Kommuneøkonomi

Faxe satser på forebyggelse mod udgiftseksplosion

Tidlig indsats skal bremse den voldsomme stigning i de sociale udgifter på børneområdet i Faxe. "Jeg er sikker på, at dette på sigt vil kunne betale sig," siger socialudvalgsformand.

Stor udgiftsvækst bag de fleste budgetoverskridelser

Stort set alle de kommuner, som har haft kraftige budgetoverskridelser på det specialiserede børne-ungeområde, havde også kraftig vækst i udgifterne.

Socialbudgetter skrider igen for kommunerne

Kommunerne har fortsat svært ved at holde budgetterne på det specialiserede socialområde, viser ny analyse fra VIVE.

Finansieringsudvalg ser på social udligning men udskyder nye grundværdier

Finansieringsudvalget lagde på fortroligt møde i KL op til en mindre reform af den kommunale udligning, der især vil fokusere på de nuværende 14 kriterier, som fastsætter den sociale udligning. Dermed ser det ud til, at indfasning af de nye grundværdier udskydes til ny reform i 2025. 

Regeringen vil standse offentligt “opgavetyveri”

Af Arne Ullum - [email protected], NB Medier - [email protected] Regeringen er tæt på at være klar med sit udspil til at begrænse kommunernes muligheder for at agere på det private marked, efter a...

Minister: Det bliver ikke en stor udligningsreform

Når Finansieringsudvalget omkring nytår kommer med et forslag til justering af den kommunale udligning, så bliver det ikke en meget stor reform fastslår indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll i et stort interview med NB-Økonomi. Men ministeren er klar til at lytte til forslag fra Folketingets partier.