Nyeste artikler fra vores samarbejdspartnere

”Alt for mange virksomheder kommer forkert ind ad døren til kommunerne, og ofte kommer de slet ikke ind ad den rigtige dør” siger Anders Gerner Frost, forhenværende Borgmester i Gribskov, i dag viceborgmester og medindehaver af GernerSondergaard.
Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, når en kommune fejlagtigt har ydet mellemkommunal refusion?
Hvad skal vi sætte i stedet for BUM, når vi i løbet af de kommende år skal udvikle den økonomiske styring på ældreområdet? Et godt bud er forløbs- og periodebaserede modeller, der giver større ledelsesrum, øger effekten og understøtter værdiskabelsen og opnåelsen af de faglige mål.
Med offentliggørelsen af kommunernes budgetter for 2022 er meget af udgiftsfordelingen af den aldersbetingede opgørelse kendt. Men hvad betyder det for statsgarantien 2023?
2022 bliver et år med flere væsentlige ændringer i kommunale refusionsordninger end set i mange år. Er din kommune opdateret og parat til ændringerne?
I nogle kommunetyper stemmer kommunernes økonomiplanlægning ikke overens med den kompensation, de får via tilskuds- og udligningssystemet. Men hvorfor?
Med udligningssystemet kommer også en række skævheder, men hvilke mekanismer udløser dem og hvordan ser udviklingen ud tilbage og frem i tiden?
Klimaet og den globale udledning af drivhusgasser er i den grad kommet på den internationale politiske dagsorden. Herhjemme har vi fået en klimalov, og mange kommuner har vedtaget klimapolitikker eller fastlagt målsætninger om CO2-reduktion i indkøbspolitikkerne. Men hvilken rolle skal økonomiafdelingen spille i forhold til klimadagsordenen? Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh giver sit bud her.
Lovforslagene får virkning fra 1. januar 2022. I denne artikel gennemgås lovforslagene, uklarhederne og anbefalinger hertil.
Korrekt kommunal sagsbehandling burde være normen, men fejlprocenter på op mod 90 procent inden for visse områder viser, at det desværre ikke altid er tilfældet. Fejl er dyrt for kommunerne og dårligt for borgerne, så der er mange gode grunde til at undgå dem. For en forvaltning i landets største i kommune er systematisk og vedholdende og kompetenceudvikling vejen frem.
Lovforslag om tydeliggørelse af regler om mellemkommunal refusion er fremsat for Folketinget og forventes at træde i kraft i 2022, men hvad betyder det for kommunerne?
Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
Forstå lovgrundlaget og den økonomiske sammenhæng i et datamæssigt perspektiv.
At arbejde med sociale investeringer tager tid og kræver tålmodighed og samarbejde på tværs – til gengæld er potentialet kæmpestort. I Vejle Kommune har en gruppe sat sig sammen for at udfolde potentialet med bl.a. inspiration fra modeller og redskaber fra Komponents kursus Design og udvikling af business cases for sociale investeringer.
Kommunerne har et godt udgangspunkt for fremtidig digitalisering, men sætter de lighedstegn mellem digitalisering og effektivisering, risikerer de at skyde sig selv i foden. Det er et af budskaberne fra Thomas Terney, der er medlem af KL's teknologitænketank, når han den 1. november stiller sig på talerstolen på Økonomikonsulentens årsmøde.
Om lidt kommer Statistikbankens næste befolkningsfremskrivning, men hvilken betydning har det for fordelingen af tilskud og udligning frem mod 2030?
Beskæftigelsestilskuddet reguleres for sidste gang til sommer, og én ting er sikker: reguleringen bliver negativ for alle landets kommuner.
Pr. 1. januar trådte nye regler i kraft vedr. særligt dyre enkeltsager. Disse regler byder på en række ændringer for kommunerne – særligt ift. deres arbejdsgange.
Budget 2022 står for døren, og derfor er der i denne tid et stort fokus på budgetter rundt omkring i landets kommuner. De politiske drøftelser er i fuld gang, hvor både budgetlægningsprocessen og budgettets opbygning har væsentlig betydning for de økonomiske tråde, der lægges ud for det kommende år.
Kunne du tænke dig at kende det bedste bud på den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 og midtvejsreguleringen vedrørende 2021?
I sommeren 2020 indgik regeringen og partierne i Folketinget en aftale omkring reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Reformen indeholder flere ændringer, og på området for refusion af særligt dyre enkeltsager ser disse ændringer ud til at give en fordobling af arbejdsbyrden og merindtægterne hos landets kommuner.
I Dataproces har vi til stadighed fokus på økonomiplanlægning. Derfor har vi undersøgt de danske kommuners demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov pr. borger. Dette for at give et indblik i, hvilke kommuner der på landsplan har den største demografiske og sociale belastning afhængig af placeringen i de forskellige aldersgrupperinger og sociale kriterier.
Stadig flere borgere kommer på førtidspension. Det viser nogle af de nyeste opgørelser fra 2020, hvilket betyder, at førtidspensionsområdet – et område der i forvejen er under pres grundet uklare refusionsregler – sættes yderligere i fokus. Der er derfor kraftigt behov for nye lovændringer, så der kan komme ro og stabilitet over både gamle og fremtidige mellemkommunale refusionssager.
Sociale investeringer gavner både de udsatte borgere og kommunekassen, men har også solide barrierer. Karsten Storgaard Bjerre, der forsker i sociale investeringer, giver sit bud på, hvad der skal til for at høste gevinsterne.
De fleste kommuner bruger en tildelingsmodel til at fastlægge budgetterne for de enkelte skoler. Men tildelingsmodellerne kan mere end dét. De kan også bruges til at opfylde kommunens strategiske mål og skabe værdi for skoleeleverne. Det fastslår professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.
Få hjælp til problematikken med betalingsforpligtelsen og kode-4 registreringer
Budgetlægning vedrørende tilskud, udligning og arbejdsmarkedsområdet. Hvad sker der egentligt inde i maskinrummet hos Dataproces' udligningseksperter?
Ti ledere fra 4 kommuner er blevet interviewet med fokus på samarbejdsrelationerne i sundhedsvæsnet under coronakrisen. Læs bl.a. om hvordan praktiserende læger blev mere opsøgende, samt KL`s nye koordinerende rolle, når staten går på bureaukratisk ’automatpilot’.
Resonans har interviewet centrale personer i 4 kommuner om, hvordan faglighed og fleksibilitet har påvirket nye løsninger drevet af motivation og begejstring. Læs om hvad der bl.a. kan ske, når en medarbejder skifter jobfunktion for at dække ind, hvor der er behov.
Hvordan kommer kommunens budget til at se ud? Hvad flytter sig hvor hen? Få indsigt i den nye reform ved udligningseksperter hos Dataproces.
Hver tredje hjemløs i dag er under 30 år. Hvis vi skal forebygge, at hjemløsheden blandt unge vokser og hjælpe de unge, som allerede nu er uden bolig, kræver det nye system-løsninger i en rigid lovgivning og plads til forsøg med bostøtte.
Annonce

Jobopslag

Seneste indlæg