stopforskelsbehandlingen.nu

Provinsen ønsker hurtige forhandlinger – hovedstaden frygter hastværk

Der er primært opbakning fra provinskommunerne til forhandlinger om en reform af den kommunale udligning allerede i efteråret, mens hovedstadskommunerne frygter, at hurtige forhandlinger kommer til at hvile på et for løst grundlag.

Hovedstadskommunerne: Analyse er for enkel og liniær

Analysen fra BedreBalance er ifølge hovedstadskommunerne for "enkel og lineær", men bekræfter ifølge kommunerne, at den kommunale udligning er løbet løbsk siden 2007. Kommunerne kræver derfor, at udligningsreform skal sikre borgere og virksomheder samme muligheder og vilkår i hele landet.

Hovedstadskommuner får massiv opbakning fra folketingskandidater til udligningskrav

Hovedstadskommunerne får ifølge en ny Megafon-måling massiv opbakning fra områdets folketingskandidater til kommunernes krav om en reduktion af udligningen fra hovedstaden til provinsen. 

Hovedstadskommuner indleder offensiv for mindre udligning op til folketingsvalg

De 34 hovedstadskommuner har indledt en offensiv for at betale mindre til den kommunale udligning. Det sker i materiale, som er sendt til en række folketingspolitikere. Se de vigtigste argumenter fra hovedstadskommunerne her.

Dokumentation: Pressemeddelse fra hovedstaden

Stop Forskellen om sammenbrud i udligningsforhandlinger; Det skriger til himlen Forhandlingerne om en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner er brudt sammen i dagens løb. Det får endnu engang de 34 hovedstadskommuner i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu op af stolene. 

Hovedstaden bakker op bag S-krav om nye penge til provinsen

De 34 hovestadskommuner har sendt et brev direkte til alle ministre. Her advarer de skarpt mod at tage flere penge fra hovedstaden. Skal områder i provinsen prioriteres, skal det ske ved at tilføre flere statspenge til kommunerne.

Her er de seneste indspil til forhandlerne fra de tre store kommunegrupper

Kommunerne har fokuseret deres krav og forslag til udligningsforhandlingerne. Se her, hvor de store udligningsorganisationer lægger deres fokus. Hovedstaden forsøger at rulle ændring af udlændingedata og -udligning tilbage, men de østjyske kommuner fokuser på en lille, men vigtig ændring i teknikken bag de aldersbestemte kriterier.

Hovedstaden: Udlændingeændringer er ikke fejlretning, men et bevidst politisk valg

Hovedstadskommuner opfordrer politikerne til at droppe revisionen af udlændinges uddannelse og mindske reduktionen af udgiftsniveauet i udlændingeudligningen. Derudover vil hovedstadskommunerne ændre to kriterier, som vil give mange provinskommuner en stor gevinst.

Hovedstadskommunerne: Derfor skal ændringen af udlændingetal ikke påvirke udligningen

Den manglende opgørelse af udlændinges uddannelse er allerede indregnet i udligningssytemet, og tallene bag ændringen af udgiftsbeløbene i udlændingeudligningen er meget usikre, siger de 34 hovedstadskommuner. De afviser dermed, at der er tale om fejl, som skal ses isoleret fra de øvrige ændringer.

Provins versus hovedstad: Her er de officielle tal for udviklingen siden 2010

Kommunernes økonomiske situation har ændret sig betydeligt siden Folketinget sidst justerede den kommunale udligning i 2012. Se, hvordan udviklingen har været i provinsen og hovedstaden baseret på ændringerne i de officielle tal.

Forskel i leveomkostninger mellem Frederikshavn og Lyngby opvejes næsten af boliggevinst

Provinsen og hovedstaden er endt i en fejde om, hvor borgerne har det værst. Fejden udkæmpes om en modelfamilie i Frederikshavn og Lyngby-Taarbæk. NB-Økonomi har regnet på, hvordan det ser ud, hvis man medregner opsparing i boligen og værdistigninger. Se værdistigningerne for alle kommuner her.

Annoncekampagne skal stoppe øget udligning til provinsen

Udligningsdebatten rykker nu ind i avisernes annoncespalter. De 34 hovedstadskommuner har idag indrykket annoncer i to af de store dagblade med krav om stop for øget udligning til provinsen. Se annoncen her.