Ny rapport viser behov for styrket indsats mod social kontrol i Aarhus

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune

En længe ventet erfaringsopsamling for indsatsen mod social kontrol i Aarhus viser, at kommunens specialkonsulenter fortsat kontaktes med alvorlige tilfælde af social kontrol. Rapporten får nu rådmanden og forligspartierne bag den såkaldte parallelsamfundsaftale til at indstille til nye tiltag.

Det er indsatsen og erfaringerne fra det såkaldte Team for Æresrelaterede Konflikter (TÆK), der samles op på i en ny rapport, som netop er fremlagt for forligspartierne bag aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund i Aarhus. Rapporten giver blandt andet et overblik over, hvilke typer af sager, teamets specialkonsulenter behandler. Og ifølge rapporten er der over de seneste tre år adskillige eksempler på sager med meget alvorlige problemstillinger, såsom tvangsægteskab, tvunget udlandsophold og frygt for æresdrab i Aarhus.

Rapporten tegner ifølge Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz et stærkt bekymrende billede:

”På den ene side er det jo meget positivt, at alle disse sager er samlet op af et specialiseret team af konsulenter, der ved hvordan man håndterer den slags situationer. Omvendt er det stærkt bekymrende, at der tilsyneladende bliver ved med at findes eksempler på sådanne tilfælde her i Aarhus. Derfor er vi nu nødt til at spørge os selv, om der findes alvorlige sager, som vi ikke bliver bekendt med, og om vi kan gøre mere for at forhindre dem, siger Kristian Würtz.

Rådmanden fremlagde rapporten for forligspartierne bag aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund i Aarhus på et møde onsdag eftermiddag. Her besluttede parterne at bede Social- og Beskæftigelsesforvaltningen udarbejde en indstilling til byrådet med nye konkrete initiativer, som kan løfte indsatsen mod negativ social kontrol.

Statslig finansiering udløber

Teamet for Æresrelaterede Konflikter blev formet i 2017 som et led i indsatsen mod samfundsundergravende parallelsamfund – en større handleplan, som blev vedtaget af byrådet året forinden. Teamets arbejde har siden været delvist finansieret af Aarhus Kommune, men har fungeret med tilskud til en fuldtidsstilling fra den såkaldte sikkerhedskonsulentordning, som staten finansierer.

Den statslige finansiering af Sikkerhedskonsulentordningen udløber imidlertid ved udgangen af 2020. Skal indsatsen fortsætte som hidtil kræver det altså umiddelbart, at der afsættes nye midler ved de kommende finanslovsforhandlinger. Derfor retter Kristian Würtz nu også en kraftig appel sin sine politiske kollegaer på Christiansborg:

”Alle borgere - uden undtagelse – skal have frihed til at leve deres liv uden at blive udsat for social kontrol. Det står overhovedet ikke til diskussion. Desværre viser rapporten her, at vi fortsat ser eksempler på voldsom social kontrol, og det er ganske givet ikke kun her i Aarhus, vi oplever problemerne.  Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at de kommende finanslovsforhandlinger sikrer en fortsættelse af sikkerhedskonsulentordningen, og at der i øvrigt afsættes midler til at forstærke indsatserne mod social kontrol og undertrykkelse,” siger Kristian Würtz.

 

Baggrund:

  • Byrådet indgik den 31. august 2016 aftalen ”Vi accepterer ikke samfundsundergravende parallelsamfund”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal forebygge og afhjælpe vold, overgreb, undertrykkelse, selvbestaltede retssystemer, social kontrol og antidemokratiske værdier mm.
  • Konkret udmøntede aftalen sig i en 42-punkts handleplan. Herunder et Exitprogram for borgere udsat for undertrykkende, social kontrol mm. I forlængelse heraf afsatte forligspartierne bag budgetforliget for 2017 2,8 mio. kr. årligt til at udvikle og drive en indsats for borgere, der ønsker at forlade et undertrykkende miljø.
  • I forlængelse af den aftale oprettede MSB indsatsen Team for Æresrelaterede Konflikter (TÆK) d. 1. august 2017.
  • I perioden fra august 2017 til oktober 2020 har TÆK haft 153 sager. Sagerne varierer ifølge en ny rapport bredt i alvorlighed og indhold, og det samme gør teamets indsatser, der spænder fra samtaler og rådgivning til exit-forløb og hjælp til at flytte til ny adresse.
  • Se rapporten for erfaringsopsamling for Team for Æresrelaterede Konflikter vedlagt.
  • Se beslutningspunkt 4 om aftalen ”Vi accepterer ikke samfundsundergravende parallelsamfund” fra 2016 her.
  • For yderligere information, kontakt pressetelefonen v. MSB på 89 40 99 00.