Når eleverne i niende klasse er til eksamen, så det langt fra alle, der består. På tværs af alle fag er det 15 procent af eleverne, der ikke får et gennemsnit over 02. Men flere og flere består.

Flere elever består afgangsprøven i 9. klasse end tidligere

Over de seneste ni år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i andelen af elever, der består 9. klasses afgangsprøve.
En række handicaporganisationer demonstrerede i sommeren 2021 over økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De frygtede, at den ville medføre en nedprioritering af det specialiserede socialområde. Men kommunernes 2022-budgetter viser, at der er fundet penge til at give området et løft.

Kommuner prioriterer de store velfærdsområder i 2022-budgetter

Kommunerne har fundet penge til et løft af både ældreområdet og det specialiserede socialområde i budgetterne for 2022. Løftet dækker kun til uændret service.

Sådan endte kampen om servicerammen for 2022

Mens ni kommuner har skåret i serviceudgifterne i 2022-budgettet, har flere kommuner budgetteret med en markant udvidelse. Se tallene for alle kommuner her.

Serviceudgifter pr. indbygger ændrer markant billedet af budgetkampen

Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger giver et markant anderledes billede af kampen om servicerammen, hvor nogle af de store vindere forandres til tabere.

Kommuner skærer godt 100 millioner på beskæftigelsesområdet

Kommunerne sparer på beskæftigelsesområdet i budget 22 - men tallene dækker over store forskelle.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har flere gange lovet penge til ældreområdet i kommunerne, så demografien kunne dækkes ind. Men virkeligheden ser anderledes ud i mange kommuner. 23 kommuner budgetterer med mindre i 2022 pr. ældre over 65 år, end de gjorde i 2021.

23 kommuner budgetterer med færre penge på ældre i 2022

Mange kommuner kan ikke dække demografien på ældreområdet i budgettet for 2022. De påtænker således at bruge færre penge på ældreområdet i det kommende år, end de gjorde i 2021. Det viser nye tal.
Oven på økonomiaftalen i foråret 2021 var handicaporganisationer på pletten til store demonstrationer foran Christiansborg i juni 2021. Iver Houmark Andersen (i blå t-shirt), som er redaktør på NB-Kommune, var på pletten for at interviewe de vrede og frustrerede borgere.

26 kommuner budgetterer med mindre på handicapområdet i 2022

Flere end hver fjerde kommune budgetterer procentmæssigt med mindre i 2022 på det specialiserede socialområde, hvis man sammenligner med 2021. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

Formand for HK Kommunal: Borgmester har en ‘besynderlig’ ledelsesstil

2000 medarbejdere under beskæftigelsesforvaltningen i København er 'oprørte' og 'bekymrede' over deres borgmesters 'besynderlige' form for ledelse. Det fortæller formanden for HK Kommunal Hovedstaden.
Der er ifølge NB-Økonomis oplysninger lang vej til en ny budgetmodel. Der er dog allerede nye modeltanker i gang på både service- og anlægsdelen.

Analyse: Lang vej til løsning af budgetkrisen

Forsamlingshusmøder på konferencen KØF viser, at der er meget lang vej til en løsning af krisen i kommunernes budgetsamarbejde.
Der ligger noget af en opgave for de nyvalgte borgmestre i Købehavns Kommune. Samtlige syv forvaltninger ligger i bilagskaos, da der ikke har været styr på de mest basale bogførings- og fradragsregler.

Bilagsrod i Københavns Kommune i samtlige forvaltninger

Der er bilagskaos i Københavns Kommune. Det fremgår af en ny revisionsrapport fra Deloitte.
Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) og borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen (S) vil gerne have handling bag de gode intentioner om mere frihed til kommunerne. Her ses de to borgmestre ved KØF i 2018.

Borgmestre: Nu skal der handling bag afbureaukratiseringen

I en diskussion på konferencen KØF var to af landets mest profilerede borgmestre klare i spyttet: Det er tid til at få handling bag de gode intentioner om afbureaukratisering.
Finansminister Nicolai Wammen (S) mener ikke, at det er regeringens ansvar, at kommunerne har svært ved at få enderne til at mødes i den faseopdelte budgetproces. Når kommunerne indgår en aftale, så mener finansministeren, at den selvfølgelig skal holdes.

Wammen viger ikke en tomme: Kommuner skal overholde økonomiske rammer

Nicolai Wammen fraråder klart kommunerne at overskride de økonomiske rammer i de årlige økonomiaftaler. "En aftale er en aftale," siger han.