Husk betaling af 2. rate ejendomsskat 2022

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skive Kommune

Du skal huske betaling af 2. rate ejendomsskat – sidste rettidige indbetalingsdag er onsdag den 20. juli 2022.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice, skal du bruge det fremsendte indbetalingskort.

Borgere og virksomheder, der ikke er fritaget for Digital Post, vil have modtaget ejendomsskattebilletten digitalt – Tjek derfor Digital Post.

Ejerskifte:

Ved ejerskifte er det ejeren på forfaldsdatoen der skal betale ejendomsskattebilletten.

Ejerskifte registreres, når det er tinglyst og har virkning fra overtagelsesdatoen.