Rudersdal investerer i forbedring af de fysiske rammer

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune

Over de næste fire år vil Rudersdal Kommune investere mere end 1,4 mia. kroner i bl.a. forbedring af de fysiske rammer. Investeringsprogrammet omfatter bl.a. nye børnehuse, flere plejeboliger og ekstraordinære renoveringer af skolerne.

Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune behandlede på sit seneste møde (den 23. juni 2021) et oplæg til kommunens budget for 2022-25. Budgetoplægget omfatter blandt andet et investeringsprogram for perioden frem til 2025. I alt forventer Rudersdal Kommune i denne periode at investere mere end 1,4 mia. kroner blandt andet til forbedring af de fysiske rammer i kommunen.

Borgmester Jens Ive siger: ”Vi har nu taget hul på budgetprocessen. Der kan selvfølgelig ske justeringer i denne også under hensyn til, at vi endnu ikke har de endelige oplysninger om blandt andet udligning, skatteindtægter og tilskud. Jeg synes, at investeringsprogrammet er flot og med nogle meget klare prioriteringer af velfærd, klima og miljø. Jeg finder det glædeligt, at vores økonomi er så solid, at vi kan investere netop på disse områder til gavn for både vores børn, men også mere generelt for borgerne i kommunen.”

Investeringsprogrammet for 2022-25 spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk. Det fremgår blandt andet, at Rudersdal Kommune forventer at investere i:

  • Nye børnehuse i Birkerød og i Trørød.
  • Et løft af flere af kommunens skoler, som skal skabe bedre fremtidige læringsmiljøer. Der er desuden afsat til ekstraordinære renoveringer af skolerne. 
  • Flere plejeboliger til de ældre, ligesom Hegnsgården vil blive renoveret med nye badeværelser mv.
  • Klima- og miljøindsatser, herunder investeringer i energibesparelser. Kloakrenoveringer af kommunale ejendomme er også højt på dagsordenen for at sikre mod overløb og forurening af søer og vandløb.
  • Fortsat udvikling af idrætsfaciliteter og trafikforbedringer.

Jens Ive supplerer: ”Jeg håber også, at vi endelig kan få en cykelsti langs Kongevejen gennem Rude Skov. Vi har afsat pengene og jeg håber, at Staten også vil støtte projektet.”

Økonomiudvalgets behandling af budgetoplæg og investeringsprogram er første del af den proces, der afsluttes med kommunalbestyrelsens endelige budgetgodkendelse i oktober. 

Budgetforslaget vil blive præsenteret ved et borgermøde onsdag den 1. september, hvor borgerne samtidig har mulighed for stille spørgsmål og komme med synspunkter til kommunens budget.