Med en alvorlig mine forudsiger de økonomiske vismænd, at beskæftigelsen vil falde med 100.000 personer over de kommende år. De understreger dog, at faldet sker fra et meget højt niveau.

Vismænd forudser beskæftigelsesfald på mere end 100.000 personer

Beskæftigelsen vil falde med over 100.000 personer frem mod 2024, forudser vismændende i ny rapport. Dermed stopper den markante stigning i arbejdsstyrken, der har været de seneste år.
Ny prognose forventer svag stigning i antallet af personer på overførselsindkomster fra 2022 til 2023. Ledigheden forventes dog fortsat at ligge på et lavt niveau.

Finansministeriet forventer svag stigning i antallet af arbejdsløse i 2023

Ny økonomisk redegørelse lægger op til en stigning i antallet af personer på overførselsudgifter på 13.000 fra 2022 til 2023. Se her, hvordan de fordeler sig på forskellige ydelser.

Nye tal: Historisk mange personer i arbejdsstyrken

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der næsten var tre millioner mennesker i arbejdsstyrken i andet kvartal 2022. Det er det højeste antal nogensinde og er med til at forklare den stadigt stigende beskæftigelse.
Selvom det manglende finanspolitiske råderum lige nu indikerer, at det bliver en stram finanslov, som Socialdemokratiet skal gå til valg på, så kan en talmanøvre i finansministeriet frigøre milliarder til råderummet.

S får smuthul til finansiering af valg-finanslov

Meget tyder på, at den strukturelle beskæftigelse burde ligge på et højere niveau, end den gør i dag, mener direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen. Det kan bane vejen for en valg-finanslov med store velfærdsløfter.
Det er svært at rekruttere sosuer til kommunerne. Det skyldes blandt andet, at det er svært at få folk til at uddanne sig inden for faget. Der skal nationale løsninger til, mener flere kommuner, for ellers ender velfærden i en negativ spiral.

Kommuner kan ende i negativ spiral af forgæves rekrutteringer

Det haster med en national løsning på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne. Ellers ender det i en negativ spiral, hvor de kommuner, der har det sværest vil få det endnu værre. Det fortæller flere ledere i kommunerne til NB-Økonomi.
Venstres partitop var samlet, da partiet mandag præsenterede deres udspil til en ny beskæftigelsesindsats. En gennemgang af udspillet viser, at økonomien hviler på et særdeles usikkert grundlag.

V-udspil hviler på usikkert økonomisk grundlag

Venstre præsenterede i går, mandag, deres udspil til en "ny og mere fri beskæftigelsesindsats". Det vil ifølge Venstre frigøre tre milliarder kroner, men der er endnu ikke nogen konkret plan for, hvordan pengene skal findes.
Jobcentre i fire kommuner kan blive udsat for en omfattende oprydning i regeljunglen, da fire kommuner står til at blive frikommuner på beskæftigelsesområdet. Det fremgår af økonomiaftalen for 2023.

Økonomiaftale: Fire kommuner kan blive sat fri på beskæftigelsesområdet

Frikommuneforsøget bliver nu udvidet med beskæftigelsesområdet. I første omgang for fire kommuner. Det fremgår af den nye økonomiaftale for 2023.
Jobcentrene havde stort set samme udgifter i 2019 som i 2011, selvom arbejdsløsheden var faldet med over to procent. VIVE har set på hvorfor.

Udgifterne til jobcentre falder ikke, selvom arbejdsløsheden er halveret

På otte år faldt ledigheden med to procentpoint, mens udgifterne til jobcentrene var nogenlunde stabil. En af forklaringerne er, at der samtidig kom flere syge og aktivitetsparate til. Der er dog også tegn på, at kommunerne ikke tilpasser antallet af medarbejdere til de færre ledige, skriver VIVE.
Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end man havde regnet med

Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.

Få kommuner har særlig stor stigning i tidlig tilbagetrækning

Ni kommuner har over det seneste år haft en stigning i andelen på førtidspension og seniorpension, der er over dobbelt så høj som landsgennemsnittet.
En glad forligskreds blev for halvandet år enige om en reform af den den kommunale udligning. Men i systemet er der ikke taget højde for den skæve fordeling af førtidspensionister og seniorpensionister.

Forstå på fem minutter: Derfor kompenserer udligning ikke for tidlig tilbagetrækning

Udligningssystemet er en ringe trøst for de kommuner, der har en høj vækst i antallet af førtidspensionister og seniorpensionister. Forstå her hvorfor.

43 kommuner har færre job i 2020 end i 2017

Næsten halvdelen af alle landets kommuner har samlet set færre job i det private og offentlige til rådighed for deres borgere i 2020, end de havde i 2017. Fra en af de hårdt ramte kommuner lyder det, at ledigheden nu er godt på vej til at blive normaliseret.