Bedre Balance

Socialdemokratiet vil ikke forhandle udligning efter valg på nuværende grundlag

Socialdemokratiet advarer mod at forhandle udligning efter et valg med udgangspunkt i Finansieringsudvalgets rapport fra foråret. Samtidig kræver store kommunesammenslutninger i provinsen et nyt grundlag.

Dokumentation: Pressemeddelelse fra Bedre Balance

Borgmestrene i udligningsinitiativet Bedre Balance er skuffede over, at regeringen ikke kan finde de fornødne mandater til at gennemføre en aftale om den kommunale udligningsordning. Det skaber stor usikkerhed om kommunernes finansiering, og der bliver ikke gjort op med de grundlæggende skævheder i kommunernes vilkår.

Jyske Venstre-borgmestre frygter nyt forslag fra regeringen

Et ekspertudvalg under regeringen er kommet med anbefalinger til at fremme erhvervslivet. Jyske V-borgmestre mener, at anbefalingerne strider mod målet om et Danmark i bedre balance.

Her er de seneste indspil til forhandlerne fra de tre store kommunegrupper

Kommunerne har fokuseret deres krav og forslag til udligningsforhandlingerne. Se her, hvor de store udligningsorganisationer lægger deres fokus. Hovedstaden forsøger at rulle ændring af udlændingedata og -udligning tilbage, men de østjyske kommuner fokuser på en lille, men vigtig ændring i teknikken bag de aldersbestemte kriterier.

Bedre Balance har kun et mål: Nedlæggelse af hovedstadsudligningen

Provinskommunerne i Bedre Balance har i følge dette debatindlæg kun et ønske til de aktuelle forhandlinger om udligning, og det er at få nedlagt den særlige hovedstadsudligning. Bedre Balance uddyber her baggrunden.

Bedre Balance til Folketinget: Reformforslag ændrer ikke på skævhed

Udligningsorganisationen Bedre Balance fremlægger tal for Folketinget, som viser at hovedstadsudligningen medfører markante forskelle på kommunernes økonomi i provinsen og hovedstaden. 

Bedre Balance foreslår hensigtserklæring om en udfasning af hovedstadsudligning

Interessen for et enstrenget udligningssystem var ifølge Bedre Balance stor, da sammenslutningen i går havde foretræde i Folketinget. Men politikerne er skeptiske overfor store ændringer på kort sigt, og derfor foreslår Bedre Balance en hensigtserklæring og en udfasning af hovedstadsudligningen.

Provinsen: Det er fejl – og vi skal ikke betale for at få dem rettet

Blandt provinskommunerne er der ingen tvivl om, at både revideringen af udlændingeudligningen og data for udlændinges uddannelse er regulære fejl, som har betydet at især hovedstadskommunerne i en årrække har fået flere penge end det var meningen.

Provinsen: Mere service og lavere skat i hovedstadsområdet

"Skævhederne er stigende og indfanges ikke af det nuværende udligningssystem. Systemfejlene udgør en alvorlig udfordring for den måde vi har skruet vores velfærdssystem sammen på," skriver Bedre Balance i dette debatindlæg om udviklingen i de kommunale nøgletal.

Provins versus hovedstad: Her er de officielle tal for udviklingen siden 2010

Kommunernes økonomiske situation har ændret sig betydeligt siden Folketinget sidst justerede den kommunale udligning i 2012. Se, hvordan udviklingen har været i provinsen og hovedstaden baseret på ændringerne i de officielle tal.

Se pressemeddelserne i fejden mellem provinsen og hovedstaden

Først kom de 34 hovedstadskommuner med en annoncekampagne og en pressemeddelse, og få timer efter kom svaret fra Bedre Balance. Se pressemeddelelserne i fuld længde her.

Debat: Bashing mod Frederikshavn er næsten desperat forsøg på beholde gunstig særordning

Hovedstadskommunernes krav om at den kommunale udligning skal opveje forskelle i huspriser er rent planøkonomi, skriver to borgmestre på vegne af Bedre Balance i dette debatindlæg. "Vi har da ikke lavere kommuneskat i den ende af kommunen, hvor boligpriserne er højere".