helsingør

Det var kun Libetal Alliance og en enkelt konservativ, der talte imod en vedtagelse om store forventninger om flere penge til kommunerne ved Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter. (

Analyse: Tårnhøje forventninger til flere penge kan især give V-regering problemer

Der var bred opbakning - også fra Venstrefolkene - til en vedtagelse på KL topmødet med meget høje forventninger til en lempelse af de økonomiske rammer for kommunerne. Det kan især give finansminister Kristian Jensen problemer, hvis han kommer til at stå i spidsen for kommuneforhandlingerne, som i år bliver forsinkede på grund af valget.

Beskæftigelsesminister indleder ny undersøgelse af kommunernes beskæftigelsesindsats

Utilfredshed med Guldborgsund og flere andre kommuner får nu beskæftigelsesministeren til at varsle en undersøgelse af kommunernes brug af fritagelser for aktivering af kontanthjælpsmodtagere.

Nordsjællandske borgmestre accepterer mindre tilskud fra puljer

De to nordsjællandske kommuner, Fredensborg og Helsingør, blev de store tabere i årets tildeling af midler til de særligt vanskeligt stillede kommuner. Alligevel er der ingen kritik fra borgmestrene - for de manglende bevillinger er udtryk for, at det går godt i Nordsjælland.