Jeppe Lindberg

Det var kun Libetal Alliance og en enkelt konservativ, der talte imod en vedtagelse om store forventninger om flere penge til kommunerne ved Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. (

Analyse: Tårnhøje forventninger til flere penge kan især give V-regering problemer

Der var bred opbakning - også fra Venstrefolkene - til en vedtagelse på KL topmødet med meget høje forventninger til en lempelse af de økonomiske rammer for kommunerne. Det kan især give finansminister Kristian Jensen problemer, hvis han kommer til at stå i spidsen for kommuneforhandlingerne, som i år bliver forsinkede på grund af valget.