Har du idéer eller forslag til budget 2022?

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Ballerup Kommune

Læs mere og se, hvordan du kan bidrage med dit forslag.

Arbejdet med budget 2022 er gået i gang. En del af det arbejde består i at finde en besparelse på 35 mio. kr. 

 

Der er flere grunde til, at vi er nødt til at finde besparelser: 

 

  • Vi skal skabe balance i budget 2022 og kunne imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.
  • Vi skal have råderummet til at kunne prioritere politisk, hvor ét område prioriteres op på bekostning af et andet, hvis der bliver behov for det. 
  • Vi har ikke fuld klarhed over de langsigtede, økonomiske konsekvenser af coronakrisen. 

 

Så selvom Ballerup Kommunes økonomi er rimeligt robust, så er der behov for hele tiden at følge udviklingen tæt, og sikre, at økonomien også fremover er sund. 

 

Borgmesteren har på Kommunalbestyrelsens vegne inviteret alle høringsberettigede parter, råd, nævn og MED til at komme med idéer eller forslag, herunder besparelser, til budget 2022. Det er vigtigt med et fælles ansvar for en så væsentlig opgave.

 

Du kan læse mere om høringen til budget 2022 på ballerup.dk 

 

Har du derfor en idé eller et forslag til det kommende års budget, skal du udfylde skemaet, som du finder på ovennævnte link. Du skal sende skemaet til [email protected] senest tirsdag den 9. februar 2021.