Hver gang antallet af ældre stiger mere end landsgennemsnittet i en kommune, så vil kommunen få et betydeligt underskud på grund af en teknisk detalje i udligningssystemet.

Ændret alderssammensætning giver over- eller underkompensation

En mærkværdighed i udligningssystemet betyder, at kommuner med større vækst i børn og ældre end landsgennemsnittet taber store beløb. Se udviklingen for alle kommuner her.

Hovedstadskommuner vinder mest på indvandreudligning

Det er hovedstadskommunerne og dele af Midtjylland, der får mest ud af af indvandreudligningen. Det viser nye tal fra Indenrigsministeriets opgørelse over tilskud og udligning.

Corona giver ekstra udligning til hovedstaden og påfører provinsen tab

Ifølge fakta i udligningssystemet stiger de sociale problemer især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
Selvom mange 65-74 årige er meget aktive, så er kommunernes udgiftsbehov til aldersgruppen vokset. Det gavner især yderkommunerne.

Tilskud til 65-74 årige stiger markant til gavn for yderkommuner

Årets udligning indeholder en meget markant forhøjelse af udgiftsbehovet for de 65-74 årige. Se hvilke kommuner, som især får gavn af ændringen.

Yderkommuner mister over 20 mio. fra kriteriet for faldende folketal

Kriteriet for faldende folketal giver store tab til en række kommuner i 2023. Antallet af kommuner der oplever et fald i befolkningstallet stiger nemlig, uden at den samlede pulje til fordeling blandt kommunerne stiger.
Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune er træt af udligningssystemet, da den ifølge ham ikke løser yderkommunernes udfordringer.

Borgmester: Udligningen vil udløse besparelser

Flere kommuner får færre penge i udligning end tidligere år. Men udgifterne er ikke faldet. Det vil betyde besparelser, fortæller borgmesteren i Lolland Kommune. Han kan ikke få øje på et Danmark i bedre balance.

Se alle kommuners resultat af tilskud og udligning for 2023

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort meddelelsen om tilskud og udligning for 2023. Se her, om din kommune kan se frem til at få mere eller mindre i tilskud og udligning.
Der er klart flere økonomomiudvalgsmedlemmer - her samlet til Kommunal Økonomisk Topmøde i Aalborg - som vil have en større andel af servicerammen til deres kommune. Det kan gøre faseopdelt budgetproces svær.

Krav fra økonomiudvalg varsler svær budgetproces

Svar fra medlemmer af økonomiudvalgenene viser, at medlemmernes holdninger kan gøre det svært for mange borgmestre at få opbakning til kompromis om fordeling af service- og anlægsrammer.
Sarah Gaarde, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør i Vejle Kommune, deler ud af sine erfaringer med god økonomistyring i kommunen. Her har hun særligt fokus på decentralt økonomiansvar, hvor der ikke kommer store overraskelser ind, hvilket kan bidrage til at mindske usikkerhed blandt medarbejderne.

Økonomidirektør: Effektiv økonomistyring kan give god medarbejderkultur

Effektiv og flerårig økonomistyring er nøglen til en god kommunaløkonomi. På den måde kan man undgå store sparerunder, en usikkerhed blandt medarbejdere samt årlige sparekataloger.
Brugertilfredsheden med dagtilbud i Danmark er generel høj. De forskelle der er, ser dog ud til, at der ikke umiddelbart er en direkte sammenhæng mellem økonomi og tilfredshed.

Ingen sammenhæng mellem udgifter til dagtilbud og brugertilfredshed

Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem brugertilfredshed med dagtilbud og de kommunale udgifter til dagtilbud. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.
I forbindelse med udvidelsen af frikommuneforsøgene, skal kommunerne nu selv til at bygge områder som ældrepleje, dagsinstitutioner og folkeskolen op fra ny. Det koster tid og penge, og det er svært i opstartsfasen, da der ikke følger ekstra penge med, fortæller flere frikommuner.

Sådan kan økonomibøvl påvirke frikommunerne

Frikommuneforsøgene er i fuld gang med at blive udvidet. Men man skal være opmærksomme på økonomien, især i opstartsfasen, siger flere kommuner med erfaring som frikommune til NB-Økonomi.