økonomiaftaler

Kommunale budgetproces er tæt på at blive udskudt med en eller to måneder

Både KL og centraladministrationen forbereder sig på, at hele den kommunale budgetproces bliver udskudt på grund af folketingsvalget. Det vil i givet fald ændre den politiske kalender i alle landets kommuner dramatisk.

Kommunernes anlæg har været næsten uændret i 11 år

Kommunerne overskrider de samlede økonomiske rammer med cirka to milliarder kroner i 2018 på grund af større anlægsudgifter end aftalt. Tallene viser, at kommunernes anlæg har været stort set uforandret i 11 år - men rammerne er blevet mindre.
Kommunerne har ifølge de foreløbige regnskabstal haft den største overskridelse af de økonomiske rammer siden 2009.

Største kommunale overskridelse af økonomiaftale siden 2009

Kommunerne havde i 2018 den største overskridelse af de samlede økonomiske rammer siden 2009. Det viser de foreløbige regnskabstal og en opgørelse fra Finansministeriet til Folketinget.

KL formand: Svært at overholde anlægsrammer når livremmen er spændt så meget ind

Det er vigtigt for KL, at kommunerne overholder de aftaler, som foreningen indgår med regeringen. Men årsagen til, at kommunerne ifølge de foreløbige regnskabstal har overskredet anlægsrammen med to milliarder kroner, er ifølge KL-formand Jacob Bundsgaard, at anlægsrammerne i årevis har været for små.
Den daværende formand for KL, Martin Damm, kan lige præcis levere regnskaber på servicerområdet, som holder sig indenfor den aftale han i 2017 indgik med finansminister Kristian Jensen om kommunernes økonomi i 2018.. (

Kommunerne bruger hele servicerammen for første gang i mange år

Kommunerne brugte i 2018 for første gang i mange år hele deres serviceramme. Ifølge de foreløbige regnskaber, som blev offentliggjort her til morgen, har kommunerne et minimalt mindreforbrug, som lige præcis sikrer, at de ikke får en sanktion af regeringen.

Kristian Jensen ærgrer sig over, at der ikke er fuld opbakning til regionsaftale i Folketinget

Finansministeren er ærgelig over, at der ikke var fuld opbakning i Folketinget bag aftalen med regionerne om at fortsætte produktivitetskravet i 2018. Regeringen erkendte ifølge ministeren, at det var nødvendigt at suspendere produktivitetskravet for at få ro til at udvikle nyt system.