Da regeringen og KL indgik økonomiaftale i slutningen af maj 2020, havde der været en kraftig vækst i ledigheden tre måneder i træk. Herefter faldt ledigheden igen, så kommunerne endte med at blive overkompenseret for over 1,5 milliarder.

Kommunerne overkompenseret med omtrent 1,5 milliarder

Stigningen i ikke-forsikrede ledige i 2020 var væsentligt lavere end forventet i økonomiaftalen, viser endelige tal for 2020. Dermed blev kommunerne voldsomt overkompenseret ved midtvejsreguleringen.
Der var højt humør hos regeringen og forligspartierne, da de med beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), i front kunne præsentere ny ret til tidlig pension. Nu ser det ud til, at en stor andel af finansieringen er baseret på kreativ finansiering.

Ny finte: Fiktive besparelser på beskæftigelse finansierer skattelettelser og Arne-pension

Usikre besparelser på kommunernes aktiveringsindsats er blevet en gratis finansieringsmodel for Folketingets partier, der kan tage af råderummet, uden at det fremgår af den politiske aftale.
Takket være en fiktiv besparelse fik den daværende VLAK-regeringen vælgerne og offentligheden til at tro, at de mange skatte- og afgiftslettelser i vækstpakken fra november 2017 var langt billigere at gennemføre end de reelt var.

Kommentar: Ny kreativ finansiering snyder vælgerne

Både VLAK-regeringen og den nuværende S-regeringen har skjult den egentlige pris for politiske yndlingsprojekter med falske besparelser, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.
Tre stolte ministre fra henholdsvis Konservative, Liberal Alliance og Venstre kunne i 2017 præsentere en erhvervs- og iværksætteraftale, som skabte grobund for den kreative finansiering på kommunernes aktivering af ledige.

Vækstpakkens besparelser blev aldrig en realitet

De 870 millioner kroner, som kommunerne skulle spare på aktiveringsindsatsen ifølge erhvervs- og vækstpakken fra 2017, bliver nu taget fra statens råderum ad bagvejen.
Pensionen til bryggeriarbejderen Arne, som prydede Socialdemokratiets valgplakater ved Folketingsvalget i 2019, er baseret på samme logik om finansiering i kommunerne aktiveringsindsats, som den tidligere regering ikke kunne realisere.

Tvivl om finansieringen af Arne-pensionen

Op til 1,1 milliarder af den årlig finansiering på 3,5 mia. til Arne-pensionen er alene baseret på besparelser i kommunerne, der formentlig ikke bliver realiseret.

Store forskelle i udviklingen for budgetter på beskæftigelsesområdet 2020-2021

Op- og nedgang i smittetallene for covid-19 gør det nødvendigt løbende at holde øje med udviklingen. Se udviklingen i budgettet for beskæftigelsesindsatsen fra 2020 til 2021 i din kommune.
Flyene står stille i Københavns Lufthavn, og det har kostet arbejdspladser, som især rammer Taarnby og Dragør Kommuner hårdt. I det nye udligningssystem tager man nemlig ikke på samme måde højde for regionale stigninger i ledigheden.

Lokal stigning i ledigheden kan tømme kommunekassen

Med afskaffelsen af beskæftigelsestilskuddet, er kommunerne mere sårbare over for et lokalt stød i ledigheden. Det kan ramme likviditeten hårdt.
På grund af en begrænset likviditet vil Aalborg Kommune blive meget hårdt ramt af en stigning i antallet af forsikrede ledige, der ligger over landsgennemsnittet.

Så hårdt vil en lokal stigning i ledigheden ramme hver kommune

32 kommuner vil gå i minus på likviditeten efter tre år, hvis de har en stigning i antallet af forsikrede ledige på tre procent over landsgennemsnittet. Se her, hvor godt din kommune er polstret mod et stød i ledigheden.
Forligspartierne bag den tidlige pension havde hverken analyser eller antagelser om, hvordan kommunerne skal spare 1,1 milliard kroner på beskæftigelsesindsatsen. Det fremgår af et svar til Folketinget.

Regeringen ved endnu ikke, hvordan kommuner skal spare 1,1 milliard kroner

Svar til Folketinget dokumenterer, at sparekrav på beskæftigelsesindsatsen blot er baseret på en formodning frem for analyser. Derfor skal regeringen først nu igang med at forberede udarbejdelsen af et idékatalog til, hvordan besparelserne kan udmøntes.
Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) præsenterede i dag ved et 'doorstep' den økonomiske redegørelse for dansk økonomi, som i høj grad er præget af situationen omkring covid-19.

Regeringen nedjusterer forventede overførselsudgifter i 2020

Udgifterne til overførselsindkomster er i dagens økonomiske redegørelse nedjusteret med tre milliarder kroner i 2020. Det bekræfter, at kommunerne fik en gavmild midtvejsregulering.

Modtagere af kontanthjælpsydelser er på det laveste niveau siden 2008

Antallet af personer, der modtager kontanthjælpsydelser, er trods coronakrisen på det laveste niveau siden 2008. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Coronakrisen har sat fuld gang i landets jobcentre. Men antallet, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet er faktisk faldet siden marts. Det skal dog ses som en naturlig konsekvens af, at man suspenderede anciennitetsoptællingen fra marts til august.

Færre er på vej ud af dagpengesystemet end før corona

10.000 personer havde i slutningen af august været på dagpenge i mere end halvandet år. Det er færre end før corona, men til gengæld får de sværere ved at finde job. Forstå sammenhængen her.