Ledelse handlede korrekt på beskyldninger om krænkelser på Møllegården

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Gladsaxe Kommune

En ekstern advokatundersøgelse konstaterer, at ledelsen handlede korrekt på beskyldninger om krænkende adfærd i et team på Plejecenter Møllegården i Gladsaxe. Derfor kan fire medarbejdere og chefen for ældreområdet nu vende tilbage til deres stillinger.

En ekstern advokatundersøgelse konstaterer, at ledelsen handlede korrekt på beskyldninger om krænkende adfærd i et team på Plejecenter Møllegården i Gladsaxe. Derfor kan fire medarbejdere og chefen for ældreområdet nu vende tilbage til deres stillinger.

Der blev handlet hurtigt, da Berlingske 9. november 2021, en uge før kommunalvalget, kontaktede Gladsaxes borgmester Trine Græse om en række eksempler på krænkende adfærd, som skulle have fundet sted overfor beboere på Plejecenter Møllegården i en periode fra foråret 2019 og frem til februar 2020.

Borgmesteren og den øverste ledelse, som ikke tidligere havde hørt om hændelserne, iværksatte en hurtig intern undersøgelse, og det blev besluttet midlertidigt at hjemsende fire medarbejdere og chefen for ældreområdet samt igangsætte en ekstern advokatundersøgelse af hændelserne. Advokatfirmaet Sirius fik derefter frie rammer til at gennemføre en undersøgelse af forholdene på Møllegården.

Usikkerhed om, hvad der præcist skete

Det har nu resulteret i en rapport, som viser, at det ikke er muligt at bevise, at der har fundet krænkende adfærd sted. Dog skriver advokaterne, at der sandsynligvis er sket noget, som ikke skulle være sket. Men hvad der præcist er sket og i hvor høj grad, der har været tale om direkte krænkende adfærd, eller det mere handler om upassende opførsel, har advokatfirmaet ikke endeligt kunne afklare. Årsagen er, at oplysningerne om de forskellige hændelser alene hviler på én enkelt medarbejders oplysninger, mens ingen andre medarbejdere, beboere eller pårørende har bekræftet, at krænkelserne har fundet sted. Og de medarbejdere, som skulle have begået dem, nægter, at de har fundet sted eller har en anden forklaring på, hvad der er sket.

Ledelsen handlede, som den skulle

Samtidig konkluderer undersøgelsen, at ledelsen handlede, som den skulle dengang tilbage i februar 2020, hvor de fik kendskab til anklagerne, ved hurtigt at undersøge sagen, indkalde de implicerede til samtaler og give de påtaler og advarsler, som de kunne med udgangspunkt i den viden, de havde. Undersøgelsen konkluderer også, at det var korrekt, når den øverste administrative og politiske ledelse ikke blev orienteret i en sag, som var håndteret og hvor der var tale om påstand mod påstand. Samtidig konkluderer undersøgelsen, at sagerne på den baggrund heller ikke skulle have været politianmeldt eller anmeldt til Datatilsynet.

Uanmeldt tilsyn til topkarakter

På baggrund af artiklen i Berlingske, som blev bragt 13. november 2021, foretog Styrelsen for Patientsikkerhed den 10. december 2021 et uanmeldt tilsyn på Møllegården med fokus på beboernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer. Tilsynet resulterede i, at Møllegården blev placeret i kategorien: ”Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet”, hvilket er den bedste tilbagemelding man kan opnå ved et tilsyn.

Rapport med klare konklusioner

Gladsaxe Kommune har valgt at følge rapportens anbefalinger og har meddelt de fire medarbejdere og chefen for ældreområdet, at de nu kan vende tilbage til deres stillinger.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået undersøgt sagen til bunds. Rapportens konklusioner er heldigvis fuldstændig klare og entydige, og jeg har tillid til de beslutninger, som administrationen nu har truffet på baggrund af rapporten, siger borgmester Trine Græse.

Også kommunaldirektør Ulrich Schmidt-Hansen er tilfreds med, at konklusionerne er så entydige.

- Heldigvis står vi nu med en rapport med nogle meget klare konklusioner om, at der er handlet og sanktioneret korrekt i forhold til de to medarbejdere, som man vurderede, havde udvist upassende adfærd, men hvor man ikke kunne bevise, at der var tale om direkte krænkende adfærd. Samtidig er der ikke dukket andre sager op på Møllegården, som derudover efterfølgende har fået meget fine karakterer ved det uanmeldte tilsyn i december 2021. Det betrygger mig i, at der er tale om enkeltstående tilfælde og ikke en tendens. Og at vi generelt i Gladsaxe har dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere, som brænder for hver dag at gøre en positiv forskel for vores sårbare medborgere, siger Ulrich Schmidt-Hansen og fortsætter:

- Det har været en ualmindelige hård ventetid for de berørte medarbejdere og ledere og for resten af organisationen.  For selvom hjemsendelsen skete for at beskytte medarbejderne og skabe ro i organisationen, så kan det ikke undgås, at nogen vil opleve det som en straf. Jeg er rigtig glad for, at de fire medarbejdere og lederen nu kan komme tilbage. Det har været en svær tid for dem, og jeg er ked af, at de skulle igennem det. Men med så grove anklager var det afgørende at få undersøgt sagen til bunds - både for borgernes skyld, men bestemt også for de implicerede medarbejderes skyld.

Stort fokus på forebyggelse af forråelse

Gladsaxe har i det seneste budgetforlig afsat et tocifret millionbeløb til blandt andet flere hænder i plejecentrene. Samtidig har et opgaveudvalg bestående af politikere, pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer med flere med erfaringer indenfor ældreområdet tilbage i oktober 2021 afleveret et idekatalog med anbefalinger til, hvordan Gladsaxe Kommune kan fastholde og udvikle kvaliteten i kommunens plejeboliger og hjemmepleje. Der er blandt andet sat ressourcer af til at tilbyde medarbejdere psykologisk supervision for at sikre tryghed og godt arbejdsmiljø og derigennem forebygge forråelse.

- Vi arbejder benhårdt for hele tiden at udvikle vores ældreområde. Alligevel kan vi aldrig helt undgå, at der indimellem er en medarbejder, der handler forkert. Men vi gør, hvad vi kan for at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og derigennem også gode og trygge forhold for de borgere, vi har i vores varetægt, slutter Ulrich Schmidt-Hansen.

Læs sammenfatning af advokatundersøgelsen af Møllegården her.