal i Danmarks Statistiks opgørelse end Bolig- og Indenrigsministeriets prognoser for 2022. Gevinsten ved selvbudgettering skal finansiere den vækst.

65 kommuner har vækst i folketallet sammenlignet med Indenrigsministeriets prognoser

Rettet: Alvorlig datafejl i første udgave, derfor er alle data og artiklens konklusioner rettet fredag 15:16. Over halvdelen af landets kommuner har oplevet en så stor vækst i folketallet i løbet af 2021, at de nu har flere indbyggere, end hvad Bolig- og Indenrigministeriet havde regnet med som udgangspunkt for tildeling af kommunal udligning og tilskud. Det viser nye tal.
Der var stor medieopmærksomhed i Slagelse på selve valgnatten, hvor Knud Vincents (V) kunne meddele, at han var ny borgmester i kommunen. Men både den nuværende og tidligere borgmester mener, at konflikternes tid er forbi i Slagelse.

Slagelse: Ikke udtryk for fornyet konflikt, at budget 2022 genåbnes

Budgettet for 2022 genåbnes af nyt flertal i Slagelse Kommune. Nuværende og tidligere borgmester mener dog, at det ikke skal aflæses som øget konflikt i byrådet.
Børnene i landets børnehaver må vente lidt med at få nye gyngestativer på legepladsen, fordi kommunerne har prioriteret især veje og administrationsbygninger i anlægsbudgetterne for 2022.

Kommuner nedprioriterer skoler og børnehaver i anlægsbudgetterne

Kommunernes anlægsbudgetter for 2022 viser, at kommunerne prioriterer veje og administrationsbygninger, mens der bliver færre penge til folkeskoler og daginstitutioner.

København har fortsat de markant højeste anlægsudgifter i 2022-budgetter

Kommunernes anlægsudgifter i budgetterne for 2022 svinger fra 245 kr. pr. indbygger til mere end 6.000 kr. pr. indbygger. Flere kommuner udvider anlægsbudgettet markant, mens andre holder for.

Sådan har kommunerne budgetteret de største anlægsområder

Selvom kommunerne under et nedprioriterer børnehaver og folkeskoler i anlægsbudgetterne, har nogle kommuner sat flere penge af til områderne.

19 kommuner har skåret i folkeskolebudget i 2022

Yderkommuner på især Sjælland har skåret i budgettet for 2022, når det kommer til folkeskoleområdet, hvis man sammenligner med 2021. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kommuner vil bruge færre penge pr. barn til pasning i 2022

Kommunerne forventer at bruge 0,29 procent færre penge pr. 0-5 årig på dagtilbud - men penge fra staten mere end opvejer besparelsen.