Nu skal efterslæbet på vedligeholdelse af kommunens ejendomme indhentes

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Roskilde Kommune

I alt 74,1 mio. kr. bruges til at tage hul på opgaven med at indhente efterslæbet på vedligeholdelse af kommunens ejendomme i 2021. En opgave, der blev prioriteret i budget 2021 og kommer til at række 10 år frem.

Mange af kommunens bygninger er i en årrække blevet dårligere, idet det budget, der var sat af til at vedligeholde bygningerne, ikke rakte til at dække de renoveringsopgaver, som hobede sig op. Nu skal udviklingen vendes.

I budgettet for 2021 er der afsat ekstra penge for at hindre, at kommunens ejendomme forfalder hurtigere, end de kan vedligeholdes. Det samlede budget er forhøjet med 20 mio. kr. i 2021 stigende til 33 mio. kr. i 2024.

Onsdag satte Økonomiudvalget navn på hvilke bygninger, der skal prioriteres i indeværende år.

- Budgettet for 2021 havde ikke luft til at prioritere store udviklingsprojekter, men vi fandt rum til at få taget hånd om det store efterslæb, vi har på at holde de kommunale bygninger ved lige. Nu skal pengene ud at arbejde, og jeg har stor tiltro til forvaltningens faglige vurdering af, hvor behovet nu og her er størst og mest akut, for vi kan lige så godt være ærlige om, at det kommer til at tage nogle år at indhente det forsømte, siger borgmester Tomas Breddam.

Af hensyn til de akutte behov, der måtte opstå i løbet af året, prioriteres driftsbudgettet til vedligeholdelse af ejendomme sådan, at 60 % af opgaverne sættes i gang nu, mens 40 % venter til midt på året, så der er råderum til at omprioritere, hvis noget mere akut opstår. Af det samlede budget på 74,1 mio. kr. er 10 mio. kr. såkaldte anlægsmidler, som Byrådet formelt skal frigive på onsdag i næste uge.

Stor prioriteringsopgave

Kommunens ejendomme får et gennemsyn, så alle bygningerne i gennemsnit bliver gennemgået hvert andet år. Opgaverne sammenfattes i en bygningsrapport, som danner grundlag for den prioriteringsopgave, det er at vælge de opgaver ud, som skal udbedres i 2021.

Mængden af opgaver overstiger budgettet, og det er hensyn til graden af akuthed og omfanget af eventuelle følgeskader og brugsudfordringer der afgør, om opgaverne skal løses i år eller vente til et af de kommende år.

Midlerne går i 2021 bl.a. til at sætte gang i renovering og udskiftning af tage flere steder. Det sker på Liebes Gaard, Børnehuset Hørgården og SCR Fjordskolen Hedevang. Hovedbygningen på Kildegården kommer også med i prioriteringen for 2021 med nye døre og vinduer.

Se begge lister over prioriterede vedligeholdelsesopgaver på hhv. driftsbudgettet og anlægsbudgettet for 2021 som bilag til pkt. 60 og 61 på referatet fra Økonomiudvalgets møde her.