VIVE

Otte historiske facts om den kommunale udligning

Det kommunale udlignings- og tilskudssystem blev indført i det 18. århundrede og udvidet af Steincke i 1930'erne. Frederiksberg accepterede i 1937 hovedstadsudligningen for at undgå en sammenlægning med det fattige København. Læs otte interessante historiske facts om det udskældte udligningssystem.

Socialbudgetter skrider igen for kommunerne

Kommunerne har fortsat svært ved at holde budgetterne på det specialiserede socialområde, viser ny analyse fra VIVE.

4 ud af 10 pensionister har ingen arbejdsmarkedspension

Selvom pensionsbidrag i løbet af de seneste 30 år er blevet en fast del af overenskomster på både det private og det offentlige område, lever mange danske pensionister stadigvæk alene af folkepension.

Ældrebyrde bliver meget skævt fordelt på kommuner

Danmark bliver ældre, men stigningen i de 65+årige bliver meget ujævnt fordelt. Det viser en analyse af Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning. Udviklingen vil lægge pres på den kommunale udligning.

Ny VIVE analyse modsiger beregning af socioøkonomisk behov i udligningen

Ny analyse fra VIVE af kommunernes udgifter til offentlig forsørgelse sætter stort spørgsmålstegn ved udregningen af den kommunale udligning. VIVEs tal indikerer, at en række kommuner alene på grund af udregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov får syv procent ekstra i udligning. Og så har andre kommuner fået tilsvarende mindre.

Ny analyse dokumenterer at Aarhus mister stort på beskæftigelsestilskud

Ny analyse bekræfter påstand fra Aarhus om, at kommunen uretmæssigt taber 300 millioner kroner om året på beskæftigelsesområdet. Analysen viser også, at kommunen vil lide i mange år under, at man tidligere bevilgede forholdsmæssigt mange førtidspensioner.

Kommunernes serviceudgifter pr. borger stiger for første gang i fire år

Kommunernes budgeterede serviceudgifter pr. borger stiger i år for første gang siden 2015. Men væksten er meget lille - helt præcis 14 kroner eller 0,03 procent. Men forsker advarer mod at bruge tallene som indikator for udviklingen i serviceniveauet.
Sundhedsreform skal give 40.000 færre indlæggelser i 2025. Ny rapport fra VIVE skal tvivl om det er realistisk. (

VIVE-rapport skaber tvivl om central del af regeringens sundhedsreform

Et meget rost forsøg i Esbjerg med et fælles akutteam mellem kommunen og sygehuset har ifølge en ny evalueringsrapport fra VIVE ikke nedbragt antallet af indlæggelser. Dermed skaber rapporten tvivl om en afgørende forudsætning i regeringen udspil til sundhedsreform om 40.000 færre indlæggelser om året gennem en styrket kommunal indsats.

VIVE’s benchmark skaber tvivl om kommunal udligning

Nye benchmark fra VIVE skaber tvivl om præcisionen i den kommunale udligning. VIVE's tal for det forventede antal borgere på overførselsindkomst rammer relativt præcist i forhold til de faktiske tal i kommunerne  men helt skæv i forhold til tallene i den kommunale udligning. Læs her om baggrunden.

Ny analyse: Yderkommuner får ikke gevinst af succes med ungdomsuddannelser

Ny analyse fra VIVE viser, at yderkommunerne ikke får gevinsten af, at de er rigtigt gode til at få de unge igennem en ungdomsuddannelse. De unge flytter nemlig de store byer, som derfor ikke bliver straffet for, at de er rigtig dårlige til at få de unge igennem en ungdomsuddannelse. Se tallene for alle kommuner her.
Borgerne i Odsherred har generelt en lavere uddannelse end gennemsnittet, og derfor vil de køre kortere til et job. det skaber ifølge kommunens arbejdsmarkedschef en skævhed i Beskæftigelsesministeriets benchmark. (

Odsherred kritiserer pendlingsområder i benchmark

Udkantskommuner bliver forkert bedømt i benchmark, fordi man har valgt pendlingsområder, som passer dårligt til ufaglærte. Det kan betyde, at jobcentre i udkantskommuner  med mange lavtuddannede systematisk får dårligere ratings, lyder kritikken fra arbejdsmarkedschef i Odsherred.

Rigsrevisionens analyse af jobcentre straffer investeringsprojekter

Rigsrevisionens analyse af kommunernes beskæftigelsesindsats straffer de kommuner, som har fulgt beskæftigelsesministerens opfordring til at investere langsigtet i at øge nedbringe ledigheden.