kunststøtte

Revisionen retter kritik mod Kunstfondens tildeling af tilskud

Statens Kunstfond får middel kritik fra statsrevisorerne for tildelingen af tilskud, fordi kriterierne i en række tilfælde ikke har været tilstrækkeligt klare og derfor har det været vanskeligt at afgøre, om ansøgerne lever op til tildelingskriterierne.
På Bornholm får Sansâga støtte til at fortælle lokale historier.

Magiske lydvandringer og 40 andre projekter får støtte fra de nye regionale kunstfonde

I den allerførste ansøgningsrunde til de to regionale kunstfonde, som dækker Danmark udenfor hovedstaden, ansøgte 134 forskellige projekter puljemidler til kulturelt iværksætteri, og heraf fik 41 projekter bevilliget penge.

Mursten fra nedrevne huse bliver til kunst i Thy

5000 mursten blev vasket i Hundborg, som et led i et kunstprojekt ført an af borgerne i et samarbejde med Thisted Kommune og Statens Kunstfond. Flere projekter om kunst i det offentlige kan søge og deadline er 23. januar 2019.

Støtte til kultur udenfor hovedstaden

Der er nu åbent for ansøgninger til to regionale kunstfonde, som uddeler 4,6 millioner kroner til lokal forankret kunst og kultur i Jylland og på øerne. Fristen er den 13. november.

Lyden og det gode liv i Struer

Struer Kommune satser på at profileringen som ’Lydens By’, der er sat i sving i samarbejde med B&O, vil skabe positiv værdi for området.