serviceramme

Kommuners stærke økonomistyring i 2018 kan svække kravet om lempelser i budgetloven

I to ud af tre kommuner rammer serviceudgifterne indenfor plus/minus en procent af det budgetterede i 2018. Men det flotte resultat kan svække argumentet for at lempe serviceloven - læs her hvorfor.
Finansminister Kristian Jensen (V) vil have et flertal i Folketinge til at gennemføre et indgreb mod kommunerne, hvis de endelige regnskabstal bekræfter det overforbrug, som fremgår af de foreløbige regnskabstal. (

Finansministeren vil samle flertal bag indgreb mod kommunernes overforbrug

Finansminister Kristian Jensen (V) varsler allerede nu et indgreb mod kommunerne, hvis de endelige regnskabstal i slutningen april bekræfter det overforbrug på cirka to milliarder kroner, som fremgår af de foreløbige regnskabstal.
Kommunerne har ifølge de foreløbige regnskabstal haft den største overskridelse af de økonomiske rammer siden 2009.

Største kommunale overskridelse af økonomiaftale siden 2009

Kommunerne havde i 2018 den største overskridelse af de samlede økonomiske rammer siden 2009. Det viser de foreløbige regnskabstal og en opgørelse fra Finansministeriet til Folketinget.
Den daværende formand for KL, Martin Damm, kan lige præcis levere regnskaber på servicerområdet, som holder sig indenfor den aftale han i 2017 indgik med finansminister Kristian Jensen om kommunernes økonomi i 2018.. (

Kommunerne bruger hele servicerammen for første gang i mange år

Kommunerne brugte i 2018 for første gang i mange år hele deres serviceramme. Ifølge de foreløbige regnskaber, som blev offentliggjort her til morgen, har kommunerne et minimalt mindreforbrug, som lige præcis sikrer, at de ikke får en sanktion af regeringen.
KL frygter, at kommunerne samlet overskrider anlægsrammen i 2018. (

KL frygter at kommuner overskrider anlægsrammen

KL frygter ifølge information til landets kommuner en overskridelse af anlægsrammen i 2018, hvilket kan svække kommunerne ved sommerens kommuneforhandlinger. KL presser derfor kommunerne hårdt for at udskyde så meget anlæg som muligt.

Forstå på fem minutter: Derfor truer en markant overskridelse af servicerammen

Det er et samspil mellem budgetlov, kommuneaftaler og kommunal udligning, som skaber frygten for markante overskridelser af servicerammen og deraf afledte sparekrav. Læs en forklaring her.

Alt peger på historisk svær budgetproces i kommunerne

Når KL's slagsmål med finansminiseren er slut, venter der ifølge flere kilders vurdering et historisk svært slagsmål internt blandt kommunerne, når de skal fordele rammerne for anlæg og driftsbudgetterne imellem sig. Læs her, hvorfor det bliver så svært i år.

Seks grunde til, at kommuneforhandlinger er de sværeste i mange år

Der er seks saglige grunde til, at kommuneforhandlingerne bliver de sværeste i mange år. Men der er også en måske afgørende politisk grund til, at regeringen ender med at bøje sig og give kommunerne plads til vækst i 2019. Se argumenterne i denne analyse.

Her er tallene: Sådan overholdt de 98 kommuner servicerammen i 2017

Kommunerne har haft et markant lavere overskud på servicerammen i 2017, og dermed kan mindreforbrug på service ikke længere dække ind for overforbrug på anlæg. Se tallene for de enkelte kommuners over- eller underforbrug her.