Rigsrevisionen

Revisionen retter kritik mod Kunstfondens tildeling af tilskud

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.

Rigsrevisionen: Store omkostninger når staten køber ind

Transaktionsomkostninger udgør i mange tilfælde op til halvdelen af et udbuds værdi. Problemet kan være relativt større i kommunerne, siger ekspert.

Sådan klarer kommunerne sig i de to benchmark om beskæftigelse

En del kommunerne får meget forskellig placering i et benchmark fra Rigsrevisionen og Beskæftigelsesministeriet. Se kort over alle kommuners placering i de to benchmark her.
Statsrevisorerne kritiserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for ikke at tage udgifterne med i vurdering af kommunernes beskæftigelsesindsats. (

Statsrevisorer vil bruge omstridt benchmark til at spare 1,4 milliarder kroner i jobcentre

Jobcentre kan spare 1.4 milliarder, mener Statsrevisorerne. De tager udgangspunkt i præcis det benchmark, som flere kommuner har kritiseret. Se kommunekort og tabeller her.

Rigsrevisionen: Staten skal straffe kommuner for rod i refusioner

Kommunerne risikerer i fremtiden at miste statsrefusionen på hele sagsområder, hvis de ikke får reduceret antallet af fejl i regnskaber og dokumentation for de 16,5 milliarder kroner, som tre ministerier årligt udbetaler. Statsrevisorerne er utilfredse med både kommunerne og ministeriernes indsats.