Mange førtidspensionister flytter fra by til land

Flyttemønstrene for førtidspensionister viser tydeligt, at der er stor fraflytning fra byerne og en tilsvarende tilflytning til yderkommunerne.
Det kostede mange arbejdspladser i Holstebro Kommune, da minkerhvervet blev lukket i efteråret 2020. Men de fleste fandt hurtigt et nyt job, og ledigheden i kommunen er i bund. Alligevel bruger kommunen lukningen af minkerhvervet som årsag til at få del i puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Holstebro vil have mink-millioner, selvom ledigheden er i bund

Selvom ledigheden er på sit laveste i ti år, vil Holstebro Kommune have 50 millioner kroner i særtilskud. Blandt andet på grund af lukningen af minkfarmene og den medfølgende ledighed.
Ny prognose fra AE-Rådet forudser jobfest i begyndelsen af 2022, men ikke for langtidsledige. "Vi forventer, at beskæftigelsen vil være nogenlunde tilbage men ikke, at langtidsledigheden er faldet til niveauet før krisen," siger cheføkonom Erik Bjørsted.

AE-prognose: Jobfest, men langtidsledigheden stiger

Ny økonomisk prognose advarer om flere langtidsledige på trods af jobfest allerede i 2022. Det stiller nye krav til kommunernes jobcentre, påpeger AE-Rådet.
Bygge- og anlægsbranchen er kommet flyvende ind i 2021, og beskæftigelsen er på det højeste niveau siden finanskrisen. Flere økonomer peger dog på, at det endnu er for tidligt at trykke på bremsen.

Økonomer: Ingen grund til at skære i anlægsramme trods byggeboom

Byggebranchen er i stærk fremgang, men det er usikkert, hvor længe de gode forhold vil fortsætte. Derfor siger flere økonomer, at det er en postgang for tidligt at skære i anlægsloftet for stat, regioner og kommuner.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget i 97 kommuner

Næsten alle kommuner havde en stigning i sygedagpengemodtagere på over 25 procent i 2020, men der er alligevel stor forskel mellem stigningerne. Se tallene for alle kommuner, her.

Flest modtagere af midlertidigt børnetilskud i yderkommuner

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor mange personer, der modtager det midlertidige børnetilskud. Se tallene for din kommune her.

Vinterens nedlukning har hidtil ikke øget ledigheden

Bruttoledigheden i Danmark er faldet med en procent siden november, når man korrigerer for sæsonudsving. Dermed har vinterens nedlukning trods en lille stigning i januar slet ikke ramt beskæftigelsen ligeså hårdt som forårets nedlukning.
Hoteller, restauranter, caféer, barer, butikker og turisterhverv er blandt de brancher, der er hårdest ramt af nedlukningen. På grund af de normalvist mange turister og høje benyttelse af de nævnte brancher, er især København derfor presset på beskæftigelsen som følge af coronakrisen.

Rapport: København hårdest ramt af corona-ledighed

En rapport fra AE-rådet viser, at når man ser bort fra offentlig administration, undervisning og sundhed som samlet branche, så er beskæftigelsen i København 4,6 procent lavere, end før covid-19 kom til Danmark.

Coronakrisen har ramt bykommuner hårdest på beskæftigelsen

Coronakrisen har, modsat finanskrisen, ramt beskæftigelsen hårdest i bykommunerne og mildest i yder- og landkommuner. Se her, hvor hårdt de enkelte kommuner er ramt.
De var med til at få Silkeborg af ghettolisten. Tv. formand for arbejdsmarkedsudvalget, Morten Dalgaard Høgh, th. beskæftigelses- og jobkonsulent Jesper Yde Klesner.

Ghettolisten satte gang i beskæftigelsesindsats, der fik kommuner af listen

Knap to års fokuseret indsats på at få dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse gav resultat.

Trods corona: Færre på kontanthjælpsydelser i oktober end i februar

Antallet af ledige på kontanthjælpsydelser er faldet med 8,5 procent siden februar, trods Covid-19 og store nedlukninger af samfundet. Se her, hvor meget antallet er faldet i din kommune.

Fakta: Så hårdt har coronakrisen ramt de enkelte kommuner

Ti kommuner har indhentet coronaledigheden i midten af november, viser tal fra Jobindsats.dk. Se her, hvordan det går med ledigheden i din kommune.