Hvis du skylder ejendomsskat m.m., foretager vi udlæg i din ejendom

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Høje-Taastrup Kommune

Den 9. juni 2022 påbegynder Høje-Taastrup Kommune at foretage udlæg for ejendomsskatterestancer m.m. for 2022.

Der sker udlæg for restancer vedrørende det, der hedder fortrinsberettigede krav – dvs. ejendomsskat, renovation m.v. jfr. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1A. Det betyder, at hvis du ikke har betalt din ejendomsskat m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning. Hvis restancen ikke betales senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge ejendommen på tvangsauktion. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 43 59 10 00.