Silkeborg Byråd vedtager budget med en lille mia. kr. til daginstitutioner og skoler

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Byrådet har afsat over 700 mio. kr. til udbygning, ombygning og nye daginstitutioner og skoler over de kommende fire år. Socialområdet får et permanent løft på 50 mio. kr. over to år, mens dagtilbud og skoler for 4. år i træk får et permanent løft på 20 mio. kr. Pengene kommer blandt andet fra flere skatteindtægter på grund af kommunens store befolkningsvækst.

Hele Silkeborg Byråd står bag kommunens budget for 2022 og overslagsårene 2023-25, som blev vedtaget ved byrådets 2. behandling 12. oktober 2021. Budgettet er på godt 6 mia. kr. til drift og service til borgerne samt næsten 400 mio. kr. til nye anlæg. På grund af den store befolkningsvækst vælger Silkeborg Kommune i år at selvbudgettere frem for at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det betyder, at kommunen har godt 50 mio. kr. mere i skatteindtægter til service næste år. Samtidig tages knap 70 mio. kr. op af kommunekassen til at betale for byggeriet af nye anlæg, ikke mindst nye dagtilbudspladser som følge af den store vækst i børnetallet. På grund af den store befolkningsvækst har byrådet samlet set over de kommende fire år afsat en lille milliard kroner til at udbygge, ombygge og nybygge daginstitutioner og skoler.  Driften af børne- og skoleområdet får for fjerde år i træk et permanent løft på 20 mio. kr. i 2022, så området nu permanent er løftet over 80 mio. kr. siden 2018. Socialområdet får et permanent løft på 50 mio. kr. over to år. Budgettet for 2022 og overslagsårene indeholder en lang række andre nyheder. Se mere om næste års budget nedenfor. Om budgetaftalen fra 1. juli 2021: Silkeborg afsætter trekvart milliard kroner til daginstitutioner og skoler. Om tillægsaftalen fra 2. september 2021: 50 mio. kr. mere til service. Se budgetaftalen fra 1. juli 2021 samt bilag til aftalen. Se budgetmateriale fra byrådets 1. behandling af budgettet fra 14. september 2021. Se tillæg til budgetaftalen fra 21. september 2021. Se budgetmaterialet fra byrådet 2. behandling af budgettet fra 12. oktober 2021.