Fællesskabspuljen baner vej for bynære legepladser

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune

En række lege- og fritidspladser rundt omkring i kommunen har fået knap 700.000 kr. i støtte. Flere af legepladserne etableres i bykernen af en centerby – til gavn for både børn og byliv.

Skanderborg Kommune har netop afsluttet årets første runde af uddeling af midler fra Fællesskabspuljen.

Fællesskabspuljen er en pulje til at støtte frivillige i udviklingen af fysiske projekter, som øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger inden for FNs verdensmål. 

Byrådet besluttede med det seneste budgetforlig, at fokus i 2021 skulle være på legepladser eller lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i centerbyerne. 

I denne runde er der givet tilskud følgende projekter:

  • Galten Forenede Sportsklubber – Streetbasket
  • Grundejerforening Skovby Nygaard - fællesareal
  • Fælles om Ry – legeplads på Ry Bytorv
  • Skanderborgs Aktive Mil
  • Ejer Bavnehøjs Venner - Afklare behovet for faciliteter til leg og bevægelse på Ejer Bavnehøj

Aktivitet i bymidterne

Formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick glæder sig over, at støtten fra Fællesskabspuljen er bredt fordelt over flere af centerbyerne.

- Det er nogle spændende projekter, som kommer til at understøtte fællesskab og aktivitet i bymidterne i kommunens største byer. En legeplads giver liv og kan få indkøbsturen til at gå op i en højere enhed for familierne, og på den måde kan legepladser også være med til at styrke det lokale byliv, siger Claus Leick. 

Der er i alt uddelt støtte for 685.000 kroner i denne runde af Fælleskabspuljen.

Pengene fordeles efter det såkaldte krone-til-krone-princip. Dvs. at ansøgeren selv skal skaffe et tilsvarende beløb via sponsorater, fondsstøtte eller frivillige timer i projekter

Ansøgningsfristen til årets anden runde er den 11. oktober.

Læs mere om Fællesskabspuljen her.