KMF

Analyse fra KMF-ekspert: Nye DRG takster skabte kaos i kommunernes afregninger for KMF

Årsagen til de store og uventede budgetafvigelser på kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet KMF skal findes i de ændringer af DRG-takstsystemet, som blevet gennemført uden at inddrage kommunerne. Det viser en analyse fra konsulent med ekspertise i KMF.

Danske regioner erkender markante usikkerheder i KMF-data

Et ekspertudvalg under Danske Regioner erkender i udkast til rapport, at de data, som styrer kommunernes betaling af 22,5 milliarder i kommunal medfiansiering, er plaget af markante usikkerheder.

Minister står fast på budgetmodel for KMF – ingen hjælp til ramte kommuner

Der var ingen hjælp til de kommuner, som taber penge på at have budgetteret sundhedsfinansieringen forsigtigt, da sundhedministeren i går var i samråd. Dermed kan de kommuner, som har tjent på at budgettere optimistisk, ånde lettet op. Minister lover analyse, så hver enkelt kommune kan se årsagen til store  budgetafvigelser.
Der er en klar overrepræsentation i KLs bestyrelse af kommuner, som taber på fastfrysningen af KFM.

KL’s bestyrelse bliver selv ramt af model for KMF

De femten kommuner, som har repræsentanter i KL's bestyrelse, taber mere end gennemsnittet af kommuner på regeringens fastfrysning af medfinansieringen af sundhedsvæsenet. Alene formandens kommune taber mellen 30 og 50 millioner kroner.

Her er vinderne og taberne på KMF-garanti – se tallene for alle kommuner

Budgetgarantien i kølvandet på datakaos ved udregning af den kommunale medfinansiering på sundhed rammer kommuner vidt forskelligt. De kommuner, der har budgetteret forsigtigt, taber - de kommuner, der har budgetteret optimistisk, vinder. Se tallene for alle kommuner her.

Så meget vinder og taber kommunerne på KMF i forhold til det forventede

De kaotiske forhold omkring den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet påvirker kommunernes økonomi kraftigt. Nogle kommuner skal betale op mod 500 kroner mere pr. borger end ventet, da den nuværende ordning blev indført - andre får en tilsvarende gevinst. Se tallene for alle kommuner her.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser kritik af budgetgaranti på KMF-området. Hun mener blot, athun har opfyldt KL's ønsker.. (

Minister om KMF-kritik: Jeg har opfyldt KL’s ønsker

Sundhedsministeren afviser en række borgmestres kritik af den budgetgaranti, som hun har indført for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Ifølge ministeren har hun blot fulgt KL's ønsker. KL havde ingen bemærkninger til den tekniske udformning af budgetgrantien, fremgår det af høringssvar.
Et enkelt klik på akutmodtagelsen har afgjort, om en kunne skulle betale op til 15.000 kroner eller op til 1500 kronet for borgerens behandling. se her, hvordan dit lokale hospital har truffet den afgørelse.(

Se, hvordan dit lokale hospital har registreret patienter

Se her, hvordan dit lokale hospital har registreret patienterne - og få dermed et billede af, om din kommune har betalt for meget eller for lidt i kommunal medfinansiering frem til og med 2017.
KLs cheføkonom Morten Mandøe, som her ses til venstre på billedet, kræver nu handling fra regeringen efter gentagne afækninger af problemer med dataene bag opgørelsen af den kommunale medfinansiering. Billedet er fra sommerens økonomiforhandlinger, hvor KL-toppen nød sommervejret foran Finansministeriet.

KL kræver handling fra regeringen for at stoppe rod i kommunal medfinansiering af sundhed

KL kræver nu, at regeringen reagerer på de gentagne sager om uforklarlige budgetoverskridelser i kommunernes medfinansering af sundhedsvæsenet. "Det her er uholdbart," siger KL's cheføkonom som en kommentar til NB-Økonomis afdækning af manglende systematik i registreringen af indlæggelser på landets hospitaler.

Her er socialudvalgsformanden, som fandt fejl i hospitalsdata

Han er tidligere Falck-mand og kalder sig selv en bonderøv. Men læs her, hvordan socialudvalgsformand Henning Sørensen på Mors som den første gennemskuede, at der var grundlæggende fejl i data bag den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Ny forskningsrapport fra professor Kjeld Møller Pedersen konkluderer, at KL primært har ønsket den kommunale medfinansiering fordi det giver organisationen "forhandlingsmæssig styrke". (

Ny forskning underkender KMF: Kommunerne “har mere end svært” ved at påvirke milliardudg...

Ny forskningsrapport fra Syddansk Universitetscenter dokumenterer med statistiske beregninger, at den kommunale medfinansering af sundhedsområdet ikke virker, fordi kommunerne reelt har meget få muligheder for at påvirke udgiften.

Nye DRG-takster sat i værk uden analyse af økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune

Flere kommuner frygter, at en større omlægning af de såkaldte DRG-takster har udløst store ekstraregninger for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Den store ændring blev angiveligt gennemført uden at det blev testet, hvordan det ville ændre fordelingen af den samlede regning på 22 milliarder mellem kommunerne.