Københavns Kommune har iværksat et projekt, hvor sosuer og sygeplejersker selv kunne vælge, om de ville gå på fuld- eller deltid. Billedet viser en sosu-ansat, som har valgt at gå op i tid. Det skriver Ritzau/Scanpix.

Mange unge på velfærdsuddannelserne dropper ud efter første år

I 2030 vil der mangle 25.000 sosuer. Mange unge dropper allerede ud efter første år på uddannelsen. VIVE-rapport undersøger derfor, hvad man kan gøre for at få flere til at gennemføre uddannelsen.
Langt de fleste kvindelige ukrainere er ansat i landbruget. Agri Nord forventer derfor, at de kommende kvindelige flygtninge fra Ukraine hurtigt kan få job i den branche. Også selvom de er ufaglært.

60 procent ukrainske kvinder er i arbejde – de kan hurtigt få arbejde i Danmark

Over 60 procent af de ukrainske kvinder mellem 15 og 64 år er vant til at være på arbejdsmarkedet i Ukraine. Det er mindre end i Danmark og OECD, men langt højere end tidligere flygtninge fra Syrien og Bosnien.

Manglen på arbejdskraft i servicebranchen slår rekord og presser kommunerne yderligere

Ved indgangen af februar meldte servicebranchen om en rekordhøj mangel på arbejdskraft. Det kan give kommunerne yderligere rekrutteringsudfordringer.
Kommunerne skal forvente at vente længere tid og betale endnu mere for bygge- og anlægsprojekterne, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Byggeri: Nye tal varsler stigende priser og længere ventetid

Nye tal for byggebranchen peger mod, at kommunerne skal forvente stadigt flere prisstigninger og længere ventetider på anlægsprojekter.
Flere byggerier kan blive stoppet, fordi priserne stikker af. Kommunerne melder allerede nu ud, at de vil udskyde anlægsprojekter.

Kommuner: Udskudte anlægsopgaver vil skabe historisk pres på anlægsrammen for 2023

Borgmester frygter, at kommunerne vil stå med anlægsopgaver, som overskrider den samlede anlægsramme med mere end 6-8 milliarder kroner. Det vil lægge historisk pres på både økonomiforhandlinger og den faseopdelte budgetproces i KL.
Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) er der ikke yderligere hjælp på vej til at løse rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne i regionerne og kommunerne.

Minister: Ingen hjælp på vej til at løse manglen på arbejdskraft

I et svar til Folketinget henviser Astrid Krag til de allerede indgåede skibbrudne aftaler som den bedste løsning på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne.
Der er kamp om pædagogerne i kommunerne. En ny lønkonkurrence er skudt i gang, og det presser kommuner, som ikke er hoppet med på lønvognen endnu.

Lønkonkurrencen fra Lyngby breder sig nu til andre kommuner

Lyngby-Taarbæk Kommune har sat gang i en potentiel lønlavine i kampen om arbejdskraft på pædagogområdet. København og Egedal er fulgt trop. Nu vil Lyngby-Taarbæk ikke afvise, at det kan indføres på andre velfærdsområder.
Stadigt færre unge gennemfører en erhvervsuddannelse, og i 2021 var det færre end nogensinde før målt i Danmarks Statistiks opgørelse.

Historisk få unge gennemførte en erhvervsuddannelse i 2021

Antallet af unge, der fuldførte en erhvervsuddannelse, var på et historisk lavt niveau i 2021. Det kan sætte arbejdskraftmanglen under stadigt større pres.

Kun ni kommuner har øget andelen af unge med erhvervsuddannelse

I 89 af landets kommuner har der været et fald i andelen af unge, der har taget en erhvervsuddannelse over de seneste fem år trods stort fokus på erhvervsuddannelserne. Se udviklingen i alle kommuner.
Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad er gået sammen med Brian Mikkelsen (DE) og Lars Sandahl Sørensen med et fælles opråb til regeringen.

Toppen af erhvervslivet: Skaf mere arbejdskraft og drop valgkampsretorikken

Toppen af dansk erhvervsliv vil have regeringen til at indkalde til nye forhandlinger om udenlandsk arbejdskraft og have alle partier til at droppe valgkampsretorikken.
Ifølge Alex Vanopslag var det et krav fra Nye Borgerlige, at blå bloks forslag om lavere beløbsgrænse skulle indeholde et krav om udelukkelse af borgere fra en række muslimske lande. Nu viser nye tal, at antallet af borgere fra muslimske lande udgør under fem procent af det samlede antal udlændinge på beløbsordningen.

Udelukkelse af muslimer blokerer for aftale om arbejdskraft, men de udgør under ti procent

Udelukkelsen af borgere fra primært muslimske lande har splittet De Radikales enighed med blå blok. Nu viser nye tal, at der kommer meget få borgere fra muslimske lande til Danmark via den såkaldte beløbsordning.
Industrien mangler arbejdskraft på blandt andet lagrene rundt omkring i Danmark. Arbejdskraftmanglen i branchen er på det højeste niveau nogensinde.

Arbejdskraftmanglen i industrien slår rekord

Et rekordhøjt antal virksomheder i industrien mangler arbejdskraft. Byggebranchen og serviceerhvervene ligger også fortsat på et historisk højt niveau.