Statsrevisorerne

Revisionen retter kritik mod Kunstfondens tildeling af tilskud

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.

Rod i Skat giver skævt billede af statens finanser

Statsrevisorerne er ifølge Berlingske på vej med en hård kritik af Skats problemer med at opgøre og inddrive den skattegæld, der skønnes at være vokset til 116 milliarder kroner. Det er vigtigt at få nedbragt usikkerheden om de mange milliarder, som Skat har til gode, siger professor.
Statsrevisorerne kritiserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for ikke at tage udgifterne med i vurdering af kommunernes beskæftigelsesindsats. (

Statsrevisorer vil bruge omstridt benchmark til at spare 1,4 milliarder kroner i jobcentre

Jobcentre kan spare 1.4 milliarder, mener Statsrevisorerne. De tager udgangspunkt i præcis det benchmark, som flere kommuner har kritiseret. Se kommunekort og tabeller her.

Rigsrevisionen: Staten skal straffe kommuner for rod i refusioner

Kommunerne risikerer i fremtiden at miste statsrefusionen på hele sagsområder, hvis de ikke får reduceret antallet af fejl i regnskaber og dokumentation for de 16,5 milliarder kroner, som tre ministerier årligt udbetaler. Statsrevisorerne er utilfredse med både kommunerne og ministeriernes indsats.