Et bredt flertal i Gentofte Kommune har indgået et budgetforlig for 2021. Udover en stor skattestigning, vil man bygge 224 nye boliger og udvide en af kommunens svømmehaller.

Gentofte Kommune indgår budgetforlig med stor skattestigning

18 ud af 19 byrådsmedlemmer har indgået en budgetaftale for Gentofte Kommune, hvor man hæver skatten med 1,24 procent i 2021.
Det så længe ud til, at kommunerne ville sprænge servicerammen med budgetterne for 2021. Men de senest vedtagne budgetter peger mod, at kommunerne alligevel overholder KL's samlede serviceramme.

Kommunerne rykker tættere på at overholde servicerammen

Selvom det så svært ud at nå til en samlet overholdelse af servicerammen, så viser de senest vedtagne budgetter, at kommunerne rykker tættere på en samlet overholdelse.
Finansminister Nicolai Wammen (S), Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) og Venstres Sophie Løhde var med, da aftalepartierne bag den nye udligningsreform præsenterede den endelige aftale. Her lovede de blandt andet, at reformen ikke ville føre til samlede skattestigninger.

Sanktion truer kommuner på grund af skattestigninger efter udligningsreform

Med Gentofte og Lyngby-Taarbæk i front, kan syv kommuner ende med at gennemføre skattestigninger med sanktioner. Regningen går til alle landets kommuner.
Mindre bufferpuljer i 2021-budgetterne skærper behovet for en stram økonomistyring.

Kommuner skærer i bufferpuljer for at komme under serviceramme

Flere kommuner har skåret i bufferpuljer for at få budgetter til at overholde servicerammen. Det skaber behov for stram budgetopfølgning i 2021.
Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet.

Aarhus hæver skatten for at finansiere løft til social- og ældreområdet

Partierne bag budgetforlig i Aarhus hævder, at skattestigning går ubeskåret til ældre- og socialområdet. Men fakta viser, at skattestigning alene dækker tab på udligningsreform.
Der er stor forskel på, hvor mange ekstra bevillinger, som en ælde over 80 år udløser i de enkelte kommuner. Alligevel er det næsten fire ud af ti byråd, som ikke diskuterer spørgsmålet.

Fire ud af ti byråd forholder sig ikke til den største ændring i budgettet

Budgetændringer som følge af den demografiske udvikling er normalt den største ændring i de kommunale budgetter. Alligevel forholder fire ud af ti byråd sig ikke til den type budgetændringer, viser ny undersøgelse.
Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft (K), ser ikke ud til at få mulighed for at lave de sanktionsfrie skatteforhøjelser, som han gerne ville gennemføre. Dermed må kommunen enten gennemføre skatteforhøjelser med store sanktioner, eller skære i servicen for budget 2021.

Budgetforlig i Hillerød presser K-borgmestre

Hillerød Kommune har indgået et budgetforlig, hvor man bruger den fulde ramme til skatteforhøjelser. Dermed er der forsvindende få midler tilbage til en eventuel restramme, som flere K-borgmestre hungrer efter.
Der bliver hårde forhandlinger til den faseopdelte budgetlægning i KL-huset, når borgmestrene skal fordele servicerammen. Det er prognosen, når man kigger på de indgåede budgetter for 2021.

27 kommuner har indgået budgetforlig: Overskrider serviceramme med 33 millioner

27 kommuner har indgået budgetforlig. De har tilsammen overskredet den teknisk tildelte serviceramme med 33 millioner. Fortsætter tendensen, bliver den samlede overskridelse 107 millioner kroner.
(Arkiv)

Næsten hver anden kommune vil spare på dagtilbudsområdet

44 procent at landets kommuner har lige nu planer om at spare på 0-5-års-området i 2021. Få kommuner er ambitiøse, mens resten hænger i bremsen, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler.
Hvis flere kommuner med udligningsgevinster indgår budgetforlig, som ligger over servicerammen, så bliver det mere end almindeligt svært for kommunerne at blive enige om fordelingen af servicerammen ved den faseopdelte budgetlægning i KL-huset.

Kommuner med udligningsgevinster sprænger servicerammen

Alene Vejle, Assens, Odsherred og Norddjurs går med deres budgetforlig 90 millioner kroner over deres tekniske serviceramme. Det tyder på svære forhandlinger i den faseopdelte budgetlægning.
Esbjerg Kommune har, kort tid efter at have ansøgt om tilskud til skattenedsættelser for 39 millioner, indgået et budgetforlig for 2021, hvor man holder kommuneskatten i ro.

Esbjerg holder skatten i ro trods ansøgning om skattenedsættelse

Esbjerg Kommune søgte for halvanden uge siden om tilskud til skattenedsættelse i 2021 for 39 millioner. Alligevel har man i det nyligt indgåede budgetforlig valgt en uændret udskrivningsprocent i 2021.
Social- og Indenrigsministeriet er i gang med at vurdere, hvilke kommuner, der skal have tilskud til skattenedsættelser, efter puljen på 430 millioner med kommunernes ansøgninger, er blevet overskredet med 108 millioner. Dermed er det ikke alle kommuner, der kan få sin fulde ansøgning imødekommet.

En ud af fire kommuner vil sænke skatten i 2021

25 kommuner har søgt om tilskud til skattenedsættelser i 2021. I alt vil kommunerne sænke skatten med 570 millioner, men staten giver kun tilskud til 430 millioner.