Markant færre efterlades på perronen: Flere unge i uddannelse eller job

Efter at have været ret konstant i en årrække, er andelen af unge uden hverken job eller uddannelse faldet markant i de seneste år. Men den positive udvikling kan hurtigt vende igen, advarer en arbejdsmarkedsforsker.
Ny prognose forventer svag stigning i antallet af personer på overførselsindkomster fra 2022 til 2023. Ledigheden forventes dog fortsat at ligge på et lavt niveau.

Finansministeriet forventer svag stigning i antallet af arbejdsløse i 2023

Ny økonomisk redegørelse lægger op til en stigning i antallet af personer på overførselsudgifter på 13.000 fra 2022 til 2023. Se her, hvordan de fordeler sig på forskellige ydelser.
Over halvdelen af de sosuer, som ønsker at komme op i tid får afslag af deres arbejsgiver. Det er paradoksalt, når nu kommunerne ønsker mere arbejdskraft.

Kommuner afviser over halvdelen af sosu’ers ønske om fuldtidsstillinger

Over halvdelen af de sosu'er, som ønsker at gå op på fuldtid, har fået afslag fra deres arbejdsgiver. Det viser en undersøgelse fra FOA.

Provinskommuner får tab på ledige – københavnske omegnskommuner får gevinst

Udviklingen i ledigheden vil give mange provinskommuner tab, mens kommunerne omkring København kan se frem til gevinst. Se tallene for alle kommuner her og få forklaringen på effekten.

Se kort: Stort fald i ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp

I alle kommuner faldt andelen af kontanthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund mellem 2015 og 2021. På landsplan var faldet 67 procent. Kvinderne er godt med i en lang række kommuner.
Martin Damm (V) til KLs topmøde, hvor NB-Medier havde fået arrangeret, at borgmestrene kunne få taget billeder til Scanpix. Han mener, at kommuner skal prøve at slå sosu-stillinger op, hvor ansøgeren selv kan vælge, om de vil på deltid eller fuldtid.

KL: Slå sosu-stillinger op, hvor folk selv kan vælge deltid eller fuldtid

Flere sosu-stillinger skal slås op på en måde, så ansøgerne selv kan vælge, om de vil arbejde deltid eller på fuldtid. Det mener Martin Damm, der er formand for KL.

Professorer: Godt at kommunerne byder sig til over for flygtninge fra Ukraine

Kommunerne og jobcentrene lugter kærkommen arbejdskraft og vil meget gerne byde ukrainske flygtninge velkommen. Det er godt, vurderer to professorer. Og en af professorerne siger: 'Ukrainerne kan blive det største enkelte bidrag til arbejdskraften i mange år.'
Langt de fleste kvindelige ukrainere er ansat i landbruget. Agri Nord forventer derfor, at de kommende kvindelige flygtninge fra Ukraine hurtigt kan få job i den branche. Også selvom de er ufaglært.

60 procent ukrainske kvinder er i arbejde – de kan hurtigt få arbejde i Danmark

Over 60 procent af de ukrainske kvinder mellem 15 og 64 år er vant til at være på arbejdsmarkedet i Ukraine. Det er mindre end i Danmark og OECD, men langt højere end tidligere flygtninge fra Syrien og Bosnien.

Fakta: Knap 8.500 ukrainere arbejder i Danmark – de fleste i landbruget

De fleste ukrainere arbejder i landbruget, og de fleste i Vestjylland. Se her en kortlægning af antal og andel ukrainske lønmodtagere i kommunerne og hvilke brancher, de arbejder i.
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune (i midten) ønsker at starte et kommunalt vikarbureau, som kan honorere sosu'er, der vil op i tid.

Borgmestres svar til FOA: Vi tager de medarbejdere, vi kan få

FOA rejser kritik af kommunerne, fordi de slår for få sosu-stillinger op som fuldtid. Borgmestrene svarer, at de vil have alle de medarbejdere, de kan få.

Nu har 40 kommuner en ledighed under to procent

Ledigheden falder dramatisk, og nu har hele 40 kommuner en ledighed på to procent eller under. 10 kommuner på Vestegnen og i yderområder er nye ledighedsøer.

Formand for HK Kommunal: Borgmester har en ‘besynderlig’ ledelsesstil

2000 medarbejdere under beskæftigelsesforvaltningen i København er 'oprørte' og 'bekymrede' over deres borgmesters 'besynderlige' form for ledelse. Det fortæller formanden for HK Kommunal Hovedstaden.