I nogle kommuner kan der være tomme pladser, hvis de har flere jobs til rådighed, end der er borgere.

15 kommuner har flere arbejdspladser end borgere mellem 18 og 66 år

Hvordan ser det ud i din kommune med antallet af job sammenlignet med antallet af borgere i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 66 år? Se kortet her. Og læg mærke til flere af kommunerne på den københavnske vestegn.
Der har været godt gang i byggeriet under coronakrisen, men antallet af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen ser nu ud til at være stagneret på et højt niveau.

Beskæftigelsen i byggebranchen er stagneret

Efter en kraftig vækst i antallet af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen har antallet stabiliseret sig i løbet af 2021.
I byggebranchen er manglen på arbejdskraft højere end før finanskrisen. Blandt andet derfor foreslår vismændene nu, at man skal gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Vismænd anbefaler at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

I vismændenes efterårsrapport får regeringens udspil om arbejdsmarkedsreformer en hård medfart. Vismændene anbefaler, at man ser mere mod udenlandsk arbejdskraft for at løse den kortsigtede udfordring.
Arbejdsmarkedsreformer er et mere effektivt middel til at øge beskæftigelsen end et øget sundhedsfokus. Men øget sundhedsfokus kan også hjælpe på arbejdsudbuddet. Det vurderer Det Økonomiske Råds Sekretariat med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen.

Reformer får flere i arbejde end øget sundhedsfokus

Sundhedstilstanden for ældre borgere påvirker beskæftigelsen, men slet ikke i samme grad som reformer af arbejdsmarkedet. Kort sagt fik fjernelsen af efterlønnen flere i arbejde, end fokus på sundhed ville gøre, siger vismændene.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.

Stor forskel i kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsats

Analyse: Der er stor forskel mellem kommunerne, når man ser på beskæftigelsesudgiften til aktivering og administration pr. bruttoledig i kommunen. Se resultaterne her.
Der er blevet færre lærere under coronakrisen. Til gengæld er der blevet flere pædagoger, sosu'ere samt ledere og akademikere.

29.000 flere ansatte i det offentlige i løbet af halvandet år

Den offentlige sektor er steget med 29.000 flere fuldtidsbeskæftigede siden starten af 2020 til andet kvartal i 2021 - altså i coronatiden. Det oplyser finansministeren. Stigningen skyldes ifølge ministeren ekstraordinere ansættelser på grund af corona. Men der er også flere akademikere, ledere, jurister og økonomer.

Antallet af førtidspensionister fortsætter himmelflugten

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af førtidspensionister fortsætter med at stige på tværs af kommunerne. På bare to år er antallet af førtidspensionister nu steget med 13 procent på landsplan, og antallet er steget i 97 kommuner.
Når dimittenderne fra Københavns Universitet, her afdelingen på Amager, der blandt andet huser humaniorastudierne, skal komme hurtigere i beskæftigelse, så giver det en stor gevinst til Københavns Kommune, mens størstedelen af landets kommuner får et tab.

Indgreb mod dimittender sender 225 mio. kr. til studiebyer

Hvis regeringens forslag om nedbringelse af dimittendledighed får den ønskede beskæftigelseseffekt, vil det sende omtrent 225 millioner kroner til fem storbykommuner fra landets resterende kommuner. Forstå mekanismen her.

Se alle kommuners effekt af dimitend-indgreb

Kun fem storbykommuner vil have en nettogevinst af, at dimittendledigheden nedbringes. Se her, hvor meget de fem kommuner vinder, og hvad effekten vil være i landets resterende 93 kommuner.

Seniorpension rammer de dårligst stillede kommuner

Kommuner med mange førtidspensionister har også en tendens til at have den største tilgang af seniorpensionister. Dermed er det de mest pressede kommuner, der også rammes af de høje udgifter til seniorpension.
Kommunerne kan risikere at skulle aflevere et milliardbeløb tilbage til staten som følge af, at overførselsudgifterne sandsynligvis bliver lavere i 2022 end man troede, da KL-formand Jacob Bundsgaard og finansminister Nicolai Wammen (S) indgik økonomiaftalen før sommeren.

Overførsler for 2022 nedjusteres med 6,6 mia. kr.

I forhold til skønnet bag økonomiaftalen for 2022 har finansministeriet nedjusteret de forventede overførselsudgifter med 6,6 milliarder kroner i 2022. En stor del af det vil ramme kommunernes midtvejsregulering.