Byrådets partier enige om køreplan for opbremsning af budget 2022

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune

Byrådets partier enige om køreplan for opbremsning af budget 2022

Sønderborg Kommune oplever lige nu store udsving i budgettet. Det er især specialområderne inden for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Senior- og Handicapudvalget, der viser store merudgifter. Dertil kommer stigende udgifter til energi og Sydtrafik samt ekstra udgifter til håndtering af Ukraine- situationen og Covid-19 situationen.   Derfor handler Byrådets partier og har aftalt en køreplan for at få økonomien på rette køl igen. Partierne har behandlet et oplæg fra direktionen, der tager hånd om økonomien ved blandt andet at bremse udgifterne bredt i forvaltningerne, skære ned på administrationsudgifter, udskyde investeringer med mere.   - Der er opbakning til direktionens forslag om, at der skal ske en kraftig opbremsning bredt ud i hele kommunens organisation i resten af året. For der er politisk enighed om, at Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Senior- og Handicapudvalget ikke alene kan løse de økonomiske udfordringer på de to forvaltningområders budget, siger borgmester Erik Lauritzen.  Budgettilpasningerne skal godkendes af Byrådet den 22. juni i forbindelse med 1. bevillingsrevision af kommunens budget. Inden det har Økonomiudvalget behandlet planen, som også kommer på alle kommunens politiske fagudvalg, der skal påbegynde arbejdet med at reducere udgifterne i år på udvalgsmøderne i uge 22.   Samlet set er der tale om en budgetoverskridelse på cirka 65 mio. kr. i Sønderborg Kommune i år. Men med direktionens oplæg om en kraftig opbremsning samt en forventning om fuld kompensation på udgifter til Ukraine- og Covid-19-situationen samt kompensation for stigende energiudgifter i kommunernes økonomiaftale med Regeringen i juni, forventes budgettet at ramme udgangspunktet.