Klima-indsats i Syddjurs sker i samarbejder

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune

Distriktsråd, virksomheder, borgere og nabokommuner. Syddjurs Kommune har en række aktive, vigtige samarbejdspartnere i indsatsen omkring grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtighed. Det sker også i regi af klimapartnerskabet DK2020.

Distriktsråd, virksomheder, borgere og nabokommuner. Syddjurs Kommune har en række aktive, vigtige samarbejdspartnere i indsatsen omkring grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtighed. Det sker også i regi af klimapartnerskabet DK2020.

2021 har budt på flere klima-projekter i Syddjurs, og emnet forbliver højt på dagsordenen. Det så man senest ifm. budgetforliget for 2022, hvor det kommende års kommunale husholdningsbudget bl.a. indeholder bæredygtigt skolebyggeri i Hornslet og en ambition om en fossilfri bilflåde indenfor få år.

Syddjurs Kommune er samtidig en del af DK2020, et klimapartnerskab mellem KL (Kommunernes Landsforening), Danske Regioner og Realdania.  Aftalen giver konkrete pejlemærker og målsætninger, som de grønne visioner kan kobles op på. Som en del af DK2020 skal hver kommune lave en klimahandleplan, som bl.a. skal vise, hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå en netto nul-udledning af CO2 og hvordan kommunen vil tilpasse og forberede sig til klimaforandringerne, så området er rustet til bl.a. mere regn. At være med i netværket betyder også, at kommunerne kan sparre, ideudvikle og søge inspiration hos hinanden til at opnå en ny standard for klimaplanlægning.

Bæredygtighedsmesse med mange konkrete udløbere En af forventningerne til en DK2020-kommune er, at man inddrager borgerne i de kommunale tiltag. Noget som kendetegner Syddjurs Kommune er inddragelse af borgere, virksomheder, lokale ildsjæle og interesseorganisationer. I september i år fik samarbejdet en ny, innovativ ramme med bæredygtighedsmessen Fair Festival Rosenholm på slottet af samme navn - den første klimamesse i Danmark målrettet borgere og forbrugere. Her kunne gæsterne bl.a. udregne deres husstands klimabelastning og få gode ideer til at bruge mindre strøm og udlede mindre CO2. På messen blev flere nye projekter og ideer født, og i øjeblikket er en konkret udløber i gang med test af bil-samkørsel i samarbejde med distriktsrådene.

Syddjurs er også godt på vej med bl.a. stor udbredelse af fjernvarme og omlægning af elvarme og oliefyr til varmepumper. Ift. udledning fra transport og landbrug er der endnu en række potentialer at indfri. Her er der meget godt at hente i samarbejde, dialog med og inspiration fra bl.a. Aarhus og Norddjurs Kommuner.

Kim Lykke Jensen, formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune, siger:

"Vi tænker klimatilpasning sammen med byudvikling og sikring langs kysten i dialog med bl.a. lokale klimalaug. Vores distriktsråd er medskabere, giver konstruktivt med-og modspil og er ofte "forsøgskaniner" i ordets bedste betydning, bl.a. med det aktuelle projekt, hvor vi tester modeller for samkørsel. Det samspil sætter vi meget stor pris på".